Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2007

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnon resurssit
  ja ekologia


    Metsät

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ekologia

  Yhteistyö

  Tulokset 2007

Luonnonresurssit ja ekologia
Metsäresurssit

Karjalan talous kehittyy monessa suhteessa metsiensä ansiosta. Metsien tila (boniteetti eli viljavuus), niiden tila vaikuttavat metsä- ja matkailuyritysten toimintaan. Metsien vuokrasta saatavat tulot kasvattavat tasavallan budjettia. Metsät vaikuttavat luonnon kompleksien ekologiseen tilan: metsistä riippuu sade- ja sulaveden suodattaminen. maaperän eroosio, ilmakehän laatu.

Hallitus toteuttaa toimia metsien varjelemiseksi ja niiden viljavuuden lisäämiseksi. Uusia metsiä kasvatetaan raaka-aineiden, marjojen, tattien ja sienten lähteenä ja lisäämään ihmisten virkistysmahdollisuuksia. Metsiä pyritään hyödyntämään järkevästi ja kestävästi.

Valtion omistamat metsäiset maat käsittävät 14,8 miljoonaa hehtaaria, näitä metsien peitossa on 9,4 miljoonaa hehtaaria. Puuvarat käsittävät 967 miljoonaa kuutiometriä (mm. kypsiä ja ylikypsiä puita - 437 miljoonaa kuutiometriä ja näistä havupuut - 380 miljoonaa kuutiometriä).

Luvattu hakkuiden määrä käsitti vuonna 2007 8,8 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuulupia talousmetsiin annettiin 7,0 miljoonan kuutiometrin hankkimiseksi. Yhteensä luvattiin kaadattaa kaikki lisenssit laskettuna 7,8 miljoonaa kuutiometsiä puita. Se on 89% suunnitteesta.

Vuonna 2007 tuotettiin 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa. Talousmetsien vuokraajat tuottivat 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Käytännössä käsittelypaikoille ajettiin viime vuonna 6,5 tuhatta kuutiometriä. Päätehakkuuseen määrätyistä metsistä käsitellään viimevuosina 62-64%. Tätä ylempiin osoittimiin on vaikea päästä metsätieverkoston heikkouden takia.

Tämän vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä oli tasavallassa voimassa metsien pitkäaikaisia vuokrasopimuksia yhteensä 154. Vuokraajia siis metsien hyödyntäjiä oli 62. Koko sopimusluvusta kilpailujen ja huutokauppojen seurauksena oli tehty 94% vuokrasopimuksista.

Puunkaatoon tarkoitetut vuokrametsät käsittävät 10,9 miljoonaa hehtaaria (odote - 7082,6 tuhatta kuutiometriä puutavaraa - 80% talousmetsistä/päätehakkuista).

Pitkäaikaisten vuokrasopimusten lisäksi metsistä saatiin tuloja huutokaupoilla. Niitä pidettiin viime vuonna 35. Kaupan oli 162,6 tuhatta kuutiometriä pystypuuta. Kaikkiin budjetteihin saatiin 33881,7 tuhatta ruplaa. Karjalan tasavallan budjettiin maksettiin huutokauppojen seurauksena 24082,5 tuhatta ruplaa. Yhden puukuutiometrin keskivertohinta oli huutokaupoissa 208,37 ruplaa. Se on 3,45 kertaa enemmän, kuin Venäjän hallituksen vahvistamat minimaaliset ohjesuunnitteet vaativat.

Uusien metsien perustaminen ja hoito on hallituksen tehtäviä. Vuoden 2007 tavoitteena oli perustaa uusia metsiä 25,5 tuhatta hehtaaria. Suunnite ylitettiin 0,1 tuhannella hehtaarilla. Taimia istutettiin 6,5 tuhannelle hehtaarille - se vastaa edellisvuoden tulosta. Uusien metsien kasvuvauhdin turvaamiseksi suoritettiin kaikki tarvittavat hoitotyöt. Laadukkaiden metsien perustamiseksi on luotu taimitarhaverkko. Tarhoissa tuotetaan vuosittain noin 30 miljoonaa tainta. Näin ollen omin voimin kasvatettuja standarditaimia on aluetasavallassa riittävästi metsien istutustehtävien täyttämiseksi suunnitelmien muukaan.

Suurena ongelmana on puiden salakaato. Valvontaelinten tehtävänä on eliminoida tällaiset rikokset.

Metsälainsäädännön noudattamiseksi ryhdyttiin viime vuonna mittaviin toimiin. Lainvastaiseen toimintaan syyllistyneitä yrityksiä rangaistiin sääntöjen rikkomisesta. Sakkoja maksettiin valtiolle Metsälain rikkomisesta noin 1,5 miljoonan ruplan arvosta. Yrityksille määrättiin maksettavaksi sakkoja vuokrametsien väärästä käytöstä 40,6 miljoonaa ruplaa. Vuokraajat pystyivät maksamaan sakkoja viime vuonna 25,8 miljoonaa ruplaa

Päätehtävät 2008:

  • on turvattava metsälainsäädännön noudattamisen valtiollinen kontrolli valvontajärjestelmän tehoa lisäämällä; on laadittava metsänhoidon tarkemmat säännöt ja yksityiskohtainen metsäsuunnitelma;
  • on jatkettava Venäjän federaation luonnonvaraministeriön asettamien vaatimusten noudattamista metsien suojelun, varjelemisen ja elvyttämisen aloilla;
  • on vietävä päätökseen metsänhoidon johtamissysteemin uudelleenjärjestäminen jakamalla taloustehtävät sekä metsien johtamis- ja hoitamistehtävät. Samalla on tehostettava kontrolli- ja valvontatyötä metsien hoidon ja hyödyntämisen täydellistämiseksi.
Tekninen tuki
Luotu 25 maaliskuuta 2008. Toimitettu 7 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018