Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


    Politiikka

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ekologia

  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Luonnonvararesurssien hallinnan ja ympäristöturvallisuuden alalla harjoitettava politiikka

Aluetasavallan kansantalouden kehittämisen ja kansalisten elintason kohottamisen tehtävien täyttämisessä näyttelevät luonnonvarat ratkaisevaa osaa. Tasavallan hallitus pitääkin tehtävänään sellaisten toimintaedellytysten luomista, jotka jouduttaisivat luonnonvararesurssien hyödyntämistä järkevästi kansantalouden ja kansalaisten hyväksi.

Vuonna 2008 vahvistettiin Karjalan tasavallan metsäsuunnitelma vuoteen 2018. Asiakirja määrää puitteet metsäteollisuudelle, virkistys- ja matkailutoiminnalle aluetasavallassa. Metsäsuunnitelma sisältää Karjalan tasavallan metsien kuvauksen, tehtävät metsien suojelun, uusien metsien luomisen aloilla.

Venäjän metsälain mukaan tehtiin uudistuksia aluetasavallan metsänhoitosektorissa. 28 metsänhoitoalueen (yksikön, leshoosin) tilalle perustettiin 11 keskitettyä (suurennettua) metsänhoitoyksikköä, 153 pienempää metsänhoitoyksikköä. Perustettiin aluetasavallan Karjalan metsät -valtionlaitos ja aluetasavallan metsäpalojen ilmatorjunnan Luoteinen yksikkö -valtionlaitos.

Näin ollen tammikuusta 2008 lähtien on aluetasavallassa on toiminut eri laitoksia metsien hyödyntämisen, suojelun, metsäpalojen torjunnan, uusienmetsien perustamisen aloilla.

Tasavallan hallitus myönsi toimilupia luonnonvarojen hyödyntämiseksi ja valvoi lisenssien ehtojen noudattamista, joudutti geologisia tutkimuksia ja tuki metallurgista tuotantoa sekä kaivosteollisuutta.

Vuonna 2008 tehtiin muutoksia Karjalan tasavallan lakiin "Karjan tasavallan maanuumenten hyödyntämisen joistakin kysymyksistä", ajanmukaistettiin lain toteuttamiseen liittyviä ohjeita:

 • laadittiin ohjeet yleisimpien luonnonvarojen hyödyntämisen sekä maanalaisten rakennelmien tekemisen ja käytön sallivan toimiluvan hakemiseksi;
 • vahvistettiin toimilupien standardikaavakkeiden formaatit;
 • laadittiin ohjeet (edellä mainittujen kaltaiset) koskien yleisimpien luonnonvarojen käyttöä sosiaalisesti tärkeiden tehtävien täyttämiseksi;
 • tehtiin muutoksia ohjeisiin, jotka määräävät luonnonvarojen käytöstä perittävän kertamaksun suuruuden erilaisin edellytyksin, joista mainitaan toimiluvassa.

  On vahvistettu ohjelma, jonka puitteissa myönnetään lupia geologisten tutkimusten (yleisimpien raaka-aineiden ja luonnonvarojen esiintymien etsiminen) suorittamiseksi Karjalan tasavallan alueella vuonna 2009.

  Venäjän lakien mukaan kantaa aluetasavalta vastuun vesistöjen hyödyntämisestä ja suojelemisesta. Näihin tarkoituksiin käytettiin viime vuonna 14,1 miljoonaa ruplaa.

  Ympäristön suojelun alalla tapahtuvia muutoksia seuraa eri laitosten edustajista koostuva komissio. Ympäristöasiain komissio toteuttaa valtuuksiensa puitteissa luonnonresurssien käyttöä ja ympäristöystävällisen yritystoiminnan etenemistä tasavallassa.

  Vuonna 2008 perustettiin Karjalan tasavallan eläinmaailman kohteiden sekä vesistöjen bioresurssien suojelun ja hyödyntämisen valtionkomitea (ministeriö). On laadittu luonnos laiksi "Karjalan tasavallan toimeenpanevien elinten valtuuksista Karjalan tasavallan eläinmaailman suojelun ja hyödyntämisen alalla". Luonnos on jo Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen käsittelylistalla. On laadittu asiakirjoja, joita tarvitaan aluetasavallalle luovutettujen valtuuksien toteuttamiseksi ympäristön suojelun alalla. On laadittu villipeuran kannan elvyttämistä tavoitteleva ohjelma.

Tekninen tuki
Luotu 31 maaliskuuta 2009. Toimitettu 18 toukokuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018