Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristöasiat


    Metsät

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maan käyttö

    Ekologia

  Päätteeksi

Luonnonresurssien tila ja ympäristöasiat
Maiden tila ja maan käyttö

Valtion maarekisterin mukaan kuuluu valtiolle ja kunnille 99,8% kaikista maista, se on 18 011,0 tuhatta hehtaaria. kansalaisten yksityisessä omistuksessa on 36 tuhatta hehtaaria (0,2%) ja Juridisten henkilöiden (yritysten) - 5 tuhatta hehtaaria (0,03%).

Valtion ja kuntien maita on annettu toistaiseksi vuokralle kansalaisille ja yrityksille, määräaikaiselle vuokralle tai vuokrattu kansalaisille heidän eliniäkseen (tällasia tontteja koskee perintäoikeus).

Valtionmaista Venäjän federaation omistuksessa on 14 361,5 tuhatta hehtaaria (79,5% koko Karjalan tasavallan alueesta). Karjalan tasavallan omistuksessa on maarekisterin mukaa 116 tonttia (0,233 tuhatta hehtaaria). Kuntien omistuksessa de facto olevia tontteja ei edes kirjattu vielä maarekisteriin, joten kuntien oikeus näihin maihin ei ole vahvistettu de jure.

Tonttien omistusasioita hoidetaan jatkuvasti: niinpä v. 2006 tammikuun ensimmäiseen päivään mennessä on federaalisen omaisuuden toimistoon lähetetty tietoja 3 800 tontista (yhteinen pinta-ala - 23 995 hehtaaria) mm.:

  • tiedot 1 411 tontista (2 959 ha), jotka on rekisteröitävä federaation omistukseen (näistä vain 440 tonttia on rekisteröity lain vaatimalla tavalla);
  • 1 416 tonttia (20 393 ha), jotka on rekisteröitävä Karjalan tasavallalle kuuluvina (on asiaan kuuluvalla tavalla rekisteröity ainoastaan 116 tällaista tonttia - 233 ha);
  • 973 tonttia (643 ha), jotka kuuluvat paikallisille itsehallintoelimille (kunnille). Tähän asti ei ole valitettavasti vahvistettu VF:n hallituksen yhtäkään asiaa koskevaa velvoittavaa asetusta. Ei siis ole vielä olemassakaan laillista luetteloa, josta selviäisivät kunnille kuuluvien tonttien rajat.

Tasavallalla maa-asioissa olevien valtuuksien täyttämiseksi on laadittu lakeja maanomistuksen säätelemiseksi. Mainittakoon Karjalan tasavallan Lait "Valtion ja kuntien omistuksessa olevien tonttien hinnan määrittelystä rakennusten, kohteiden, rakennelmien omistajille niitä tontteja myytäessä, joilla mainitut omistuskohteet sijaitsevat", "Karjalan tasavallan alueella olevien viljelymaiden käytön joistakin kysymyksistä", "Aputaloutta hoitavien kansalaisten käytössä olevien viljelymaiden tai muissa tarkoituksissa käytettävien tonttien enimmäismäärästä".

Valtakunnallisen "Valtion automatisoidun maarekisterijärjestelmän ja kiinteistörekisterin luominen" - hankkeen puitteissa laadittiin v. 2002 Karjalan tasavallassa ohjelma "Karjalan tasavallan automatisoidun maarekisterijärjestelmän ja tonteilla sijaitsevien kiinteistöjen rekisterin luominen". Sen toteuttaminen alkoi v. 2002 ja päättyy v. 2007.

Ohjelman mukaisesti toteutettiin vv. 2002 - 2005 mm. seuraavaa:

  • asutusten, kesämökkiyhdistysten, viljelypalstojen, teollisuuden käytössä ja erikoiskäytössä olevien maiden, erikoisesti suojeltavien alueiden ja viljelymaiden arviointi suoritettiin;
  • automatisoidun tietopankin luominen käynnistettiin inventaarion, maiden arvioinnin ja tonttien rajojen selventämisen jälkeen;
  • maansuunnittelutöitä on tehty valtionmaiden rajojen selventämisen seurauksena.

Vuodesta 2004 ollaan soveltamassa "Automaatista maiden ja kiinteistöjen johtamisjärjestelmää" ja "Karjalan tasavallan sekä kaupunkien ja kuntien omaisuusrekisteriä". Tämä luo edellytykset eheän teknologisen alueen luomiselle, jonka puitteissa kaupunkien, maalaiskuntien ja tasavallan valtaelimet ja viranomaiset pystyvät käyttämään välttämätöntä informaatiota tontteja, maita ja kiinteistöjä johtaessaan. Paikallisten itsehallintoelinten ja kaupunkien spesialisteja on koulutettu käyttämään uusimpia tietokoneohjelmia, joita on annettu paikalliseen käyttöön ilmaisesti.

Kaupalliseen eli siviilikäyttöön on otettu kiinteistöjä ja vapaita tontteja.

Vuosina 2002 - 2005 koko tasavallan alueella myytiin 1 535 tonttia (pinta-ala 1 212 ha arvoltaan 184,4 miljoonaa ruplaa). Yksistään vuonna 2005 realisoitiin 379 tonttia (pinta-ala 276,7 ha arvoltaan 31 miljoonaa ruplaa).

Rakennusten omistajat ostivat 320 tonttia, joilla kohteet sijaitsevat. Yhteinen pinta-ala on 102,95 ha arvoltaan 16,7 miljoonaa ruplaa.

Kansalaiset ja yritykset ostivat rakentamistarpeisiin 32 tonttia pinta-alaltaan 35,62 ha 8,7 miljoonan ruplan arvosta.

Kansalaiset hankkivat muuhun kuin rakentamistarkoitukseen 27 tonttia pinta-alaltaan 138,1 ha arvoltaan 5,6 miljoonaa ruplaa.

Maita annetaan vuokralle. Vuoden 2005 joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä oli kansalaisten ja yritysten käytössä 38 368 ha valtionmaita vuokralla. Vuodesta 2004 on tehty vuokrasopimuksia, jotka koskevat Karjalan tasavallan omistukseen siirrettyjä maa-alueita.

Karjalan tasavallan budjetti sai tuloja maaresurssien käsittelystä v. 2002 19,1 miljoonaa ruplaa, mutta v. 2005 - 78 miljoonaa ruplaa. Maapalstojen vuokralle antamisesta saaduista tuloista on tietoja liitteessä N 20. (Ei suomennettu)

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 22 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018