Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
 
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Kansainvälinen ja Venäjän regioonien välinen yhteistyö

Karjalan tasavallan hallitus harjoittaa sellaista politiikkaa kansainvälisten suhteiden alalla, joka jouduttaisi uusia investointien saamista aluetasavallan kansantalouteen, parantaisi rajavartio- ja tullilaitosten infrastruktuuria, kehittäisi kauttakulkuväyliä (korridooreja) tasavallan kautta, parantaisi tasavallan imagoa. Näiden tehtävien täyttäminen korostaa aluetasavallan merkitystä lähialueyhteistyössä Suomen kanssa ja yleensä Pohjois-Euroopassa. Hallitus yrittää hyödyntää tasavallan maantieteellistä sijaintia valtakunnan rajalla. .

Ei-kaupallisia (voittoa tavoittelemattomia) kansainvälisiä hankkeita oli viime vuonna toteutusvaiheessa aluetasavallassa 110 (rahoitus - yli 5 miljoona euroa). EU:n "Naapuruus" -ohjelman puitteissa toteutettiin 18 hanketta (arvo - 1,25 miljoonaa euroa).

Venäjän ja EU välistä vuoteen 2013 ulottuvaa "Karelia" -nimistä rajanaapuriyhteistyön alueellista ohjelmaa jatkettiin talouden alalla elämänlaadun kohentamiseksi. Regionaalinen "Naapuruus" -ohjelma ja "Karelia" -ohjelma kattavat vuonna 2000 perustetun Euregio Karelian koko alueen.

Venäläis-suomalaisen hallitusten välisen työryhmän toiminnan puitteissa vahvistettiin kokonaisvaltainen toimintaohjelma kahden maan lähialueiden kesken. Karjalan aluetasavallassa toteutettiin 23 hanketta, joita rahoitettiin Suomen budjetista (arvo - 1,6 miljoona euroa). 25 hanketta toteutettiin aluetasavallan Venäjän naapurialueilla. Näiden hankkeiden puitteissa saatiin tasavallan kansantalouden tarpeisiin vielä 800 tuhatta euroa Suomen budjetin myötävaikutuksella.

Karjalan aluetasavallan ja Oulun läänin kahdenkeskisen yhteistyön puitteissa toteutettiin kaikki suunnitellut tehtävät kulkulaitoksen, terveydenhuollon ja sosiaalielämän kehittämisen alalla. Samalla laajennettiin kanssakäymistä tieteellisten tutkimusten, matkailun, kulttuurin, naapurimaiden veteraanijärjestöjen, lainsuojeluelinten ja pelastuslaitosten kontaktien tehostamisen alalla. Kuhmon ja Kostamuksen välille rakennettiin laajakaistayhteys (kuitukaapeli). Tämä parantaa viestintämahdollisuuksia ja houkuttelee uusia sijoittajia Kostamukseen ja lähiseuduille.

Karjalan tasavallan hallitus harjoittaa yhteistyötä Itä-Suomen läänin kanssa. On hyväksytty vastaava muistio vuosille 2008-2009, jonka puitteissa laajennetaan yhteistyötä sosiaali-, terveydenhuollon, kulttuurin ja koulutuksen aloilla.

Karjalan tasavallan hallitus osallistui Barentsin Euro-Arktisen alueen regionaalisen neuvoston ja Komitean toimintaan edustamalla mm. Venäjän etuja näissä elimissä. Tasavallan hallituksen myötävaikutuksella laadittiin ja vahvistettiin regionaalinen Barents-ohjelma ja ohjelma nimeltään "Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Venäjän Luoteisalueen välisen yhteistyön pääsuunnat".

Ruotsin Västerbottenin läänin kansa jatkettiin monivuotista hanketta ruotsalais-karjalaisen informatiivisen businesskeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Keskuksen työ jouduttaa kanssakäymistä pk-yrittäjyyden alalla.

Karjalan tasavallan hallitus aloitti viime vuonna ulkomailla asuvien maanmiesten tukemishankkeet. Se hyväksyi ohjelman "Ulkomailla asuvien maanmiesten parissa 2009-2011 suoritettava työ". Perustettiin työryhmä ja laadittiin konkreettinen toimintaohjelma vuodelle 2009.

Karjalais-suomalaista yhteisohjelmaa poikkeustilan ennaltaehkäisemiseksi. Vaihdettiin teknologioita, kalustoa, suoritettiin pelastuslaitosten yhteisiä harjoituksia rajan tuntumassa ja kiireellisen ensivasun antamiseksi loukkaantuneille.

Tasavallan kansainväliseen kanssakäymiseen osallistuvat aktiivisesti Venäjän federation virastojen Karjalan filiaalit, osastot ja hallinnot. Niinpä toteutettiin yhteistyöohjelmaa Suomen lähialueella toimivien poliisiyksiköiden kanssa rikollisuuden torjumiseksi Karjalan tasavallan rajapiireissä ja laajemminkin koko tasavallan alueella.

Karjalan tasavallan edustajia osallistui Venäjän presidentin maan luoteisessa piirikunnassa toimivan täysivaltaisen edustajan alaisuudessa toimivan lähialueyhteistyötä edistävän koordinoivan neuvoston ja Venäjän ulkoministeriön alaisen Venäjän subjektien johtajain neuvoston istuntoihin, Venäjän presidentinhallinnon järjestämään vuotuiseen konferenssiin "Venäjän federation, EU:n ja Norjan lähialueyhteistyö".

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi toimia valtakunnan virastojen tasolla rajanylityspaikkojen kehittämiseksi mm. kansainvälisen Pohjoinen ulottuvuus -partnerihankkeen puitteissa, Syväoron rajanylityspaikan avaamiseksi, kahden rautateillä sijaitsevan rajanylityspaikan rekonstruoimiseksi ja rajanylityspaikkojen tuntumassa olevan tiestön kunnostamiseksi.

Lokakuun rautateiden Petroskoin rataosuuden toimesta kunnostettiin vuonna 2008 rajalla olevia rautatieasemia (Värtsilä ja Lyttä).

Tilapäisten rajanylityspaikkojen toiminta turvattiin. Niiden kautta toteutettiin 144 kansainvälistä hanketta. Mukana oli Karjalan tasavallan 80 laitosta ja yritystä.

Karjalan tasavallan ulkomaankauppaan vaikuttivat suuresti Venäjän hallituksen tekemät tullitariffeja koskevat päätökset.

Venäjän hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena päästiin yhteisymmärrykseen Venäjän federation tullipalvelun kanssa asiassa, joka koskettelee puutavaran virallisten tullauspaikkojen määrän kasvattamista, mikä vähentää tasavallan puuyhtiöiden kuluja tavaransa toimituksissa ulkomaisille tilaajille.

Sahatukkien vientitullien kasvaessa alinomaa oli tasavallan hallitus kääntynyt useastikin federaalisen keskuksen ja Luoteisen piirikunnan johtajain puoleen ja pyytänyt ripeämpää toimintaa lehtipuun viennin kannustamiseksi valtion keinoin. Venäjän hallitus tekikin vuoden 2008 lopulla päätöksen lykätä tuonnemmaksi puutavaran vientitullien tuntuvat nostattamisen. .

Karjalan yrityksille annettiin mahdollisuuksien ja hallituksen valtuuksien puitteissa tukea tuotteiden markkinoiden laajentamiseksi, uusien sijoittajan ja kauppakumppaneiden löytämiseksi. Liiketoimintaehdotuksia sijoitettiin valtakunnalliselle "Venäjän vientimahdollisuudet" -nettipalvelimelle. Venäjän ulkomailla toimivien kaupallisia edustustoja pidettiin tilanteen tasolla tiedottamalla suhdanteista operatiivisesti.

Karjalan tasavallan hallituksen myötävaikutuksella on aluetasavallan yrityksillä mahdollisuus esittäytyä kansainvälisissä näyttelyissä ja messuilla. tasavalta olikin mukana viime vuonna 52 teollisuusmessuilla (6 - ulkomailla, 21 - regioonien väliset Venäjällä ja 25 - alueelliset messut).

Tasavalta oli edustettuna Moskovassa pidetyssä investointihankkeiden ensimmäisessä valtakunnallisessa katselmuksessa, "Venäjän pk-yrittäjyyden päivillä - 2008" (Moskova), Aasian koillismaiden IV messuilla (Tshanjtshunj, Kiinan kansantasavalta), 14 kansainvälisillä messuilla "Korkeat teknologiat, innovaatiot, sijoitukset" (Pietari), näyttelyssä, joka piettiin kansainvälisen nanofoorumin puitteissa (Moskova). Näyttelyihin ja messuille osallistui Karjalan tasavallan 140 yritystä. Tapahtumien puitteissa solmittiin 35 aiesopimusta, asiallisia neuvotteluja potentiaalisten sijoittajain ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin noin 210.

Aluetasavallan käsityötaideverstaiden edustajia osallistui Karjalan tasavallan hallituksen myötävaikutuksella valtakunnallisiin "Tulilintu"- ja "Lotja" -näyttelyihin.

Tasavalta oli vuonna 2008 mukana 10 matkamessuilla. Niissä solmittiin yli 300 kontrahtia (arvo - yli 10 miljoonaa ruplaa) ja käytiin 1300 keskustelua ja neuvottelua potentiaalisten partnereiden ja sijoittajain kanssa.

Aluetasavalta ylläpitää kiinteitä yhteistyösuhteita Venäjän 20 regiooniin, , Valkovenäjään, Ukrainan Krimin autonimiseen tasavaltaan ja Odessan hallintoalueeseen. On solmittu 23 yhteistoimintasopimusta. yhteistoiminnan tehostamiseksi laadittiin viime vuonna luonnokset sopimuksiksi Karjalan aluetasavallan hallituksen ja Valkovenäjän hallituksen, Vologdan ja Murmanskin hallintoalueiden kesken.

Voimassa olevien sopimusten puitteissa toimittaa Onegan traktoritehdas juontotraktoreitaan Arkangelin hallintoalueelle ja Komin tasavaltaan. Petrozavodskmash Oy toimittaa varaosia Venäjän luoteisvyöhykkeellä toimiville sellu- ja paperiyrityksille (arvo - yli 35 miljoonaa ruplaa).

Valkovenäjän Shklov -kaupungissa käynnistettiin 16 toukokuuta 2008 sanomalehtipaperitehdas, jossa käytetään Petroskoissa tuotettua kalustoa. Valkovenäjän öljynjalostamoille toimitettiin ja vielä toimitetaan petrokemian alalla käytettävä kalustoa. Karjalan aluetasavallasta vietiin Valkovenäjälle teollisuuden tarpeisiin koneita ja kalustoa viime vuonna 22,5 miljoona dollarin arvosta.

Moskovan ja Pietarin yritykset toteuttivat tasavallassa viime vuonna mittavia investointihankkeita.

Kulttuurin alallakin jatkettiin kansainvälistä ja regioonien välistä yhteistoimintaa.

120 taiteilijaa Karjalan tasavallasta osallistui elokuussa 2008 Savonlinnan balettifestivaaleille. Kantele -yhtye kantaesitti etnofolkbaletin "Kahden joutsenen kallio" (musiikki karjalaisen säveltäjän A. Beloborodovin) ja P. Tshaikovskin "Joutsenlampi" -baletin esitti Petroskoin musiikkiteatterin ryhmä (koreografia - Kirill Simonov). Festivaalien puitteissa piti konsertin Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesteri Marius Starvinskin johdolla.

Karjalan tasavallan ja Oulun läänin välisen yhteistyösopimuksen puitteissa järjestettiin "Liina - 2008" -näyttely, jossa nähtiin Pohjois-Karjalan nykytaiteilijain luomuksia. Jyväskylässä pidettiin venäläis-suomalainen IX kulttuurifoorumi "Tulevaisuus tässä ja nyt: kulttuuri, nuoriso, koulutus". Aluetasavallan edustajat käsittelivät foorumissa 32 yhteishanketta suomalaisten partnereiden kanssa.

Moskovan kaupunginhallituksen ja Pietarin kaupunginhallituksen myötävaikutuksella pidettiin 2008 suurella menestyksellä IV kansainväliset "Karjalan valkeat yöt" -taidefestivaalit. Konsertteihin osallistuivat Pietarin akateeminen valtionkapella, Ju. Bashmetin johtama "Moskovan solistit" -kamariorkesteri, tunnetut oopperalaulajat Moskovasta M. Kasrashvili, V. Tshernomortsev ja Pietarin Mariinski-teatterin solistit, jotka esittivät Puccinin "Tosca" -oopperan. Kapellimestari Neuvostoliiton kansantaiteilija S. Sondetskisin johtaman sinfoniaorkesterin, Cristina Brankon, Dora Shvartsbergin (viulu, Itävalta) ynnä muiden tunnettujen muusikkojen konsertit sujuivat suurella yleisömenestyksellä.

Tekninen tuki
Luotu 31 maaliskuuta2009. Toimitettu 14 toukokuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018