Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Agroteollisuuskompleksi

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Teollisuuspolitiikka

Karjalan tasavallan hallitus harjoitti vuonna 2008 tuotantotason ylläpistämistä ja työyhteisöjen säilyttämistä tavoittelevaa politiikka teollisuuden alalla negatiivisten prosessien jatkuessa kansantaloudessa. Samalla yritettiin kohottaa karjalaisyritysten tuotteiden kilpailukykyä markkinoilla houkuttelemalla uusia sijoituksia ajanmukaisen kaluston ja uusien teknologioiden hankkimiseksi, luonnonvarojen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Aluetasavallan ongelmien ratkaisemiseksi jatkoi hallitus vuoropuhelua liikemaailman vaikuttajain kanssa.

Suunniteltuja toimia toteutettiin osoitteellisten ohjelmien ja tarvittavan infrastruktuurin luomista tavoittelevien hankkeiden puitteissa.

Karjalan tasavallan "Investointitoiminnan tukemisesta valtion taholta Karjalan tasavallassa" -lain puitteissa annettiin tukea sijoittajille ja suurinta huomiota kiinnitettiin uusien työpaikkojen luomiseen. Vuonna 2008 perustettiin 2,8 tuhatta työpaikkaa (2007 - 2190).

Sähkötariffeja lisättiin viime vuonna hitaammin laitoksille, jotka kuluttavat paljon energiaa: Venäjän rautatiet Oy, NAZ-SUAL:n filiaali Nadvoitsassa, Karjalan masuunipelletti Oyj.

Karjalan tasavallan verolainsäädännön mukaisesti säilytettiin alhaiset kiinteistöverot, joita maksavat metsänkaatoyritykset, puunjalostuslaitokset ja puusta valmisteita tuottavat tehtaat, metsäteollisuuden tarpeisiin koneita ja kalustoa tuottavat yritykset, rakennusalan yritykset ja telakat, asuja tuottavat yritykset.

Nojautuen jo kartutettuun kokemukseen solmittiin viime vuonna yhteistoimintasopimuksia hallituksen ja tasavallan suurimpien tuotantolaitosten kesken. Sopimukset edellyttävät tuotannon kasvun kannustamista ja veronmaksukäytännön noudattamista. Näiden sopimusten noudattamista käsiteltiin kerran kolmessa kuukaudessa, mikä antoi mahdollisuuden saada ajoissa tietoja teollisuuden tärkeimmissä sektoreissa muuttuvasta tilanteesta ja laatia yhteistuumin suunnitelmia ongelmien poistamiseksi.

Maailmanlaajuisen talouskriisin olosuhteissa joutui tasavallan hallitus reagoimaan operatiivisesti negatiivisiin trendeihin.

Karjalan tasavallan päämiehen asetuksella perustettiin komissio erittelemään tilannetta Karjalan tasavallan kansantaloudessa, toteuttamaan toimia finanssikriisin seurausten eliminoimiseksi mahdollisuuksien mukaan, koordinoimaan virastojen ja tuotantolaitosten toimia kriisiä vastaan, lisäämään tuotantolaitosten kestokykyä aluetasavallan hallituksen kriisinvastaisten toimien myötä.

Komission jäsenet työskentelivät suurimpien tuotantolaitosten omistajain ja johtajain parissa laatiessaan kriisinvastaisia ohjelmia, jotka tavoittelivat tuotannon optimointia ja työyhteisöjen vaalimista tulevien tilaustentäyttämiseksi vastaisuudessa.

Yhdessä federaation valtaelinten kanssa laadittiin joitakin kriisinvastaisia toimia sekä ehdotuksia niiden Karjalan tasavallan tärkeimpien tuotantolaitosten määrittämiseksi, jotka saanevat Venäjän budjetilta tukea.

Tällainen toiminta piti tarvittavalla tasolla karjalaisvalmisteiden hintoja, palkkoja, tuotteiden kysyntää ja mahdollisti joukkolomautuksilta välttymisen.

Tekninen tuki
Luotu 30 maaliskuuta ģąšņą 2009. Toimitettu 15 toukokuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018