Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


    Valtion
    palvelut


    Sähköinen
    hallitus


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

e-Hallituksen luominen

e-Hallitus - valtiovaltaelinten toiminnan uusimuotoinen järjestäminen - työskentelee hyödyntämällä ajanmukaisia informaatio- ja kommunikaatioteknologioita. Tämä mahdollistaa nopeampien ratkaisujen tekemisen, kansalaiset ja järjestöt saavat nopeammin ja laadukkaammin valtionpalveluita, ihmiset ovat paremmin tietoisia valtiovaltaelinten ratkaisuista ja tekemisistä.

VF:n presidentti D. Medvedev on asettanut tavoitteen: vuoteen 2012 mennessä tuli tarjota vähintään 60 tärkeimmän valtillisen palvelun sähköisessä muodossa.

e-Hallituksen rakentamisen kysymykset ovat alinomaa Karjalan tasavallan hallituksen näköpiirissä. e-Hallituksen alajärjestelmiä on luotu regionaalisen "Karjalan tasavallan informatisointi 2008 - 2012" -tavoiteohjelman puitteissa.

Tasavallassa käynnistettiin vuonna 2008 työ Karjalan tasavallan valtionpalvelujen portaalin ja palvelumuotojen luettelon luomiseksi. Työ kestänee viisi vuotta ja viedään loppuun suunnitelmien mukaan vuoden 2012 joulukuuhun mennessä.

Vuonna 2009 laadittiin ja otettiin koekäyttöön Karjalan tasavallan valtionpalveluportaalin prototyyppi, joka sisältää luettelon palveluformaateista, joita on yhteensä 122. Tällaisia palveluja antavat valtakunnalliset ja paikalliset valtiovaltaelimet. Täydellisessä toiminnassa on jo 22 palveluformaattia: väestörekisteri, Venäjän kansalaisuuden saaminen ja juridisesti pitävä todistaminen, omistusoikeudet, työnteko ja työllistyminen jne.

Mainitun palvelimen laatimistyössä on tärkeää keksiä sen sisällön täydentämismekanismi ja päivittämistoimet. Valtiovaltaelinten tulisi toimittaa itsenäisesti eli omin voimin ja taidoin tietojaan palvelimelle. Systeemi/järjestelmä valmistunee vuonna 2010.

Karjalan tasavallan jokaisessa hallintopiirissä olevan työvoimatoimiston toimitiloissa on nykyisin infokioskeja (yhteensä 43). Paikalliset asukkaat saavat näin ollen ajankohtaista tietoa Regioonien välisen vakanssipankista ja Karjalan tasavallan vapaiden työpaikkojen tietopankista, informaatiota uudelleenkoulutusmahdollisuudesta. Infokioskitien kautta pääsee myös palvelimelle, joka ylläpitää ja päivittää tietoja Karjalan tasavallan valtionpalveluportaalin puitteissa.

Tasavallan toimeenpanovallan elinten yhtenäinen sähköinen asiapapereiden käsittelyjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. Hankkeen ensimmäisen vaiheen puitteissa yhdistettiin Karjalan tasavallan päämiehen administraation, Karjalan tasavallan finanssiministeriö ja Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön e-asiapaperisto.

Uuteen systeemiin siirtyminen vaatii viranhaltijain ja viranomaisten uudelleenkoulutusta, asiapaperivirtojen kulun suunnittelua uudelleen, uusien tehokkaiden tietokonejärjestelmien hankkimista ja uusien ohjelmien keksimistä sekä jo käytettävissä olevien tietokoneohjelmien täydellistämistä Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijain myötävaikutuksella.

Karjalan tasavallan virallinen nettipalvelin/sivusto/portaali modernisoitiin vuonna 2009. Sen muotoilua uusittiin, luotiin erikoissivuja kohderyhmille, avattiin virtuaaliset vastaanottohuoneet palvelemaan kansalaisia, joilla on asiaa viranomaisille. Elokuussa 2009 avattiin portaalin puitteissa Karjalan tasavallan päämiehen videoblogi. Kansalaisilla on mahdollisuus tutustua päämiehen kantoihin ja ilmaista myös mielipiteensä.

Kyseessä oleva palvelin on niitä Venäjän federaatiossa vielä harvoja, jota ylläpidetään kolmella mielellä. Nettisivuilla vierailee päivittäin yli 3 000 kävijää, heistä kolmasosa - ulkomailta käsin. Karjalan tasavallan virallinen saitti on kotimaisten siis Venäjän hakujärjestelmien tilastoimien tietojen mukaan etsityimpien palvelimien ryhmässä. Vuonna 2009 lisääntyi virallisen palvelimen informaation määrä 28 edellisvuodesta. Palvelimeen sijoitettiin vuodessa 26 tuhatta informaatiomateriaalia, 15 tuhatta asiakirjaa, 10 tuhatta graafista tiedostoa sekä 200 audio- ja videotiedostoa.

Tasavallan hallituksen ja valtiovaltaelinten toiminnasta kertovien tiedostojen saatavuuden lisäämiseksi ja virastojen keskinäisen yhteistyön tehostamiseksi virallisen saitin sisällön täydellistämistoiminnassa vahvisti Karjalan tasavallan hallitus 25.05.2009 Päätöksen ¹ 107-P, jolla saatettiin voimaan Portaalin ohjesäännöt ja palvelimen informatiivisen tuen säännöt. Asiakirjat edellyttävät tasavallan valtiovaltaelinten keskeistä tietojen säännöllistä vaihtoa sähköisessä muodossa.

Vuonna 2009 täydellistettiin virallista palvelinta "Karjalan tasavallan valtiontilaus". Tätä palvelinta hyödyntävät vuoden 2010 alusta kaikki alueen toimeenpanovallan elimet sekä Karjalan tasavallan 126 asutuksen administraatiot.

Karjalan tasavalta palkittiin osallistumisesta jo toiseen valtakunnalliseen alan näyttelyyn Moskovassa diplomilla "e-Hallituksen alajärjestelmien kehittämisestä".

Tammikuussa 2010 tehtiin yhteenvetoja e-Hallituksen luomistoiminnan tuloksista Venäjän hallintoalueilla. Moskovalaisen sovelletun talouden Keskuksen ilmoittaman mukaan Karjalan tasavalta on ensimmäisellä sijalla tässä toiminnassa siis e-Hallituksen luomista tavoittelevassa hankkeessa Luoteisen federaalisen piirikunnan hallintoalueiden joukossa ja viidennellä sijalla Venäjän kaikkien subjektien joukossa.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 31 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018