Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
 
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

    Kansainvälinen

    Regioonien välinen

  Vuoden 2009 Tulokset

Kansainvälinen ja regioonien välinen yhteistyö
Kansainvälinen ja raja-alueyhteistyö

Karjalan tasavallan hallituksen priorisoituja tehtäviä kansainvälisten suhteiden alalla ovat uusien investointien houkutteleminen aluetasavallan kansantalouteen sosiaalis-taloudellisen kehitysvauhdin jouduttamiseksi, raja- ja tulli-infrastruktuurin kehittäminen, läpikulkuväylä -hankkeiden tekeminen tunnetuksi, aluetasavallan imagon luominen ja investointihoukuttelevuuden ylläpitäminen.

Huolimatta maailmanlaajuisesta talous- ja finanssikriisistä onnistui Karjalan tasavallan hallitus ylläpitämään kansainvälisen ja lähialueyhteistyön tasoa melko korkealla. Aluetasavaltaa osallistuu hankkeisiin Venäjän ja Norjan välisten yhteistyöohjelmien puitteissa ja laajentaa kontakteja Barents -alueella.

Aluetasavallassa oltiin vuonna 2009 toteuttamassa 134 kansainvälistä ei-kaupallista hanketta, joiden yhteen laskettu arvo käsitti noin 5 miljoona euroa. Viimeisimpiä "Hyvä naapuruus -Euregio Karelia" -lähialueyhteistyöhankkeita toteutettiin 9. (arvo - 652 tuhatta euroa). Hankkeet toteutettiin mm. logistiikan, uusien teknologioiden soveltamisen, uusien yritysten luomista tavoittelevilla ja matkailun aloilla. "Barents-link forum" -hankkeen investointisektorissa rakennettiin Kostamukseen "Bisnes-keskus". Sen puitteissa harjoitetaan kansainvälistä kanssakäymistä raja-alueen teollisuuskompleksin konseptiota myötäillen.

Karjalan tasavallan hallituksen aktiivisella myötävaikutuksella laadittiin Venäjän ja EU:n lähialueyhteistyöohjelma nimeltään "Karelia". Sen puitteissa toteutettavia hankkeita osarahoitetaan ensimmäistä kertaa Venäjän budjetistakin. Koko ohjelman arvo on yli 46 miljoonaa ruplaa. Suurinta huomiota kiinnitetään siinä talouskehitykseen, tehokkaasti ja turvallisesti toimiviin valtionrajoihin, ympäristön suojeluun eli turvallisuuteen, terveydenhuoltoon, kulttuuriin ja koulutukseen, paikallisen itsehallinnon ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. Infrastruktuurihankkeisiin kiinnitetään erikoista huomiota. Hallituskomissio muodostettiin pönkittämään ja toteuttamaan tällaisia hankkeita.

Venäjän ja Suomen välisten yhteistyöohjelmien puitteissa toteutettiin aluetasavallassa vuonna 2009 29 hanketta sekä 25 hanketta - yhdessä Luoteisen federatiivisen piirikunnan muiden hallintoalueiden kanssa. Viime vuosina on tällaisten hankkeiden määrää ja rahoitustakin lisätty (vuoden 2009 budjetti käsitti 2,4 miljoonaa euroa). Yhdessä suomalaisten partnereiden kanssa toteutetaan asiakirjaa "Venäjän ja Suomen lähialueyhteistyöhankkeiden toteuttaminen Karjalan aluetasavallassa vuosina 2008-2011". Oulun läänin kanssa toteutettiin vuodelle 2009 solmittu yhteistoimintapöytäkirja. Sen mukaan toteutettiin toimintakertomuskaudella "Ystävyyskaravaani" -hanke ja pidettiin Petroskoissa konferenssi "Venäjä ja Suomi moninapaisessa maailmassa 1809-2009".

Karjalan tasavallan hallitus osallistui näyttävästi Euro-Arktisen Barents-neuvoston ja regioonin Komitean työhön sekä alueen maiden ulkoministerikokoukseen. Barents-neuvoston maiden korkeimpien viranhaltijain Komitean istunto pidettiin Petroskoissa. Sen valmisteluun oli aluetasavallan hallitus osallistunut tarmokkaasti Venäjän toimiessa puheenjohtajamaana järjestössä. Vuonna 2009 toteutettiin aluetasavallan hyödyksi 22 Barents-hanketta arvoltaan 323 tuhatta euroa.

Ruotsalais-Karjalaisen informatiivisen liiketoimintakeskuksen toiminta Petroskoissa turvattiin. Keskuksen ylläpitämisestä huolehtii Ruotsin Västerbottenin lääninhallitus. Viime vuonna järjestettiin ruotsalaisten metsä- ja rakennusteollisuusteknologioitten näyttelyt. Karjalan tasavallan alueella toteutettiin Västerbottenin läänin myötävaikutuksella 6 hanketta arvoltaan 404 tuhatta euroa. Yhteistyössä Norjan Tromssan läänin kanssa toteutettiin 12 hanketta arvoltaan 363 tuhatta euroa.

Aluetasavallan hallitus oli edustettuna Venäjän presidentin Luoteisessa federaalisessa piirikunnassa toimivan valtuutetun alaisuudessa työskentelevän lähialueyhteistoimintaa ja regioonien välistä kanssakäymistä koordinoivan neuvoston istunnoissa, ulkomailla asuvien maanmiestemme kongressissa, sekä vuotuisessa konferenssissa "Lähialueyhteistyö: Venäjä EU ja Norja". Venäjän toimiessa puheenjohtajamaana Itämeren alueen Helsingin ympäristökomissiossa pidettiin Petroskoissa seminaareja HELCOM:n toimintasuunnitelmien toteuttamisen kysymyksistä.

Aluetasavallassa vieraili vuonna 2009 kymmeniä diplomaatteja ja ulkomaiden muita korkean tason edustajia.

Karjalan tasavallan toimeenpanovallan elinten, paikallisten itsehallintoelinten ja suurten järjestöjen ja laitosten kansainvälistä kanssakäymistä jatkettiin vuonna 2009.

Karjalan tasavallan rakennusministeriö ja Savo-Karjalan tiepiiri jatkoivat vuonna 2009 yhteisiä hankkeitaan. Valamon luostarin päätien (Voskresenskin skiitta - pääasutus) pölyntorjunta-aineella käsitteleminen toteutettiin. Solomanni - Jalolahti - Suvisaari -tie kestopäällystettiin. USA:n Tennessee:n osavaltion tiehallinnon kanssa toteutetaan yhteistoimintaohjelmaa, vaihdetaan kokemusta teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Matkailun alalla toteutettiin vuonna 2009 muutamia hankkeita, mm. alan ammattikoulutuksen sektorissa, alan tieteellisissä tutkimuksissa, karjalaisten matkailutuotteiden tekemisessä tunnetuiksi kansainvälisillä markkinoilla, yhtenäisen informatiivisen matkailualueen luomisessa, matkailun infopisteiden ja -keskusten perustamisessa aluetasavallan kaupunkeihin ja piirikeskuksiin. Toteutettiin venäläis-norjalainen koulutushanke, joka tavoittelee matkailun kehittämistä Louhen hallintopiirissä.

Karjalan tasavallan työministeriön toimesta toteutettiin yhdessä suomalaisten partnereiden kanssa työttömien uudelleenkoulutusta mm. matkailun ja kanasanaomaisten elinkeinojen alalle, täytettiin hankkeita kesätöiden järjestämiseksi nuorisolle, vaihdettiin kokemusta pienyrittäjyyden kehittämiseksi. 1200 henkilöä tutustui Suomessa farmaritalouden/maatilan hoitoon. Ministeriö tutki työmarkkinoiden ja opetusalan yhteistoimia Saksassa työttömyyden tason alentamiseksi. Myös toimia työttömyyttä vastaan Puolassa tutkittiin.

Tasavallan johto- ja kulttuurielimet osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen vaihtoon. Elävä Kalevala -näyttely toimi kuvaamotaiteen museossa maailmankuulun eepoksen täydellisen laitoksen ilmestymisen 160 -vuosipäivän merkeissä. Kansallisessa teatterissa pidettiin yhdessä Suomen teatteriliiton kanssa kansainvälinen "Suomen nykyteatteri" -festivaali, johon osallistui teattereita Kotkasta, Lappeenrannasta, Tampereelta, Helsingistä ja Karjalan tasavallan kaupungeista. Oulun lääninhallituksen myötävaikutuksella toteutettiin aluetasavallan pohjoispiireissä "Ystävyyden karavaani" -kulttuurihanke. Karjalan tasavallan Musiikkiteatteri esitti Romeo ja Julia -baletin Savonlinnan kansainvälisillä balettifestivaaleilla. Karjalan kansallisteatteri esitti Liperiada -näytelmää Varkaudessa ja Joensuussa. Teatterialalla toteutettiin hankkeita myös yhteistyössä saksalaisten kollegojen kanssa. Petroskoin ja Tubingenin välisten ystävyyssuhteiden solmimisen 20 -vuotispäivän merkeissä esiintyi ystävyyskaupungissa ja Berliinissä karjalaisnäyttelijöitä, pidettiin venäläisen Onego -kansansoitinorkesterin konsertti. Puolan Pietarin pääkonsulaatin toimesta pidettiin Petroskoissa I kansainvälinen nuorten pianistien kilpailu, joka omistettiin Frederic . Chopinille.

Tieteen ja koulutuksen alalla jatkettiin suunnitelmallista yhteistyötä. Aluetasavallan koulutuslaitoksia osallistuu karjalais-suomalaiseen hankkeeseen nimeltään "Turvallinen koulu". Yhdessä Oulun yliopiston kanssa pidettiin seminaareja ja konferenssi, jossa käsiteltiin tasavallan 12 pilottikoulun toimintamalleja. Opetuksen turvallista järjestämistä kokeillaan erilaisten mallien puitteissa. Työtä monitoroidaan asiantuntijavoimin. Yhdessä Unisef:n kanssa toteutetaan "Karjala lapsille" -hanketta lasten suojelumallin luomiseksi juuri Karjalan tasavaltaa varten.

Petroskoin valtionyliopisto harjoittaa mittavaa kansainvälistä toimintaa. Vuoden 2009 tulosten perusteella pääsi yliopisto 20. sijalle reitingissä Venäjän korkeakoulujen (300) joukossa ja oli ensimmäisellä sijalla nominaatioissa "Kansainvälistyminen/kansainvälinen kanssakäyminen". Petroskoin valtionyliopisto in jo vuosia harjoittanut kansainvälistä yhteistoimintaa opetuksen, tieteellisen tutkimustyön, tuotannollisen kooperoinnin aloilla. Yliopisto on mukana lukuisissa kansainvälisissä hankkeissa, Bolognan prosessissa, koulutuspalveluiden viennissä. Petroskoin valtionyliopiston Metso-System Automation -keskus on vuodesta 2002 luonut tietokoneohjelmia tuotantolaitosten tilauksesta teknologisten prosessien automatisoimiseksi. Tilauksia tulee Venäjän ja ulkomaisen suur yrityksiltä, kauppajärjestöiltä, ohjelmia luovilta firmoilta. Keskuksessa työskenteli toimintakertomuskaudella 68 asiantuntijaa. Nokia:n tuella perustettiin vuosina 2008 - 2009 Petroskoin valtionyliopiston yhteyteen Mobiili -ja langattomien viestintäteknologioiden ja sovellutusten keskus.

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen tutkimuslaitokset osallistuivat vuonna 2009 34 kansainvälisen projektin toteuttamiseen yhteistoiminnassa 12 maan tutkijain ja tiedemiesten kanssa. Yhteisponnistuksin tutkittiin ja monitoroitiin sosiaalis-taloudellisia prosesseja Karjalan tasavalassa, laadittiin strategisen kehityksen suunnitelmia, toimittiin metsänhoidon ja metsäteollisuuden aloilla, suoritettiin luonnonresurssien tutkimuksia ja geologisia tutkimuksia, selvitettiin trendejä aluetasavallan markkinoilla, kehiteltiin ja täydellistettiin liiketoimintaneuvontaa, tutkittiin sähköisiä resursseja, luonnonsuojelualueita, vaalittiin biodiversiteettiä/luonnon monimuotoisuutta, suojeltiin ympäristöä, tutkittiin arkeologiaa ja kansantaidetta.

Yhteistyötä kehitettiin vuonna 2009 hedelmällisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan tutkijain kanssa maatalouden, terveydenhuollon, sosiaalituen, lasten parissa tehtävän sosiaalistyön, kansallisten kulttuurien, urheilun ja nuorisopolitiikan aloilla, kamppailussa rikollisuutta vastaan ja rangaistusten toimeenpanon aloilla.

Petroskoissa pidettiin Venäjän hallituksen pääministeri V, Putinin johdolla Valtion raja-asiain komission istunto.

Yhdessä Venäjän FSB:n Karjalan aluetasavallan rajahallinnon kanssa pidettiin raja-asiain Konsultatiivisen neuvoston istunto.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018