Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2005

  Tulokset 2005

  Talouspolitiikka

  Tuotanto

  Matkailu

  Ulkotaloudellinen
  toiminta


  Regioonien
  väliset suhteet


  Luonnonresurssit
  ja ympäristoasiat


  Päätteeksi

Matkailu

Matkailun kestävän kehityksen perustan muodostaa Karjalan tasavallan hallituksen laatiman kokonaisvaltaisen matkailutoimintaa tasavallan alueella säännöstelevän valtionjärjestelmän noudattaminen.

Valtio tukee matkailuyrityksiä toteuttamalla täsmäohjelmia turismialan kehittämiseksi. Kehityssuunnitelmien toteuttaminen jouduttaa matkailufirmojen panoksen kasvattamista Karjalan kansantalouteen. Vuotuisten hankkeiden toteuttaminen luo uusia työpaikkoja, lisää veromaksuja budjetteihin, vaalii Karjalan kulttuuri- ja luonnonmuistomerkkejä ja laajentaa mahdollisuuksia tällaisten kohteiden käytössä matkailijain houkuttelemisessa.

Matkailuinfrastruktuuriin saadaan yhä enemmän yksityisiä investointeja. Uusien hotellien rakentamiseen ja jo toimivien majoitusyritysten kohteiden kunnostamiseen sijoitettiin v. 2001 130 miljoona ruplaa ja v. 2005 - 440 miljoonaa (kasvua 3,4-kertaisesti). Infrastruktuuria kehitetään tasavallan kaikissa niissä kaupungeissa ja hallintopiireissä, joissa on ennestään matkailullista vetovoimaa.

Vuosina 2002 - 2005 toteutettiin mm. seuraavat mittavat investointihankkeet:

  • Petroskoissa - rekonstruoitiin "Karjala" - matkailukompleksi ja "Nevskaja" - hotelli; käynnistettiin klubihotellit "Prionezhski" ja "Metro", hotellit "Valkeat yöt" ja "Äänisellä";
  • tasavallan keskipiirit ja Äänisniemi - rekonstruoitiin "Kivatsh" - parantola ja "Kalevala"- hotelli; rakennettiin "Palatsit" - niminen matkailu- ja kuntoutuskompleksi Martsialjnyje vody - asutukseen, "Aleksandrovka - kylä" - hotelli Pertojärven rannalle, tieteellisen "Karjala" - temaattinen puisto" - kompleksin ensimmäinen vaihe Prääsän hallintopiirissä.
  • Vienanmeren rannikko Karjalan puolella (Pomorje) - rakennettiin "Kuzova" - hotelli ja laajennettiin "Laituri" - matkailukompleksi Vienan Kemissä ja uiva (kelluva) "Brandvahta" - hotelli Belomorskissa;
  • Karjalan pohjoisosa ja tasavallan luoteisvyöhyke - omakotitalotyyppisten matkailu- ja majoitusyksiköiden rakentaminen Paanajärven kansallispuiston alueella ja Kalevala-asutukseen; "Welt" - hotellin rakentaminen Kalevalaan ja "Sampo" -hotellin rekonstruointi samassa asutuksessa;
  • Laatokan pohjoisrannikko - "Gardarika" - matkailukompleksin avaaminen Jänisjärven rannikolla, "Kaunis"- ja "Volna "- hotellien vihkiminen Sortavalassa, Winterin huvilan rekonstruointi Sortavalan lähettyvillä ja huvilamökkien rakentaminen sen tuntumaan, Koznsaaren alueen kunnostaminen matkailukeskuksen rakennuttamista varten Lahdenpohjan hallintopiirissä.

Kaikkein suurimpana jo toteutettuna investointihankkeena matkailuinfrastruktuurin kehittämiseksi on Karjalan tasavallassa "Mustat kivet" - matkailukeskuksen rakentaminen Jänisjärven rantamille (hankkeen arvo - yli 150 miljoonaa ruplaa). Petroskoissa käynnistettiin v. 2005 neljän tähden "Onego-Palace" -hotellin rakentamistyöt (hankkeen arvo 20 miljoonaa USA:n dollaria).

Kansainvälistä yhteistyötä matkailun alalla laajennetaan alinomaa. Vuosina 2002 - 2005 joko jo toteutettiin tai käynnistettiin 13 kansainvälistä hanketta, joiden yhteenlaskettu arvo on 5,2 miljoonaa euroa. Ne tavoittelevat pienhankeverkoston luomista koko tasavallan alueelle. Yhteistoimintaan matkailun alalla osallistuu tämän ansiosta 15 kaupunkia ja hallintopiiriä Karjalan tasavallan 18:sta hallintoyksiköstä.

Tasavalta osallistuu Venäjän regioonien väliseen yhteistoimintaan turismin alalla. Karjala on vuodesta 2003 aktiivisimpia "Venäjän regioonit - Moskovan Sopimus" - nimisen koordinoivan neuvoston jäseniä, mikä jouduttaa tasavallan osallistumista mainos- ja messutoimintaan. Karjala on jatkuvasti esillä matkailunäyttelyissä ja tekee näin tunnetuksi matkailupotentiaaliaan, mikä lisää puolestaan investointihankkeiden painokkuutta. Syyskuussa 2005 Koordinoivan neuvoston X istunto pidettiin juuri Petroskoissa.

Näyttely- ja messutoiminta matkailupakettien ja turistipalvelujen tarjoamiseksi on viime vuosina tehostunut. Karjalan tasavallan mahdollisuuksia esiteltiin mm. Berliinissä (ITV - messut) ja Lontoossa (WTM). Tasavallan matkailuyritykset osallistuvat vuosittain pidettäviin matkailunäyttelyihin Helsingissä, Moskovassa (MITT, MITF), Pietarissa (INWETEX). Karjalan matkailupalveluja mainostettiin v. 2005 14 näyttelyssä. Petroskoissa järjestetään säännöllisesti "Matkailu-Karjala" - sekä "Metsästys ja kalastus" -näyttelyitä.

Matkailu sai hyvän sysäyksen v. 2002: ensimmäinen Pohjois-Venäjällä Karjalan tasavallan informatiivinen turistikeskus avattiin. Keskuksen toiminta ja internet-portaalin avaaminen lisäsi Karjalan mainetta turistialueena. Internetin mahdollisuudet antavat kiinnostuneille väylän tarvittavien tietojen saamiseen tasavallan potentiaalista. Työtä kaupunkien ja hallintopiirien turistikeskusten luomiseksi jatketaan.

Tasavallassa on vuodesta 2002 järjestetty katselmuskilpailuja parhaiden matkailuyritysten tunnustamiseksi. Tämä stimuloi osaltaan matkailujärjestöjen ja matkailuyrittäjäin työskentelyä. Vuonna 2005 käsiteltiin katselmuksen tuloksia 8 nominaatiossa. Matkailualan asiantuntijoita ja oppaita koulutetaan alinomaa eritasoisen koulutusohjelman puitteissa. Karjalan tasavallan 8 oppilaitoksessa koulutetaan asiantuntijoita matkailun alalle. Sellaisia on jo valmistunut tai on valmistumisen partaalla yhteensä noin 1300.

Tasavallan matkailualan toiminnan ja kehityksen monitorointi osoittaa, että turismi laajenee jatkuvasti.

Toimilupia on tällä hetkellä 147 yrityksellä Karjalan tasavallassa (v. 2002 -- 101). 90 yritystä toimii enimmäkseen tasavaltaan ulkopuolelta saapuvien turistien parissa.

Vuonna 2005 kävi Karjalan tasavallassa 1,6 miljoonaa turistia (v 2001 - 1,35 miljoonaa). Matkailuyritysten myötävaikutuksella käsi Karjalassa 410 tuhatta turistia eli 25% kaikista vieraista (vuonna 2001 - 270 tuhatta eli 20% vierailleista).

Tärkeimmissä nähtävyyspaikoissa on riittävästi kävijöitä. Kizhin ulkomuseon alueella kävi viime vuonna 167 tuhatta turistia (v. 2001 - 122 tuhatta). Valamon saaristossa vieraili v. 2005 95 tuhatta turistia ja pyhiinvaeltajaa (v. 2001 - 69 tuhatta). Kivatshun koskella (samanniminen rauhoitusalue) vieraili viime vuonna 53 tuhatta ihmistä (v. 2001 - 30 tuhatta).

Matkailijain lukujen kasvu näkyy myös hotellien käyttöasteissa. Karjalan tasavallan majoitusliikkeiden tulot kasvoivat käyvissä hinnoissa vv. 2002 - 2005 62%.

Tekninen tuki
Luotu 12 huhtikuuta 2006. Toimitettu 19 toukokuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018