Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Šåńļóįėčźč Źąšåėč’ Karjalan tasavallan talouskehitys 2008

  Talouspolitiikka

  Teollisuuspolitiikka

  Palvelut

  Luonnonresurssit
  ja ekologia


    Politiikka

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ekologia

  Yhteistyö

  Vuoden 2008 tulokset

Maiden kunto ja maan käyttö

Maarekisterin tietojen mukaan oli tasavallassa vuoden 2009 tammikuun 1. päivään mennessä maita 18 052 tuhatta hehtaaria. Valtion ja kuntien sekä kaupunkien omistuksessa on tästä määrästä 99,77 %, kansalaisten/henkilöiden omistuksessa - 0,2 % ja yritysten - 0,03 %. Valtion ja kuntien joitakin maita käyttävät yritykset ja henkilöt perintö- tai vuokramaina.

Karjalan hallitus johtaa valtuuksiensa puitteissa maaresursseja järjestämällä tonttien hallinnan (jakamalla vastuun maiden käytöstä ja hyödyntämisestä valtion, kaupunkien, kuntien, henkilöiden kesken). Karjalan tasavallalle kuuluvista maista saadaan tuloja budjettiin.

Venäjän federation omistuksessa oli vuoden 2009 tammikuun 1. päivään mennessä 2281 tonttia (14 920,6 tuhatta hehtaaria) Karjalan tasavallan omistuksessa - 1155 tonttia (19, 6 tuhatta hehtaaria).

On vahvistettu Karjalan tasavallan hallituksen päätökset "Niiden maiden vuokramaksuista, joiden omistuspohja ei ole vielä määrätty" ja "Omistuspohjaltaan epäselvän maan vuokramaksuista Petroskoin kaupungissa", hallituksen asetus "Karjalan tasavallan viljelymaiden valtiollisen arvioinnin (hinnoittelun) tuloksista".

Luonnos Karjalan tasavallan laiksi "Karjalan tasavallan erikoisesti arvokkaista viljelymaista" on hyväksytty ensikäsittelyssä. Laki tavoittelee arvokkaiden viljelymaiden suojelua ja niiden järkevää, tuottoisa hyödyntämistä. On laadittu luonnos Karjalan tasavallan laiksi "Viljelymaiden, paitsi Venäjän federation omistuksessa olevia viljelymaita, luovuttamisesta muuhun käyttöön ja asiaa koskevien asiakirjojen luettelosta".

Yhdessä hallintopiirien ja kaupunkien itsehallintoelinten kanssa on hallitus laatinut maarekisterin, joka sisältää tietoja jo rakennetusta tonteista ja vapaista rakennustonteista, joita saa hyödyntää investointihankkeiden toteuttamiseksi.

Vuoden 2009 tammikuun 1. päivään mennessä oli maarekisterissä aluetasavallassa yhteensä 132 tuhatta tonttia. Verotoimistoissa on tietoja 119 tuhannen tontin omistajasta, jotka ovat velvollisia kantamaan maaveroa.

Federaalisen "Valtion automatisoidun maarekisterin ja kiinteistörekisterin luominen (2002 - 2011)" -ohjelman puitteissa toteutetaan Karjalan tasavallassa alaohjelmaa "Kiinteistörekisterin perustaminen 2006 - 2011".

Karjalan tasavallan hallituksen vahvistamalla päätöksellä hyväksyttiin viljelymaiden arvioinnin (hinnoittelun) tulokset.

Vuonna 2008 hinnoiteltiin huvila- ja maanviljelyosuuskuntien, Paanajärven, Kalevalan ja Vodlajärven kansallispuistojen maat.

Kiinteistöjen ja vapaiden tonttien siirrättämistä siviilikäyttöön jatkettiin. Yrityksille ja henkilöille myönnettiin omistukseen 247 tonttia, maksuttomaan määräaikaiseen käyttöön - 5 tonttia, elinikäiseen käyttöön - 22 ja vuokralle - 278 tonttia.

Tontteja enimmäkseen vuokrataan. Vuoden 2009 tammikuun 1. päivään mennessä oli yrityksillä ja henkilöillä vuokralla 46,7 tuhatta hehtaaria valtionmaita. On solmittu 32 322 vuokrasopimusta (vuoden 2008 kuluessa - 2429).

Karjalan tasavallan omistuksessa olevista maista 3,3 hehtaaria on vuokrattu (tehty 249 vuokrasopimusta). Tonttien vuokramaksut käsittivät vuonna 2008 11 729 tuhatta ruplaa.

Karjalan tasavallan hallitus määrää maaliskuusta 2007 lähtien niistä maista Petroskoissa, joiden omistuspohja on edelleenkin epäselvä. Tällaisia maita oli vuoden 2008 lopulla henkilöiden ja yritysten käytössä 741 hehtaaria. Tonttien vuokrasopimuksia oli viime vuonna yhteensä 3140, joista 160 solmittiin vuonna 2008. Näistä vuokratuista tonteista saatiin vuokramaksuja viime vuonna 157,6 miljoonaa ruplaa suunnitteen ollessa 144,3 miljoonaa ruplaa.

Tonttien vuokramaksut käsittivät vuonna 2008 21% edellisvuotta suuremman summan - 305, 6 miljoonaa ruplaa. Karjalan tasavallan budjetin tulot käsittivät tästä summasta 46,2 miljoonaa ruplaa (108,7 vuoden suunnitteesta)..

Tonttien vuokramaksujen kasvu selittyy perintätoimistojen toiminnan tehostumisella, vuokratariffien optimoimisella, maiden hallintatyön tehostumisella.

Valtio saa tuloja myös tonttien myynnistä.

Viime vuonna myytiin aluetasavallassa yhteensä 1153 tonttia pinta-alaltaan 737,72 hehtaaria (saatiin 135,9 miljoonaa ruplaa). Karjalan tasavallan budjettiin saatiin vuonna 2008 tonttien myynnistä 40,4 miljoonaa ruplaa - 29% yli vuoden suunnitteen.

Tekninen tuki
Luotu 31 maaliskuuta 2009. Toimitettu 14 toukokuuta 2009.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018