Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
 
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

    Kansainvälinen

    Regioonien välinen

  Vuoden 2009 Tulokset

Kansainvälinen ja regioonien välinen yhteistyö
Regioonien välinen yhteistyö

Suhdanteiden vaihtuminen kansainvälisillä markkinoilla toimintakertomuskaudella pakotti hallituksen kiinnittämään suurempaa huomiota yhteistoiminnan tehostamiseen Venäjän regioonien ja IVY-maiden kanssa kriisi-ilmiöiden eliminoimiseksi kansantaloudessa.

Karjalan tasavallan hallitus on solminut 21 yhteistoimintasopimusta Venäjän regioonien ja IVY-maiden hallitusten kanssa. Vuonna 2009 laadittiin luonnokset yhteistoimintasopimuksiksi Vologdan ja Murmanskin hallintoalueiden hallitusten kanssa. Vuonna 2009 allekirjoitti Karjalan tasavallan hallitus lisäpöytäkirjat sopimuksiin Valkovenäjän tasavallan ja Moskovan kaupunginhallituksen kanssa.

Aktiivinen regioonien välinen yhteistoiminta antoi Karjalan tasavallan hallitukselle eliminoida olennaisesti talouskriisin kipeimmät seuraukset aluetasavallassa. Kauppa IVY-maiden kanssa supistui edellisvuodesta 40%, mutta Venäjän regioonien (hallintoalueiden) kanssa vuonna 2009 käyty kauppa ei ollut kärsinyt olennaisesti ja käsitti lähes 30 miljardia ruplaa.

Mainittujen yhteistoimintasopimusten toteuttamisen päätavoitteena oli säilyttää ja laajentaa karjalaistuottajain asemia sisämarkkinoilla ja saada sijoituksia aluetasavallan kansantalouteen.

Karjalan tasavallan päivät Moskovassa (20-21 elokuuta 2009) oli merkittävä panos regioonien eli Venäjän subjektien välisen yhteistyön kehittämiseen. Silloin allekirjoitettiin maan pääkaupungissa yhteistyöpöytäkirja Sopimukseen vuosille 2009 - 2011. Tämä asiakirja jatkaa regioonien kanssakäymistä ja sisältää ajan vaatimia muutoksia kansantaloudessa.

Moskovan kaupunginhallituksen suojissa järjestettiin "Karjalan tasavallan kansantalous - yhteistyön näkymiä" -näyttely. Se kertoi tasavallan 30 yrityksen toiminnasta metsäteollisuuskompleksissa, kaivosteollisuudessa ja agroteollisessa kompleksissa, koneenrakennusalalla, kevyessä teollisuudessa, kansanomaisten elinkeinojen alalla ja matkailussa. Esiteltiin 12 suurta investointihanketta ja pidettiin pyöreän pöydän keskustelut Karjalan tasavallan kaivosteollisuuden ja Moskovan rakennuskompleksin välisen yhteistyön tehostamisen kysymyksistä. Näyttelyn puitteissa solmittiin 10 aiesopimusta karjalaistuotteiden toimittamisesta pääkaupunkiin ja pidettiin 82 alustavaa neuvottelua potentiaalisten sijoittajain kanssa.

Pietarin päivät pidettiin Petroskoissa 16-17 kesäkuuta 2009 kahden subjektin välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Osapuolten liikemiehet neuvottelivat kanssakäymisen tehostamisesta, mm. karjalaisen sepelin toimittamisesta aluetasavallasta Pietariin.

Valkovenäjän tasavallan virallinen valtuuskunta vieraili Karjalan tasavallassa 19. elokuuta 2009 Valkovenäjän tasavallan Venäjän suurlähettiläs V. Dolgolevin johdolla. Neuvotteluissa käsiteltiin yhteistoimintaa tuotannon alalla sekä keskinäisten kauppasuhteiden tehostamista. Minskin vetovaunutehdas ja petroskoilainen Nordic-Groupp Oy solmivat vuonna 2009 sopimuksen tämän tuotantolaitoksen valmisteiden toimittamisesta aluetasavaltaan. Minskiläisen yrityksen edustusto perustettiin Petroskoihin kuten Mogiljovin lihatehtaankin edustusto.

Karjalan tasavalta osallistui maaliskuussa 2009 "Pietari - Venäjän regioonit" -hankkeeseen. Sen tavoitteena oli laajentaa partnerisuhteita pietarilaisten ja muualla Venäjällä toimivien suuryritysten kesken. Tapahtumassa toineen näyttelyn puitteissa esiteltiin Petrozavodskmash Oy:n ja EFER Oy:n tuotteita. Karjalaisia liikealan edustajia osallistui asiallisiin neuvotteluihin.

Karjalan tasavallan valtuuskunta osallistui lokakuussa 2009 pidettyyn ensimmäiseen Murmanskin talousfoorumiin. Sen puitteissa toimi näyttely "Luoteisen federaalisen piirikunnan investointihankkeet". Karjalan tasavallan osasto kertoi 7 sijoitushankkeesta.

Osallistuminen messuille ja teollisuusnäyttelyihin joudutti regioonien välisen yhteistyön tehostamista kriisikuukausina. Karjalan tasavallan hallituksen myötävaikutuksella osallistui toimintakertomuskaudella liikemiespiirien edustajia ja viranhaltijoita 42 näyttelyyn, joissa esiteltiin talouden, matkailun, teollisuuden, maatalouden, sosiaalialan, perinteellisten elinkeinojen (käsityötaiteen eri haarojen) rakennusalan, IT -sektorin, voimatalouden kehittämispotentiaalia ja -hankkeita. Näihin tapahtumiin osallistumisen puitteissa ja jälkeenkin solmittiin lähes 250 tilausta ja muuta vastaavaa sopimusta (yhteensä solmittiin 350 aiesopimusta ja pidettiin vuonna 2009 1550 tapaamista potentiaalisten sijoittajain ja partnereiden kanssa).

Venäjän eri hallintoalueiden liikemiespiirien edustajia kävi regionaalisissa näyttelyissä: "Karjalan metsä. Huonekaluja. Puunjalostusta", "Stroiexpo -2009", "Matkailu-Karjala -2009", "Karjalan kivi", "Karelia Agro Expo -2009", "Karelia -FOOD", "Metsästys ja kalastus" sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin terveydenhoidon ja sosiaalikehityksen kysymyksiä. Tietojen vaihto näyttelyistä ja niiden aineistosta, messuista regionaalisten kauppa- ja teollisuuskamareiden myötä sekä hallintoalueiden valtiovaltaelinten nettiresurssien myötävaikutuksella antaa Karjalan tasavallan, Venäjän hallintoalueiden ja Valkovenäjän tasavallan yrityksille lisää mahdollisuuksia keskinäisen tavaranvaihdon laajentamiseen.

Pietarin ja Moskovan yritykset toteuttavat Karjalan aluetasavallassa mittavia sijoitushankkeitaan:

Investlesprom Oy -holding on toteuttamassa Jääkarhu -projektia sellu- ja paperiteollisuudessa.

Mapp-Kapital Oy (Moskova) rakentaa 14 -kerroksista hotellikompleksia Petroskoihin.

"Laadukkaat tiet" Oy (Pietari) tuottaa sepeliä kahdessa avolouhoksessa Suojärven hallintopiirissä.

Pietarilaisen asvalttitehtaan toimesta avattiin Sortavalan hallintopiirissä "Kokkomäki" -avolouhos.

Pietarilaisen Nord-Gidro Oy:n kanssa solmittiin huhtikuussa 2009 sopimus vesivoimaloiden rakentamisesta aluetasavaltaan.

Regioonien välisen kanssakäymisen laajentuminen tempaisi mukaansa joukon itsehallintoelimiä. Karjalan tasavallan 17 kuntaelimellä on sopimukset partnerisuhteista Pietarin hallintopiirien kanssa. Kontupohjan, Ännisrannan, Lahdenpohjan, Segezhan, Sortavalan ja Aunuksen hallintopiirit tehostivat vuonna 2009 partnerisuhteitaan Leningradin alueen hallintopiirien kanssa.

Karjalan tasavalta kehittää kaupallis-taloudellisten suhteiden ohella kontakteja Venäjän regiooneoihin tieteen, tekniikan, kulttuurin, terveydenhuollon, urheilun, nuorisopolitiikan aloilla.

Niinpä Pietarissa pidettiin 13 ja 14 maaliskuuta 2009 kulttuuriyhteistyöohjelmien puitteissa Karjalan tasavallan kulttuuripäivät. Silloin avattiin Karjalan tasavallan Kansalliskirjaston näyttely (esiteltiin "Karjalan tasavallan vuoden kirja" -katselmuksessa kunnostautuneita painoksia sekä Karelia -tietosanakirjan ensimmäistä nidosta. Historian valtionmuseossa pidettiin 14. maaliskuuta näyttely "Tutustumisretki kahden eepoksen maahan", joka omistettiin Kalevala-eepoksen täydellisen laitoksen ilmestymisen 160 -vuosipäivälle (2009) ja venäläisten bylinojen (sankaritarujen) Äänisniemellä muistiin kirjoittamisen 150 -vuosipäivälle. Akateemisen valtionkapellan suojissa pidettiin Karjalan valtionfilharmonian sinfoniaorkesterin konsertti.

Pietarin Päivät pidettiin vastavuoroisesti Karjalan tasavallassa 16-17 kesäkuuta. "Karjalan valkeat yöt" -festivaalien puitteissa esiintyi 16 kesäkuuta Petroskoin musiikkiteatterin salissa paikallinen sinfoniaorkesteri Pietarin kapellan kuoron solistien kanssa. "Luovapaja" -teatterissa järjestettiin pietarilaisen valtiollisen "Klovn-mim-teatr Mimigranty" -teatterin kaksi esitystä. Avattiin valokuvanäyttely "Pietari. Kausien vuoropuhelu", jossa nähtiin Pietarin historian valtiollisen museon kokoelmiin kuuluvia kuvia.

Karjalan tasavallan Päivät pidettiin Moskovassa elokuussa ja niiden puitteissa avattiin Nekrasovin mukaan nimetyn tieteellisen keskuskirjaston suojissa "Karjalan tasavallan parhaita kirjoja" -näyttely. Karjalan aluetasavallan kansallista kulttuuria edustivat Kantele -yhtyeen etnomusiikkiohjelma Karsikko, Kansallisteatterin "Lembi" -näytelmä, joka esitettiin Alekandr Kaljaginin " Et Cetera" -teatterissa, "Skailark" -folkryhmän esitys.

Kansainvälisen "Karjalan valkeat yöt" -taidefestivaalin puitteissa esiintyi Petroskoissa 12 toukokuuta 2009 V. Spivakovin johtama "Moskovan virtuoosit" -orkesteri.

Karjalan tasavallan lääkintäalan edustajia osallistui maan regioonien välisten yhteistyösopimusten puitteissa seminaareihin, konferensseihin, neuvotteluihin, kongresseihin tautien ennalta ehkäisyyn liittyvistä ongelmista. Tasavallan terveysasemien lääkäreitä ja hoitajia kävi jatko-opiskelussa Moskovassa ja Pietarissa. IV valtakunnallisen "Terveyden aalto" -hankkeen puitteissa järjestettiin Petroskoissa elokuussa 2009 lasten terveystarkastuksia, joita suorittivat moskovalaislääkärit.

Karjalan tasavallan ja Venäjän regioonien välisiä suhteita kehitetään myös urheilun alalla. Karjalaisurheilijoita osallistuu kilpiluihin ja harjoitusleireille. Venäjän eri alueiden urheilijoita osallistui aluetasavallassa pidettyihin kilpaluihin.

Karjalan valtiollisen kasvatusopillisen akatemian urheilun tiedekunta ylläpitää yhteistyösuhteita Pietarin Lesgaft -urheiluinstituutin kuntoutusliikunnan tiedekuntaan. Tavoitteena on perustaa kuntoutusliikunnan oppituoli Karjalan valtiolleen kasvatusopilliseen akatemiaan.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018