Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen päätulokset 2008

Vuonna 2008 toimitettiin tilaajille metallurgian ja valmiiden metallituotteiden alalla 8593 miljoonan ruplan arvosta - 7% enemmän kuin edellisvuonna. Tuotantoindeksi käsitti tässä sektorissa 96,9%, mikä johtuu ennen kaikkea siitä, että Petrozavodskmash - Valimo Oy on supistanut tuotantoaan.

Petrozavodskmash Oy:stä tavallaan irrotettiin valimo ja perustettiin 1 tammikuuta 2008 uusi itsenäinen yksikkö - Petrozavodskmash - Valimo Oy. Se tuotti valmisteita 30,6 tuhatta tonnia - 88% vuoden 2007 saavutuksesta. Takkirautavalmisteiden rahallinen arvo oli viime vuonna 815,6 miljoonaa ruplaa (125% edellisvuodesta). Lisäys selittyy sillä, että vuonna 2008 tilatut valutuotteet ovat ominaisuuksiltaan entistä mutkikkaampia ja siksi kalliimpia.

Värtsilän metallituotetehdas ja NAZ-SUAL -konsernin osastossa. Nadvoitsassa jatkettiin viime vuonna rytmillistä toimintaa.

Värtsilän metallituotetehdas Oy lisäsi viime vuonna tuotantoaan 92,3 tuhanteen tonniin (112% vuoden 2007 tasosta). Tulokseen vaikutti saksalaisen KOH -toiminimen tuottamien vetokoneiden hankinta ja käynnistäminen.

Alumiinia tuotettiin lähes sama määrä kuin edellisvuonna, mutta alumiinitonnin hinnan tuntuva muutos Lontoon pörssissä 3200 dollarista 1500 dollarin ja sähkötariffien jyrkkä kasvu vaikuttivat realisointiin kielteisesti: omakustannushinta kasvoi, tulot pienenivät. Veroja maksettiin entistä vähemmän.

Koneiden ja kaluston tuotanto käsitti vuonna 2008 aluetasavallan teollisuussektorissa 3,8%. Koneiden ja kaluston tuotannon indeksi oli viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 106,8% , mutta viimeisellä vuosineljänneksellä - 98,2%. Tähän vaikutti Stankozavod-Deko Oy:n pysähtyminen marraskuussa 2008 ja Onegan traktoritehtaan siirtyminen pääkaupungin keskustasta Petroskoin ulkopuolella olevalle teollisuusalueelle eli uusiin toimitiloihin. Traktoreiden tuotanto on määrä käynnistää uudelleen keväällä 2009.

Tasavallan suurin koneenrakennusyritys Petrozavodskmash Oy aloitti vuonna 2008 jättimäisten kolonnien tuottamisen Nizhnekamskin öljynjalostamon tilauksesta. Niitä käytetään polttoaineen tuotannossa. Yritys tuotti Kuolan atomivoimalan tilauksesta kontteja käytetyn polttoaineen pitkäaikaista säilyttämistä varten. Yritys tuotti valmisteita viime vuonna 1,3 miljardin ruplan arvosta (128% vuoden 2007 tasosta).

Onegan traktoritehdas realisoi vuonna 2008 tuotteitaan 406 miljoonan ruplan arvosta (64% vuoden 2007 tuloksesta). Tehdas tuotti 246 traktoria ja konetta (76,1%).

Kuljetusvälineiden ja kaluston tuotantoindeksi käsitti viime vuonna 122,9%.

Äänisen telakka Oy vei viime vuonna päätökseen kahden "Karelia"- tyypin kuivarahtialuksen ja uusityyppisen meriluokan eestitäisen laivanvarustamon tilaaman rahtilaivan rakentamisen.

Avangard -telakka realisoi tuotteitaan vuonna 2008 70,9 miljoonan ruplan arvosta (80% edellisvuoden tuloksesta). Epävakaan finanssitilan takia oli telakka marraskuussa 2008 konkurssin partaalla.

Sähkökaluston, sähkölaitteiden ja optisten kojeiden tuotanto supistui viime vuonna edellisvuodesta 4% ulkomaisten yritysten vähentäessä tilauksia.

Tässä sektorissa toimivien yritysten ryhmässä suurimpiin kuuluvat AEK Oy, joka tuottaa sähkökaapelisarjoja Scania- ja Volvo-kuormureita varten, sekä Karhakos Oy:n tytäryhtiö Elektrokos Oy, joka tuottaa elektroniikkakojeita autoja varten.

Kemiallisen tuotannon sektorissakin tuotanto väheni vuonna 2008 (96,6% edellisvuoden tuloksesta).

Puolet tämän sektorin valmisteista tuottaa Sibirit-3 Oy (Kostamus), joka valmistaa emulsioräjähdysaineita. Viime vuonna tehdas tuotti näitä aineita 635 miljoonan ruplan arvosta (110,6% edellisvuoden tasosta). Yrityksessä ollaan toteuttamassa viiden vaiheen hanketta "Räjähdysaineiden mobiilit/siirrettävät tuotantoteknologiat". Nykyisin ollaan hankkeen jo neljännessä vaiheessa - käyttöön ollaan ottamassa "koneistettua tehdasta" MSZ-14MT.

Tekstiilitehtaat ja ompelimot toimittivat tilaajille tuotteita 118 miljoonan ruplan arvosta. Tuotantoindeksi käsitti tässä sektorissa viime vuonna 96,3% tilausten vähenemisen seurauksena.

Vega+ Oy ja Lahti Oy sen sijaan lisäsivät tuotantoaan viime vuonna. Trikoovaatekappaleita tuotettiin vuonna 2008 yhteensä 451 tuhatta (109,7% edellisvuoden tasosta) ja 182,4 tuhatta kappaletta työasuja (116,8%).

"Sähkön, maakaasun ja veden tuotanto ja jakelu" -sektorissa kasvatettiin fyysisiä määriä vuoteen 2007 verrattuna 4,7%. Tähän tulokseen johti sähkön tuotannon lisäys TGK-1 Oy:n Karjalan filiaalin vesivoimaloissa 6,8% - 5291 miljoonaan kWt:iin vesimäärien kasvaessa viime vuonna vesialtaissa ja tekojärvissä.

Sähkön kulutus supistui Karjalan aluetasavallassa vuonna 2008 edellisvuodesta 0,9%. Teollisuuslaitosten kohdalla sähkön käyttö väheni 4,2%. Sähkön kulutuksen rakenteessa ei ole Karjalan tasavallassa tapahtunut viime vuosina olennaisia muutoksia: teollisuus kuluttaa 68,3%, asukkaat (kotitaloudet) - 10,3%, muut - 20,5 %, maataloustuottajat - 0,9%.

TGK-1 Oy:n Karjalan filiaalin laitokset lisäsivät tuotantoa vuonna 2008 9,4%, Karjalan tasavallan sähkölaitokset supistivat samalla sähkön tuotantoa 6% sen takia, että vuoden 3. ja viimeisimmällä neljänneksellä voimaloilla tehtiin huolto- ja korjaustöitä.

Elintarvikkeiden ja juomien tuotanto kasvoi vuonna 2008 20,3% (arvo 4208 miljoonaa ruplaa). Tuotantoindeksi käsitti tässä sektorissa koko vuoden tulosten perusteella 114%. Kaskuun vaikutti lihapuolivalmisteiden, meijerivoin, konditoriatuotteiden valmistuksen kasvu. Lihavalmisteiden, makkaran, maito- ja leipomotuotteiden, vodkan ja liköörien, jauhojen ja rehutiivisteiden tuotanto kuitenkin supistui.

Viime vuonna tuotettiin 2770 tonnia makkaraa (93,2% vuoden 2007 tasosta). Karjalan lihakombinaatin osastoissa kun siirryttiin lihapuolivalmisteiden tuotantoon ja supistettiin makkaraosaston tehoa. Makkaraa tuodaan tasavallan myymälöihin melkoiset määrät aluetasavallan ulkopuolelta. Lihapuolivalmisteita tuotettiinkin 16,6% enemmän kuin edellisvuonna. Linnunlihaa saatiin käsiteltäväksi yhä enemmän Korm Oy:ltä. Elintarvikevalikoimaa laajennetaan Karjalan lihakombinaatilla ja käytettään laajemmin ajanmukaisia lihavalmisteiden pakkausaineita.

Paikallisia meijerituotteita realisoitiin 1,2% vähemmän. Slavmo Oy on supistanut tuotantoaan. Meijerivoin tuotanto kasvoi samalla 21,3%.

Rosspirtprom -valtinlaitoksen Petroskoin Petrovski-niminen likööri- ja vodkatehdas sekä Aalto Oy supistivat viime vuonna tuotantoaan edellisvuoden tasosta tuntuvasti - 51,4% sen takia, että Petrovski-tehdas pysähtyi kokonaan 24 huhtikuuta 2008 valtakunnallisen emäyrityksen rakennemuutosten ja optimointitoimien seurauksena.

Leipomotuotteiden valmistus supistui 0,6%: tasavaltaan tuodaan viljatuotteita sen ulkopuolelta suuret määrät. Paikallisten konditoriatuotteiden realisointi kasvoi kuitenkin 12,5%.

Jauhoja tuotettiin aluetasavallassa viime vuonna 42,3 tuhatta tonnia (82,9% vuoden 2007 tuloksesta), rehutiivistettä - 42 tuhatta tonnia (87,5%). Kontupohjan mylly Oy:n osastot seisoivat pitkään huoltotöiden takia. Osastoihin asennettiin myös uutta kalustoa rehutiivisteet tuotannon tehostamiseksi.

Kalatuotteita, kalasäilykkeet mukaan luettuina, tuotettiin tasavallassa 59 tuhatta tonnia (106,7% edellisvuoden tasosta)..

Kalatuotteita valmistivat edellisvuotta enemmän sellaiset yritykset kuten Alternativa Oy, Kemskije promysly Oy, Virma Oy, SZRK-2 Oy, Kapitan-2" Oy, Markab Oy, Keretj -laitos, Pobeda-yritys, Raiguba Oy, Firma Mir Oy:n ja Ryboprodukty Oy:n kiinteät rantamilla toimivat jalostamot.

Jäädytetyn kalan tuotanto kasvoi 1,3 kertaa, merituotteiden 5,5 kertaa, eri käsittelyryhmän sillin - 1,4 kertaa. Kalasäilykkeiden tuotanto kasvoi 20,6%.

Teollisuutuotteiden hintaindeksi käsitti tasavallassa vuonna 2008 102% (vuoden 2007 joulukuun hintatasosta). Raaka-aine ryhmässä oli indeksi 97,3%, käsittely- ja jalostustuotannossa - 102,3%, sähkön, maakaasun ja veden tuotannossa ja jakelussa - 109,1%.

Raaka-aineiden hintaindeksin muuttuminen johtuu ennen kaikkea siitä, että masuunipelletin hinta on alentunut tuntuvasti vuoden 2008 loppusuoralla. (Loka-marraskuussa - jopa 26%). Metallurgian alalla vähenivät tämän sektorin yritysten tuotteiden myyntihinnat (yksistään marraskuussa 2008 27,8% ja joulukuussa - vielä 16,4%).

Vuoden 2008 huhtikuusta alkanut puunjalostusteollisuuden tuotteiden hintojen aleneminen markkinoilla johtikin koko vuoden tulokset huomioon ottaen siihen, että hintaindeksi käsitti 91,2% vuoden 2007 joulukuun tasosta.

Vuonna 2008 ryhdyttiin toteuttamaan Karjalan tasavallan hallituksen toimia vv. 2007 - 2010 suunnitellun investointipolitiikan pääsuuntausten puitteissa. Sijoitukset peruspääomaan ylittivätkin viime vuonna 22,7 miljardia ruplaa (106,7% vuoden 2007 tasosta). Karjalan tasavallan yhtä asukasta kohden käsittivät investoinnit peruspääomaan (budjeteista saadut satsaukset ovat pissa laskelmista) 32,4 tuhatta ruplaa (vuonna 2007 - 23,3). Ulkomaisten investointien määrä käsitti 110,5 miljoonaa dollaria eli 70,2% vuoden 2007 tuloksesta.

Tuotantoon sijoitettiin entistä enemmän varoja. Näihin tarkoituksiin käytettiin viime vuonna yli 51% kaikista investointisummista. Sähkön, maakaasun ja veden tuotantoon ja jakeluun sijoitettiin investointeja 2,7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Yksityistä pääomaa saatiin investointiohjelmien puitteissa entistä enemmän - 64,4% koko sijoituksista (2007 - 55,9%).

Yli 20 suurta sijoitushanketta toteutettiin viime vuonna metsä- ja vuoriteollisuudessa, voima- ja maataloudessa: Kondopoga Oy:n, Segezan sellu- ja paperikombinaatti Oy:n, Pitkärannan sellutehdas Oy:n tuotantoyksiköitä modernisoitiin; viilulinjaa rakennettiin Bumeks LFK Oy:n tarpeisiin; Ujutnyi dom Oy:n toimesta rakennettiin puutalorakennuslinjaa; Mujejärven metsäteollisuuskeskuksen sahalaitosta modernisoitiin; sepelin tuotanto- ja lajittelulinjoja asennettiin Karjer Kokkomäki Oy:n ja Golodai Gora -louhos Oy:n tilauksesta; Karelmineral Oy:n kiilleliuske- ja gabbro-diabaasimurskaamo rakennettiin; Karelenergo Oy:n muuntamo rakennettiin Shuoju -taajamaan; suurnavetat pystytettiin Rotukarjatila Megrega Oy:n ja Alavoisen rotukarjatilan tarpeisiin.

Investointihankkeiden toteuttaminen antoi mahdollisuuden perustaa 2,8 tuhatta uutta työpaikkaa - se on 1,5 kertaa suunniteltua suurempi lukumäärä.

Vuonna 2008 jatkettiin toimia valtiovallan federation ja aluetasavallan toimeenpanevien elinten työskentelyn koordinoimiseksi valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiseksi Karjalan tasavalassa ja valtion sijoitusten saamiseksi regioonin kansantalouden kehityksen tarpeisiin.

Valtakunnallisten osoitteellisten hankkeiden ja federaalisten osoitteellisten (korvamerkittyjen) investointihankkeiden toteuttamiseen saatiin viime vuonna kaikista rahoituslähteistä 4858 miljoonaa ruplaa - 33,9% enemmän kuin vuonna 2007 (Venäjän budjetista - 3270 miljoonaa ruplaa. Se on 132% vuoden 2007 tasosta). Valtakunnallisten hankkeiden rahoituksesta federaation antamat sijoitukset käsittivät 59%.

Valtion pääomasijoitusten varoin toteutettiin federaalisten sijoitushankkeiden puitteissa viime vuonna 21 rakennushanketta (valtakunnallisia suunniteltuja korvamerkittyjä käyttövaroja - 1282 miljoonaa ruplaa; 111,3% vuoden 2007 tasosta). Reaalisuudessa saatiin Venäjän budjetista 1270 miljoonaa ruplaa (99,1% suunnitellusta federaation määrärahasta) ja käytettiin 1261 miljoonaa ruplaa (98%).

Venäjän budjetista saaduilla varoilla otettiin käyttöön rekonstruoinnin ja rakennustöiden päätyttyä seuraavat kohteet Karjalan tasavallassa: Petroskoi - Suojärvi -tien osuus (63. - 65. kilometri), Kotshkoma - Tiksha - Lietmajärvi - Kostamus -valtakunnan raja -tien osuus (64. - 70. kilometri), silta Uksu-joen yli (57. kilometri Suojärvi - Koirinoja -tiellä), VF:n sisäasiainministeriön erikoisjoukkojen Karjalan osaston rakennus Petroskoissa, VF:n sisäasiainministeriön Karjalan osaston autotalli Petroskoissa 150 autolle ja 125 moottoripyörälle, joitakin osuuksia federaalisella Kola -moottoritiellä (Pietari - Murmansk), parannettuja peltomaita Vilgan koetalousyksikössä.

Federaalisten hankkeiden varoin ostettiin kalustoa Petroskoin Besovetsin lentoaseman tarpeisiin, korjattiin Vienanmeren - Itämeren kanavaa, hankittiin ensiasunoja nuorille perheille ja maaseudulla työskenteleville spesialisteille, evp upseereille, teknogeenisten onnettomuuksien seurausten jälkihoitoon osallistuneille ja muille etuoikeutetuille tasavallan asukkaille.

  Takaisin Lisää

Tekninen tuki
Luotu 30 maaliskuuta ģąšņą 2009. Toimitettu 27 huhtikuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018