Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2007

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

    Kulkulaitos

     Tiedonvälitys

    Informatisaatio

    Matkailu

  Luonnon resurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Tulokset 2007

Matkailu

Matkailu kehittyi viime vuonna myönteisten trendien mukaisesti. Alan yritysten tulot ovat kasvaneet ja matkailu tuottaa yhä enemmän voittoja Karjalan kansantalouden tärkeänä osana.

Karjalan hallitus ponnisteli avaintehtävien täyttämiseksi tällä alalla lisäämällä segmentin valtiollista johtamistehoa.

Valtio tuki viime vuonna alan yrityksiä mm. laatimalla Karjalan tasavallan turismin kohteiden ja infrastruktuurin pääkaavan osana tasavallan aluesuunnittelun pääkaavaa. Tasalta on Venäjän ensimmäisten niiden hallintoyksiköiden joukossa, joissa on laadittu tällaiset kehityskaavat. Pääkaava luo perustan täsmällisimmille suunnittelu- ja tutkimistoimille sekä rakennustoiminnalle niillä seuduilla, jotka ovat asiantuntijain mukaan tärkeimpiä matkailuvaltteja.

Karjalan hallitus on hyväksynyt regionaalisen "Matkailun kehitys Karjalan tasavallassa vuoteen 2010" -täsmäohjelman. Aluetasavallan budjetista käytetään siihen yli 20 miljoonaa ruplaa.

Tasavallan toimeenpanovaltaelinten ja federaation virastojen yhteisin ponnistuksin helpotettiin (kumoamalla uusin ohjesäännöin tiukennettu valvonta) rekisteröityjen (järjestäytyneiden) turistiryhmien käynnit Karjalan rajavyöhykkeellä. Vuoden 2007 kesäkuusta lähtien on luotu Venäjän yhtenäistä matkailuyritysten rekisteriä ja siinä on nykyisin Karjalan 58 yritystä.

Regioonien välistä yhteistoimintaa matkailun alalla on jatkettu Moskovan kaupunginhallituksen, Pietarin hallituksen, Vologdan, Leningradin, Kaliningradin, Murmanskin ja Arkangelin hallintoalueiden kanssa. Karjala on edelleenkin yksi aktiivisimpia "Venäjän regioonoit -Moskovan sopimus" -nimisen matkailun kehittämishankkeen koordinoivan neuvostonjäsen. Karjalan hallitus ja Moskovan kaupunginhallitus allekirjoittivat joulukuussa sopimuksen, jonka mukaisesti moskovalaislaitokset osallistuvat kolmen tähden hotelliverkon rakennuttamiseen aluetasavaltaan.

Mierkittävänä tapahtumana kansainvälisen yhteistoiminnan laajentamisen alalla oli Petroskoissa pidetty toinen kansainvälinen "Pohjoinen vieraanvaraisuus" -matkailufoorumi. Siihen osallistui yli 70 matkailualan asiantuntijaa ja toimijaa, matkailun kehittämisvirastojen ja alan tutkimus- sekä koulutuslaitosten edustajaa Venäjältä, Suomesta ja Saksasta. "Maailmalle avattu Karjala" -matkailufoorumin puitteissa järjestettiin kansainvälinen tieteellinen seminaari "Matkailun kehitys Luoteis-Venäjällä: käytäntöjä, ongelmia, näköaloja".

Karjalan hallitus tukee matkailun kehittämistä aluetasavallan hallintopiireissä jouduttamalla hallintopiirikohtaisia kehittämissuunnitelmia ja monitoroimalla niiden toteuttamista. Vuoden 2007 loppuun mennessä oli toteuttamisvaiheessa yhdeksän keskipitkän ajanjakson kehittämisohjelmaa aluetasavallan kaupungeissa ja hallintopiireissä. Yksi kehittämisohjelma oli lausuntokierroksella. Hallituksen mittavalla panoksella laadittiin Petroskoin matkailuimagon vahvistamisen ohjelma vuoteen 2012.

Karjalan hallituksen myötävaikutuksella järjestettiin alan yritysten osallistuminen 15 matkailumessuille ja -näyttelyyn, mm. kansainvälisiin matkailutapahtumiin Moskovassa, Pietarissa, Helsingissä, Berliinissä, Lontoossa. Petroskoissa pidettiin perinteelliset "Matkailu-Karjala" - sekä "Metsästys ja kalastus" -näyttelyt (maalis-huhtikuussa).

Tasavallan matkailumessuille osallistumisen palautteen laajentamiseksi laadittiin niin sanottu presentaatiopaketti, joka sisältää esitteitä, kirjasia, SD-levykkeitä Karjalan matkailupotentiaalista, matkailu- ja turistireittikarttoja, oppaita. Vuonna 2007 ilmestyi ensimmäistä kertaa Karjalan matkaopas englanninkielellä. Karjalan tasavallanhallituksen tuella aloitettiin "Matkailu-Karjala" -aikakusijulkaisun painattaminen. Tähän mennessä on ilmestynyt aikakauslehden 11 numeroa.

Tasavallan matkailuyritykset osallistuivat IV katselmukseen eli kilpailuun tunnuksella "Karjalan parhaat matkailuyritykset - 2007". Ensimmäistä kertaa parhaiksi tunnustettiin kolme karjalaista matkailuyritystä.

Matkailualan asiantuntijoita koulutetaan määrätietoisesti tasavallassa. 8 oppilaitosta on mukana koulutustyössä. Niiden osastoja on avattava aluetasavallan hallintopiireihin. Karjalan tasavallan hallitus tavoittelee koulutukseen pääsyn helpottamista etenkin kaukaisimpien hallintopiirien asukkaille. Tämä on poistamassa tasavallassa vallitsevaa epätasapainoa (asiantuntijoita on etelässä ja Petroskoissa enemmän, kuin tasavallan muissa osissa). "Omien" asiantuntijain kouluttaminen antaa mahdollisuuden lisätä matkailun panosta taloustoimintaan tasavallan kaikissa hallintopiireissä ja kaupungeissa.

Valtiontukea annettiin investoreille kahdella tavalla. Niinpä tuettiin business- ja maasuunnittelua matkailuyritysten pyynnöstä, pönkitettiin niiden matkailuhankkeiden hyväksymistä suurissa kansainvälisissä ja kotimaisissa investointifoorumeissa, jotka saattavat tuottaa eniten. Toisaalta myönnettiin halpoja luottolainoja tasavallan budjetista ja kuoletettiin osittain pankkilainojen korkoja. Matkailuinfrasrtuktuurin rakentamiseen ja kehittämiseen käytetään 2,7% kaikista Karjalan tasavallan peruspääomasijoituksista - se on enemmän, kuin koko Venäjän keskiverto-osoitin (0,39%).

Tällainen talouspolitiikka antaa mahdollisuuden olettaa, että Karjalan tasavalta pääsee lähivuosina johtaville sijoille matkailun kehittämisessä Luoteis-Venäjän alueiden joukossa.

Karjalan hallitus tulee edelleenkin toimimaan kilpailukykyisen ja tehokkaan matkailukokonaisuuden luomiseksi jouduttamalla matkailun aineellis-teknisen perustan lujittamista, houkuttelemalla enemmän matkailijoita aluetasavaltaa, lisäämällä matkailun panosta Karjalan kansantalouteen.

Vuonna 2008 jatketaan regionaalisen "Matkailun kehitys Karjalan tasavallassa vuoteen 2010" -täsmäohjelman määrätietoista täyttämistä pitäen lähtökohtana aluetasavallan matkailun infrastruktuurin ja kohteiden pääkaavaa. Karjalan matkailuklusterin muovaamistoimintaa kiirehditään, matkailuifrastruktuurin kohteita varten varataan investointeja.

Tekninen tuki
Luotu 24 maaliskuuta 2008. Toimitettu 7 huhtikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018