Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen tila
vuoden 2009 tulosten valossa

Vuonna 2009 toimitettu tilaajille metallurgisia tuotteita ja metallivalmisteita 5098 miljoonan ruplan arvosta (40% vähemmän käypissä hinnoissa kuin vuonna 2008). Tuotantoindeksi tässä sektorissa käsitti 78,6%. Tähän oli vaikuttanut alumiinin tuotannon supistuminen ja metallivalmistetilausten romahtaminen.

NAZ-SUAL -filiaalin alumiinituotanto käsitti vuonna 2009 70,2% edellisvuoden tasosta. Yrityksen toimintaan vaikuttivat kielteisesti sähkön kallistuminen, alumiinituotteiden heikko kysyntä. Alumiinia tuotettiin kaiken lisäksi enemmän, kuin markkinat tarvitsivat, joten alumiinin hintakin aleni tuntuvasti..

Värtsilän metallitehdas Oy:n tuotannon modernisointi ajoissa sekä aktiivinen toiminta markkinoilla johtivat siihen, että suhdanteiden muuttuessa negatiivisiksi pystyi yritys lisäämään vuonna 2009 tuotantoaan 96,4 tuhanteen tonniin (104% edellisvuoden tasosta).

"Petrozavodskmash" -valimo" Oy tuotti vuonna 2009 takkirautaa käypissä hinnoissa 615,9 miljoonan ruplan arvosta (75,5% vuoden 2008 tuloksesta). Yritys jatkoi vuonna 2009 yhteistyötä tshekkiläisen "TshKD- Blansco" -yrityksen kanssa korkealaatuisten valutuotteiden valmistamiseksi. Niinpä otettiin käyttöön Hadfield-teräksen valmistusteknologia.

Valimon tilaussalkku vuodelle 2010 on pullistunut. Yrityksen kapasiteettia käytetään täydellä teholla sataprosenttisesti.

Tasavallan teollisuuskompleksissa käsitti vuonna 2009 koneiden ja kaluston tuotanto 2,5% (2008 - 3,7%). Koneiden ja kaluston tuotantoindeksi supistui vuoden 2009 loppuun mennessä 43,4%. Tähän vaikutti Onegan traktoritehtaan, Petrozavodskamash Oy:n ja Stankozavod-Deko Oy:n (työstökonerakennustehdas) heikko toiminta laman vuoksi.

Karjalan tasavallan kaikkein suurin koneenrakennusyritys - Petrozavodskmash Oy - toimitti vuonna 2009 tilaajille valmisteita käypissä hinnoissa 66% edellisvuoden tasosta. Mekaaninen kokoonpano-osasto oli lähes koko 2009 vuoden vaille työtä. Yritys onnistui kuitenkin saamaan melko mittavia tilauksia: täällä rakennettiin korkeapainerumpuja lämpövoimaloiden tarpeisiin, hakkeenlajittelulaitteita, sylinterinmuotoisia vesilukkoja Vienanmeren - Itämeren kanavan rekonstruoimista jatkavien laitosten tilauksesta. Petrozavodskmash Oy toimitti laadukasta kalustoa rakenteilla olevien Vovoronezhin atomivoimalan ja Leningradin atomivoimala-2:n tilauksesta.

Onegan traktoritehdas tuotti vuonna 2009 vain 10 metsäkonetta (4% vuoden 2008 tuloksesta). "Traktoritehtaat" -konserni on laatinut liiketoimintasuunnitelman Onegan traktoritehtaan kehittämiseksi vuonna 2010 uusissa toimitiloissa.

Kuljetusvälineitä ja -kalustoa tuotettiin viime vuonna 130,4% edellisvuodesta.

Äänisen telakka Oy toimitti vuonna 2009 tilaajalle Karelia -sarjan rahtilaivan (Venäjän kauppalaivaston modernisoimishankkeen puitteissa) ja kaksi meriluokan DCV -alusta (4500 kuollutta painoa). Vuonna 2008 oli telakalla rakennettu kolme tämän sarjan laivaa. Telakalla on työn alla tällä hetkellä 4 laivaa.

Avangard -laivanrakennustehdas suoritti vuonna 2009 töitä, joiden määrä käsitti vain 13,4% edellisvuoden tuloksesta. Venäjän valtion puolustustarkoituksiin meneviä aluksia tilattiin huomattavasti vähemmän. Tämän ohella rautateiden kaluston korjaustilauksia saatiin entistä vähemmän. Käyttövarojen niukkuus johti negatiivisiin tuloksiin.

Karjalan tasavallan välimiesoikeuden päätöksellä julistettiin Avangard -telakka konkurssipesäksi vuoden 2009 syyskuun 1. päivästä lähtien.

Sähkökalustoa, elektronista ja optista kojeistoa tuotettiin viime vuonna 42,5% edellisvuoden tuloksesta. Maailman finanssikriisi vaikeutti rahatilannetta ja markkinoille menevien tuotteiden arvo supistui roimasti.

Mainitussa sektorissa toimivat "AEK" Oy (Scanialle ja Volvolle sähköjohtosarjoja tuottava) ja "Elektrokos" Oy, joka tuottaa sähkökalustoa ajoneuvojen tuotantoa varten.

Kemiallisen tuotannon osalta toimitettiin vuonna 2009 tilaajille valmisteita 976,6 miljoonan ruplan arvosta (76,3% vuoden 2008 tasosta). Tuotantoindeksi oli viime vuonna edellisvuoteen verrattuna 86,6%.

Kemiallisia valmisteita tuottaa tasavallassa etupäässä Sibirit-3 Oy. Sen tehdas valmistaa emulsioräjähteitä. Niitä tuotettiin vuonna 2009 63,9% edellisvuoden tuloksesta. Räjähteitä valmistetaan ennen kaikkea Karjalan masuunipelletti Oy:n kivenjalostusyksiköiden tarpeisiin. Sekä sepelin tuotannossa että rautamalmin louhinnassa oli vuonna 2009 melkoista kompastelua edellisvuoteen verrattuna laman vuoksi.

Tekstiilituotannossa ja ompelutuotteiden valmistuksessa oli siinäkin ongelmia: tilaajille toimitettiin tuotteita 98,6 miljoonan ruplan arvosta ja tuotantoindeksi käsitti 59,2% edellisvuoden tuloksesta.

Sähkön, maakaasun ja veden tuotannon ja jakelun osalta oli indeksi supistunut vuonna 2008 saavutetusta tasosta 3,6%. Sähköä tuotettiin 3,1% vähemmän (5124,7 miljoonaa kWh). Alan laitokset toimittivat viime vuonna tilaajille tuotteitaan 14,7 miljardin ruplan arvosta (121% edellisvuoden tuloksesta käypissä hinnoissa).

Sähkön kulutus supistui kriisi-ilmiöiden vuoksi aluetasavallassa vuonna 2009 10% edellisvuoden saavutuksesta. Kotitalouksissa käytettiin samalla sähköä 1,9% edellisvuotta enemmän.

Sähkön kulutuksen struktuuri ei ole viime vuosina muuttunut olennaisesti: teollisuus käyttää edelleenkin noin 67,2% tuotetusta sähköstä, muut kuluttajat - 19,7%, kansalaiset (kotitaloudet) - 12,2%, maatalous - 0,9%.

TGK-1 Oy:n Karelski -filiaali tuotti vuonna 2009 sähköä 3% vähemmän kuin edellisvuonna, mutta Karjalan tasavallan omat sähkövoimalat (blokkiasemat) lisäsivät tuotantoaan 0,7%.

Elintarvikkeita, juomat mukaan laskettuna, realisoitiin 3% edellisvuotta enemmän yhteensä 4215,9 miljoonan ruplan arvosta. Tuotantoindeksi oli tässä sektorissa 91,8%. Vähennystä ilmeni makkara- ja lihavalmisteiden ja puolivalmisteiden, meijerivoin, vodkan ja liköörien, leivän ja pullan , jauhojen sekä rehutiivisteiden valmistuksen vähenemisen vuoksi. Kalavalmisteita ja meijerituotteita realisoitiin kuitenkin enemmän kuin edellisvuonna.

Makkaraa realisoitiin vuonna 2009 55,9% edellisvuodesta. Karjalan lihakombinaatti Oy tuotti lihapuolivalmisteita vuoden 2008 tasoon verrattuna 94,6%. Tulokseen vaikutti tuontiraaka-aineiden hinnan nousu, tasavallan ulkopuolelta tuotavien halvempien elintarvikkeiden runsaus ja asukkaiden alentunut ostovoima.

Meijerituotteita valmistettiin 4,2% enemmän (47,5 tuhatta tonnia), meijerivoita tosiaan 9,3% vähemmän kuin vuonna 2008 (389 tonnia). Meijerit jatkavat toimia tuotevalikoiman laajentamiseksi. Karhumäen meijeri ja Aunuksen meijeri työskentelivät vuonna 2009 tuloksellisesti.

Leipomot tuottivat konditoriavalmisteita 1545 tonnia (108,3% vuoden 2008 tulokseen verrattuna). Kontupohjan leipätehdas, Pitkärannan leipätehdas, Petroskoin "Sampo" -leipätehdas, Petroskoin leipäkombinaatti lisäsivät konditoriatuotteiden valmistusta.

Alkoholivalmisteiden tuotanto supistui vuodesta 2008 12,5% sen seurauksena, että valtiollisen Rosspirtprom -laitoksen petroskoilaisen filiaalin - Petrosvski -likööri- ja vodkatehtaan toiminta pysäytettiin 24. huhtikuuta 2008. Tämä johtui laitoksen pitkittyneestä järjestelymuutosprosessista.

Leipää ja pullaa tuotettiin vuonna 2009 5,2% vähemmän - 30,3 tuhatta tonnia. Markkinoilla on näet liiankin runsaasti tasavaltaan tuotavaa halpaa alan tavaraa. Kansalaisten ostovoimakin ei ollut riittävän korkealla tasolla.

Tasavallassa tuotettiin vuonna 2009 35,1 tuhatta tonnia jauhoja (77% vuoden 2008 tuloksesta), 27,6 tuhatta tonnia rehutiivistettä (66%). Kontupohjan myllyn koneita korjattiin pitkään ja tämän lisäksi tasavaltaan tuotiin jauhoja kilpailukykyisin hinnoin. Rehutiivisteiden laatutason heikkeneminen johti huonompaan menekkiin ja tämän lisäksi aluetasavallan maa- ja karjatalouksien rahatilanne ei suosinut millään tiivisterehujen hankkimista vuonna 2009 riittävin määrin.

Kalatuotteiden (kalasäilykkeineen) määrä käsitti vuonna 2009 66,7 tuhatta tonnia (113%).

Tuotantoa lisäsivät viime vuonna tuntuvasti Kalerryba Oy, Kuzema Oy, Virma Oy, Aqarius Oy, "Kareljskije moreprodukty" Oy, Virma RK Oy, "Troolauskalastusvarustamo" Oy, "Belomorskin kalanpynti" Oy, Pobeda Oy, "Pohjolan aamunkoi" Oy, Grumant Oy.

Pakastetun kalan (silliä lukuun ottamatta) kasvoi 4,9 kertaa (2,8 tuhatta tonnia), jäädytetyn kalan - 1,2 kertaa (26,2 tuhatta tonnia), pakastelun kalafileen - 2,2 kertaa (3,1 tuhatta tonnia), erikäsittelyluokan sillin - 1,2 kertaa (17,9 tuhatta tonnia). Kalasäilykkeiden tuotanto supistui samalla 24% (609 tuhatta tilastollista kalasäilyketölkkiä).

Tasavallan teollisuustuotteiden valmistajain tavarain hintojen indeksit käsittivät vuonna 2009 edellisvuoden joulukuun tasosta keskimäärin 97,1%, mm. hyödyllisten kaivannaisten louhinnassa 82,5%, käsittelyteollisuudessa - 98,9%, sähkön, maakaasun ja veden tuotannossa sekä jakelussa - 121%.

Hinnat alenivat tuntuvasti viime vuonna jalostusteollisuuden osalta: kemiallisessa sektorissa - 15%, ei-metallimineraalisektorissa - 10,4%, puunjalostuksessa (paitsi huonekalut) - 9,5%.

Lokakuussa 2009 alkoivat metsätalouden ja metsäteollisuuden sektoreissa (puunkaato, muu vastaava toiminta) hinnat kasvaa. Näin koko vuoden 2009 alalla tehtyjen töiden arvo käsitti lopulta 102,8% joulukuun 2008 tasosta.

Aluetasavallan investointitoiminnan alalla toteutetut sijoitustoimenpiteet sekä kriisinvastaiset toimet vuonna 2009 jarruttivat tilanteen huononemisvauhtia. Negatiivia laman seurauksia on silti havaittavissa vieläkin. Sijoitustoiminta muuttuu tehokkaammaksi sangen hitaasti, tilanne kansantaloudessa on paranemassa vähitellen investointitoiminnan elpyessä.

Karjalan tasavallan peruspääomaan sijoitettiin vuonna 2009 18,7 miljardia ruplaa - 68,1% edellisvuoden tasosta. Tuotantoon sijoitut varat käsittivät mainitusta luvusta noin 50%. Näitä varoja investoitiin teollisuuteen, sähkön, maakaasun, veden tuotantoon ja jakeluun. Aluetasavallan yhtä asukasta kohti oli pääomasijoituksia (paitsi budjettivaroista maksetut investoinnit) vuonna 2009 22,5 tuhatta ruplaa (vuonna 2008 - 31,6 tuhatta ruplaa).

Ulkomailta saadut investoinnit käsittivät viime vuonna 238 miljoonaa USA:n dollaria (kasvua 2,2 kertaa edellisvuodesta). Ulkomaiset investoijat sijoittavat etupäässä metsänkaatoon ja puunjalostukseen.

Vuonna 2009 vietiin päätökseen 14 suurta investointihanketta voimataloudessa, kaivosteollisuudessa, tasavallan metsä- ja maatalouskomplekseissa. Rekonstruoitiin 220 kW muuntamo ¹ 92 "Läskelä" (sähköä toimitetaan kaapelin kautta Valamolle valtakunnallisen "EES FSK" Oy:n Karjalan filiaalin sähköjakeluverkosto -laitoksen toimesta), rakennettiin toinen sepelintuotantoyksikkö "Tshevzhavaara" (Äänisrannan vuoriteollisuusyritys Oy), avattiin Rasilampi -graniittiesiintymän käsittelykompleksi (Petro-Granit Oy) ja sepelin tuotantoyksikkö Ramjoen esiintymällä (Belomorskin avolouhos Oy), käynnistettiin Setles Oy:n puunjalostusyksikön toinen vaihe. Segezhan sellu- ja paperikombinaatin tuotantoa modernisoitiin ja osastojen kalustoa rekonstruoitiin ja Kala-Ranta Oy:n kirjolohen viljely-yksikön kalanpoikasia kasvattavan tehtaan rakentaminen vietiin loppuun.

Sijoitushankkeiden toteutumisen myötä perustettiin yli 2 tuhatta uutta työpaikkaa - 87,6% vuoden 2009 suunnitteesta. Eniten uusia työpaikkoja (621) luotiin kaivosteollisuuteen.
  Takaisin Eteenpäin

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018