Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Talouspolitiikka

    Investoinnnit
    ja rakennustoiminta


    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen kehitys

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Priorisoidun "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishankkeen toteuttaminen

  • Investointipolitiikka
  • Priorisoidun "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishankkeen toteuttaminen

Priorisoidun "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishankkeen toteuttaminen vaikuttaa välittömästi koko rakennusalan kehitykseen.

Priorisoidun "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishankkeen toteuttamiseen käytettiin vuosina 2006-2009 kaikista rahoituslähteistä 9,5 miljardia ruplaa, mm. budjettien ulkopuolisista lähteistä - 6,3 miljardia ruplaa.

Kansallishankkeen rahoitukseen aluetasavallassa käytettiin vuonna 2009 3,3 miljardia ruplaa, mm. budjettien ulkopuolisista - 2,0 miljardia ruplaa.

Priorisoitua "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishanketta toteutetaan mm. seuraavasti:

1. "Asuntotuotannon tehostamisen kannustaminen": P> Karjalan tasavallan hallitus tukee määrätietoisesti asuntotuotantoa stimuloimalla suuria rakennus- ja sijoitushankkeita Petroskoissa tasavallan pääkaupungin kortteleiden rakennuttamiseksi.

Karjalan tasavallan hallintopiireissä jatketaan kaasun jakeluverkoston rakentamista.

Karjalan tasavallan alesuunnittelun kaavan toteuttamisen suunnitteita toteutetaan, on laadittu kaupunkisuunnittelun regionaaliset normit.

Tonttien osittamiseksi nopeasti mm. asuntotuotantoa varten suoritettiin Karjalan tasavallassa työ aluesuunnittelun täydellistämiseksi hallintopiireissä, kaupunkipiireissä ja asutuksissa. Tasavallan kaikissa hallintopiireissä, kahdessa kaupunkipiirissä ja 8 taajamassa ja 3 maaseutuasutuksessa on ryhdytty aluesuunnitteluasiakirjojen laatimiseen.

Rakennuttajille on osoitettu Karjalan tasavallassa vuonna 2009 yhteensä 685 tonttia (113,8 hehtaaria).

Ränsistyneistä ja vanhoista asunnoista asukkaiden siirrättämiseksi uusiin asuntoihin ja taloihin on vuodesta 2008 alkaen toteutettu federaalisen "Asuin- ja kunnallistalouden uudistamista jouduttavasta säätiöstä/rahastosta" -lain ¹ 185 (annettu 21.07.2007) mukaisesti Karjalan tasavallassa regionaalista hanketta kansalaisten siirrättämiseksi vanhoiksi käyneistä asumuksista uusiin. Samalla otettiin huomioon asuntomarkkinoiden kehityksen ja laajentamisen stimulointitarve.

2. "Sopivan asuntojen kysynnän tyydyttämisen tukeminen, mm. täydellistämällä asuntolainojen myöntämistoimintaa":

Asuntolainojen oton kannustaminen on omiaan tukemaan uudesta asunnosta haaveilevien kansalaisten pyrkimyksiä parantaa asumiensa olosuhteita. Vuonna 2009 jatkettiin "Asuntolainoituksen kehittäminen Karjalan tasavallassa" -alaohjelman toteuttamista. Pankit ja muut finanssilaitokset myönsivät viime vuonna 913 asuntolainaa.

Karjalan tasavallan unitaarisen "Karjalan tasavallan valtionomaisuussäätiö" -valtionlaitoksen ja "Asuntolainojen kuolettamistoimisto" Oyj:n välisen sopimuksen puitteissa annettiin vuonna 2009 tukea lainanottajille, joiden ansiot ja tulot vähenivät olennaisesti tai kuivuivat laman takia kokonaan tyhjiin.

Karjalan tasavallan hallitus myönsi budjetista tukia nuorille perheille, jotka tarvitsivat suurempaa asuntoa tai yleensä ensiasuntoa. Federaalisen osoitteellisen "Asunto" -ohjelman "Nuorten perheiden asunnoilla turvaaminen" -alaohjelman puitteissa myönnettiin vuonna 2009 22 nuorelle perheelle tukivaroja asunnon hankkimiseen. Tähän alaohjelmaan vuonna 2008 osallistuneille perheille (toisin sanoin niille, jotka olivat saaneet vuonna 2008 tukiaisia, mutta asunnon vasta vuonna 2009) osoitettiin yhteensä 113 asuntoa.

558 kansalaista käytti vuonna 2009 niin sanottua äitiys(perhe)pääomaa (valtion tukimaksu toisen lapsen syntymisestä perheeseen) asuntolainojensa kuolettamiseen.

3. "Valtion sitoumusten täyttäminen kansalaisten joidenkin ryhmien asunto-ongelmien ratkaisemiseksi":

Federaalisen osoitteellisen "Asunto" -ohjelman "Valtion tehtävät valtakunnallisen lainsäädännön puitteissa kansalaisten joidenkin ryhmien asunto-ongelmien ratkaisemiseksi" -alaohjelman puitteissa myönnettiin asuntoja: vakinaisesta palveluksesta erotetuille entisille sotilashenkilöille ja heihin rinnastettaville; ääripohjolan ja siihen rinnastettavilta alueilta etelämmäksi siirrettäville; säteilyonnettomuuksien seurausten eliminoimiseen osallistuneille; pakolaisille. Vuonna 2009 sellaisille myönnettiin 37 asuntosertifikaattia.

Suuren Isänmaallisen sodan vaille kunnon asuntoa oleville veteraaneille, Suuren Isänmaallisen sodan invalidien (sodassa menehtyneiden) leskille hankittiin vuonna 2009 tarmokkaasti parempia asuntoja. Vuoden 2010 tammikuun 1. päivään mennessä 200:sta tähän oikeutetusta veteraanista 184 oli jo solminut sopimuksen uuden asunnon hankkimiseksi/ostamiseksi.

Venäjän hallituksen vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti rakennettiin Sortavalaan 69 -asunnon kerrostalo, johon muutti Valamolta halukkaita. Talon ensimmäinen vaihe (39 asuntoa) valmistui toukokuussa 2009. Helmikuussa 2010 otettiin käyttöön kerrostalon 30 -asunnon blokki.

4. "Asuntojen sekä kunnallispalvelujen laadun parantaminen":

Karjalan tasavallassa jatkettiin vuonna 2009 kerrostalojen peruskorjaustöitä vuonna 2008 aluetasavallalle valtakunnallisesta asuin- ja kunnallistalouden reformointisäätiöstä myönnetyillä määrärahoilla. Peruskorjaustyöt suoritettiin taloissa, joiden yhteinen asuinpinta-ala käsittää 232,4 tuhatta neliömetriä. ģ.

26.11.2009 hyväksyttiin Karjalan tasavallan laki ¹ 1343-ZRK "Asumistukien ja kunnallispalvelutukien maksamisesta Karjalan tasavallassa". Sen mukaan monille kansalaisille ruvettiin maksamaan tukia rahana suoraan, eikä asuntojen omistajille. Näin täytettiin valtakunnallisen asuin- ja kunnallistalouden reformointisäätiön yksi ehdoista ja saatiin rahoitusta uudistusten toteuttamiseen tällä alalla sekä asuintalojen peruskorjaustöiden jatkamiselle vuonna 2010. Tämä antoi myös mahdollisuuden jatkaa valtakunnan budjetista saatavilla määrärahoilla toimia kansalaisten siirrättämiseksi ränsistyneistä asumuksista uusiin.

Jatkettiin "Kunnallisinfrastruktuurin kohteiden modernisointi" -alaohjelman toteuttamista: vuonna 2009 vietiin päätökseen rakennus- ja asennustyöt Petroskoin vedenpuhdistamolla ja otettiin käyttöön Louhen taajaman vedenottokeskus ja vesijohtojärjestelmä.

Valtakunnallisen priorisoidun "Sopiva ja mukava asunto Venäjän kansalaisille" -kansallishankkeen toteuttamisen nopeuttamiseksi ryhdyttiin virkavallan toimesta toimenpiteisiin tavoiteohjelman jouduttamiseksi: valtakunnallisen rekisteripalvelun Karjalan osasto tehosti toimiaan kiinteistöjen omistussuhteiden alalla:

  • asuntolainojen saantisopimus rekisteröidään enintään viidessä päivässä, merkintä asuntolainan täydellisestä maksamisesta tehdään virallisiin asiakirjoihin kolmessa päivässä
  • tonttilainan ja ei-asumiseen tarkoitettujen tilojen hankkimiseen saadun luottolainan ynnä muiden vastaavien lainojen saanti rekisteröidään virallisiin luetteloihin kymmenessä työpäivässä alkaen hakemuksen/ilmoituksen ja muiden tarvittavien lupa- ja muiden asiapapereiden saapumisesta/toimittamisesta valtiolliseen rekisteritoimistoon
  • tietoja rekisteröidyistä omistusoikeuksista pankkiin toimitettavaksi (pankin tai muun luottolainoja myöntävän rahalaitoksen pyynnöstä) saa kansalainen yhden vuorokauden sisällä anomuksensa antamisesta
  • asuntolainojen rekisteröimistä varten on varattu virastossa perjantai (niin sanottu luukku toimii klo 09 - 17.00). Valtiollisen "Karjalan tasavallan valtionomaisuussäätiö" -laitoksen virkailijoita; jotka koordinoivat asuntolainatoimia, palvellaan rekisteritoimistossa arkipäivisin kello 11.00 - 12.00.
  • osuusrakentamista (osuuskunnat) koskevat sopimukset rekisteröidään kymmenen päivän kuluessa vastaavan anomuksen saapumisesta

Rekisteritoimiston virkailijat joutuivat neuvomaan rakennuslaitoksia kysymyksissä, joita syntyi osuus(omistus)rakentamista koskevien sopimusten virallistamisvaiheessa ja osuus(omistus)toimintaperiaatteella/osarahoituksella pystytettyjen kohteiden kansalaisia/rakennuttajia koskevien omistusoikeuksien takaamisprosessin loppuun viemisen kuluessa.

Rekisterivirasto ylläpitää tiiviitä kontakteja pankkeihin, jotka myöntävät asuntolainoja. Käymällä neuvotteluja ja vaihtamalla operatiivisesti tietoja uusimpia viestintävälineitä hyödyntämällä onnistutaan ratkaisemaan aikailematta ongelmia, joita aiheuttaa valtiollisen rekisteröimisen välttämätön prosessi.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 28 huhtikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018