Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Talouspolitiikka

    Investoinnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen kehitys

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Innovatiivisen kehityksen politiikka

Venäjän presidentti korosti vuoden 2009 marraskuun 12. päivänä VF:n Liittokokoukselle esittämässään vuotuisessa tilannekatsauksessaan, että maan koko tuotantoalan teknologioita olisi uusittava ja modernisoitava nopeasti.

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen Strategia vuoteen 2020 edellyttää siirtymistä kehityksen innovatiiviseen vaiheeseen ja innovaatioiden panoksen lisäämistä kestävään talouskehitykseen.

Karjalan tasavallan hallitus laati vuonna 2009 muutokset mainittuun asiakirjaan (Strategia) ottaen huomioon VF:n pitkän aikavälin sosiaalis-taloudellisen kehityksen Konseptin vuoteen 2020 ajatukset.

Mainittujen asiakirjojen valossa ovat tasavallan kansantalouden alalla priorisoituja suunnitteita mm. karjalaistalouden tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisääminen, tuotannon diversifikaatio ja modernisointi, infrastruktuurin kehittäminen, innovatiivisen toiminnan aktivointi, aluetasavallan sijoitushoukuttelevuuden lisääminen.

Tasavallan kansantaloudessa vallitsevan tilanteen erittely osoittaa, että Karjalalla on mahdollisuuksia luoda innovatiivisia tuotantoja ja kehittää innovatiivista kansantaloutta.

Tasavallan tuotantolaitosten teknologisiin innovaatioihin sijoitettiin viime vuosina melkoisesti. Vuonna 2005 tällaiset investoinnit käsittivät 0,17 miljardia ruplaa ja vuonna 2009 - lähes 3 miljardia ruplaa. Trendi on hyvä ja johtaa haitek-tuotteiden valmistamiseen yhä enenevässä määrin jo nyt. Todettakoon samalla, että mainitut summat käytettiin kuitenkin uusien teknologioiden hankkimiseen aluetasavallan ulkopuolelta.

Karjalan tasavallan hallitus on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi tasavallassa tuotettavien innovatiivisten valmisteiden määrän kasvattamista, jotta omiin paikallisiin innovaatioihin, keksintöihin ja teknologioihin nojautuva tuotanto lisäisi osuuttaan regioonin kansantuotteessa.

Karjalassa jatketaan tutkimuksia, jotka kattavat 15 alaa kriittisesti tärkeistä 34 alasta, jotka ovat tieteellisesti ja teknisesti poikkeuksellisen tärkeitä koko maan talousturvallisuuden ja Venäjän puolustuskyvyn riittävän tason ylläpitämisen kannalta.

Tasavallassa toimivat tuloksellisesti esimerkiksi EFER Oy (suunnittelee ja valmistaa sammutusrobotteja), Proryv ("Läpimurto") -tieteellinen laitos (luottaa sähkömagneettisen sopivuuden mittauskojeita), Karbon-shungit -laitos (kehittelee uusia teknologioita sungiittiraaka-aineen hyödyntämien myötä).

Suunnitteilla on Petroskoin valtionyliopiston IT -puiston (siinä jo työskentelee lähes 300 asiantuntijaa) laajentaminen. IT -puiston toinen vaihe (120 uutta työpaikkaa) käynnistetään piankin - Karjalan tasavallan perustamisen 90 -tasavuotisjuhlaan mennessä.

Tasavallassa toimii nykyisin yli 30 innovatiivisesti aktiivista yritystä. Ne tuottavat innovatiivisia valmisteita tai antavat vastaavia palveluja. Niiden käytössä on innovatiivisia teknologioita, ne soveltavat uusimpia teknologioita muihin tuotantolaitoksiin. Tasavallan mainituissa yrityksissä tuotettiin vuonna 2009 ennakkolaskelmien mukaan innovatiivisia valmisteita lähes 400 miljoonan ruplan arvosta.

Muutamilla tieteellisillä aloilla, mm. nanoteknologioiden sektorissa, on aluetasavallassa päästy melkoisiin saavutuksiin. Kansainvälisissä "Innovaatiot. Investoinnit. Korkeat teknologiat" -näyttelyissä vuosina 2008 ja 2009 Pietarissa sekä nanoteknologiafoorumeissa Moskovassa eitetyt karjalaistutkijain ja paikallisten tuottajain keksinnöt palkittiin 5 kultamitalilla ja 3 hopeamitalilla. Kunniadiplomejakin on jaettu näissä tapahtumissa karjalaiskeksijöille.

Nelan-oksid Oy saa kehittyä nopeasti Karjalan valtiollisen kasvatusopillisen akatemian yhteydessä. Tämän yritys toimii nanoteknologioiden kehittämiseksi ja on jo tuottanut koemielessä mm. bakteereita eliminoivia suodattimia, nanomittaisia kalvoja alumiinin anodioksidista. Yritys on ehdottanut oksidipinnoitteen levittämistä alumiiniosille sähkön eristyksen lisäämiseksi. Petroskoin valtionyliopiston suojissa toimiva "Lab127" Oy tuottaa pienissä erissä mutkikkaita lasku- ja e-laitteita sekä telekommunikaatiojärjestelmiä (sovellettuja tietokoneohjelmia, PC-systeemejä, integrointikalustoa, mikrokojeita). Yrityksen ensimmäinen vaihe pystyisi työllistämään 25 spesialistia. On olemassa lukuisia innovatiivisia hankesuunnitelmia. Tarvitaan sijoitusksia, siis rahoitusta, tuotantotiloja ja korkean ammattitaidon omaavaa henkilökuntaa.

Karjalan tasavallan hallitus tukee eri muodossa innovatiivisten yritysten toimintaa mm. osallistumalla niiden finanssiongelmien ratkaisemiseen.

Tällaista tukea annetaan mm. seuraavasti:

1. Finanssituki, jota osoitetaan Karjalan tasavallan lainsäädännön (koskee innovatiivisen, tieteellisen tutkimus- ja koemielessä toteutettavan suunnittelutoiminnan valtiollista tukemista mm. Venäjän federation budjetistakin) puitteissa.

EFER Oy sai vuonna 2009 pankkilainan koron kuolettamiseen rahaa sekä Karjalan tasavallan Takuusäätiön lupauksen hoitaa mahdollinen hävikki. Tämän seurauksena saatiin varoja tuotannon teknologian uusimiseen. Innovatiivinen Sibirit-3 Oy sai aineellista tukea räjähdysaineiden tuotannon uuden teknologian soveltamiseen.

Vuonna 2009 solmittiin 12 sopimusta tieteellistentutkimushankkeiden ja konkreettisen kokeellisen suunnittelutyön toteuttamiseksi. Toiminta kattoi monet sektorit: alkaen kiireellisimmistä teknisistä ongelmista ja päätyen hallintomenetelmien hiomiseen. Kalanviljelyn alalla tehty tutkimustyö säästää vuosittain 200-250 miljoonaa ruplaa ja antaa mahdollisuuden työllistää lähes 300 Karjalan tasavallan asukasta. Syvällisiä tutkimuksia suoritettiin metsien hyödyntämisen, karjanhoidon, viestinnän ja nanoteknologioiden aloilla.

Venäjän perustutkimusten säätiön ja Venäjän humanitaarisen tieteellisen säätiön julistamien kilpailujen voittajain kanssa on solmittu 2 miljoonan ruplan arvosta 33 sopimusta tutkimusten jatkamiseksi. Näin tuettiin tärkeitä tutkimuksia Karjalan kansantalouden eri alojen hyväksi sekä tutkimustöitä seudun historian ja kulttuurijäämistön vaalimisen aloilla.

2. Innovatiivisten tuotantojen kehittämiseen mahdollisesti sijoittavien investoreiden, innovatiivisten tuotteiden potentiaalisten hankkijain, ostajain ja kuluttajain etsimistoiminnan kannustaminen mm. tukemalla yritysten osallistumista messu- ja foorumitoimintaan.

Paikallisten Pk-yritysten tekemiseksi tunnetuksi innovaatioiden ja haitek -tuotteiden markkinoilla koottiin näyttelyosasto, jota esiteltiin Moskovassa pidetyssä II kansainvälisessä nanoteknologiafoorumissa.

Messuille osallistuneet karjalaistutkijat saivat lukuisia yhteistyöehdotuksia keksintöjensä soveltamiseksi tieteellis-teknisten ongelmien ratkaisemisessa. Ehdotuksia saatiin sekä tutkimuslaitoksilta, että teollisuusyrityksiltä ja korporaatioilta. Niinpä Ljubertsy -kaupungissa toimiva "Kaasuantureita tuottava tieteellis-tekninen keskus" kiinnostui kaasupaineen mittauksissa käytettävien kalvojen luomisesta. Tomskissa sijaitseva laitos kiinnostui lämmityslaitekomponenttien tuottamisesta koemielessä oksidikalvolla peitettyjen sähköisesti eristettyjä alumiiniosia hyödyntämällä . Ekomash -yritys haluaisi kokeilla titaanioksidin perusteella valmistettua nanosuodatinkomponenttisarjaa.

Pietarin Prometei -tehtaan, Roskosmos -korporaation, Rusal -yrityksen edustajat kiinnostuivat muutamista karjalaistutkijain keksinnöistä. Muutamiin tuotantolaitoksiin solmittuja yhteistyösuhteita laajennetaan.

3. Organisatorinen, metodologinen ja konsultatiivinen tuki (seminaarien, tieteellisten konferenssien järjestäminen, henkilökohtainen neuvonta).

Karjalan tasavallan talouskehitysministeriö piti Petroskoin valtionyliopiston tiloissa mittavan seminaarin, jossa käsiteltiin budjettirahoituksella toimivien tutkimus- ja koulutuslaitosten mahdollisuuksia perustaa innovatiivisia pienyrityksiä. Tällainen toiminta kävi luvalliseksi VF:n 02.08. 2009 voimaan astuneen FZ -Lain ¹ 217 "Muutosten saattamisesta Venäjän budjeteista rahoitusta saavien tutkimus- ja koulutuslaitosten talousyhteisöjen perustamista koskevaan lainsäädäntöön " myötä. Tällaiset perustettavat talousyhteisöt saavat soveltaa keksimistoiminnan tuloksia käytäntöön. Seminaariin osallistui videosillan kautta Venäjän federaalisen tiede- ja innovaatioviraston, maan suurimpien tieteellisten ja koulutuskeskusten innovatiivisten rakennelmien edustajia. Seminaarin työstä kerrottiin yksityiskohtaisesti Venäjän tiedeakatemian julkaisussa - "Poisk" ("Etsintä") -lehdessä.

Mainitun lain vuoksi perustettiin Petroskoin valtionyliopistoon jo kolme paikallisia keksintöjä soveltavaa yritystä.

Korostettakoon, että Petroskoin valtionyliopisto on johtamassa innovatiivista liikettä aluetasavallassa.

Yliopiston tavoitteena on laajentaa innovatiivisten tutkimusten skaalaa ja perustaa toimintansa tuloksena teknopuisto, jonka toiminta reagoisi nopeasti kansantalouden rakennemuutoksiin.

On kuitenkin myönnettävä, ettei innovatiivisen kehityksen vauhti tasavallassa ole riittävä. Innovatiivisen toiminnan kehittäminen on valtakunnallinen ongelma. Stimuloivien tekijöiden ja federaalisen innovatiivista toimintaa ohjailevan ja säätelevän lain puuttuminen jarruttaa innovatiivista työskentelyä ja tuotantojen teknologioiden modernisointia. Tämä kaikki jarruttaa innovatiivisen kansantalouden kehityksen vauhtia.

Hallitus on määrännyt innovatiivisen kehityksen tasavallan sosiaalis-taloudellisen etenemisen päätekijäksi ja tulee täyttämään asetettuja tehtäviä määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä VF:n valtiovaltaelinten, tieteellisten tutkimuslaitosten ja tiedemiespiirien kanssa.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 28 huhtikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018