Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Voimatalouskompleksi

Karjalan tasavallan hallituksen työ voimatalouskompleksi kehittämiseksi vuonna 2009 tavoitteli energiansaannin tasapainoa; uusien generoivien yksiköiden ja jo toimivien alan laitosten modernisointia , mm. rakennuttamalla pieniä (vesi)voimaloita; energiaa säästävien teknologioiden kehittämistä ja soveltamista kansantalouden reaalisektoriin ja budjettialoille.

Vuonna 2009 käytettiin sähköä talouslaman vuoksi10% vähemmän kuin edellisvuonna 2008, mutta kotitaloudet käyttivät sitä 2% enemmän vuoteen 2008 tasoon verrattuna.

Jo useamamman vuoden kuluessa on sähkön hyödyntämisen rakenne ollut muuttumattomana. Niin vuonna 2009 se oli seuraava: teollisuus - 67%, väestö (kotitaloudet) - 12%, maa- ja karjatalousyksiköt - 0,9%, muta kuluttajat - 20,1%.

Vuonna 2008 kerättiin vesialtaisiin tavallista enemmän vettä ja sähköä tuotettiinkin vesivoimaloilla enemmän, kuin vuonna 2009, jolloin "vesitilanne" oli huonompi.

Sähkönsaannin turvaamiseksi, sähkölaitteiden ja voimansiirtolinjojen turvallisen ja tehokkaan hyödyntämisen takaamiseksi toteutettiin vuonna 2009 Karjalan tasavallassa mm. seuraavat hankkeet:

  • jatkettiin toisen 330 kW:n tasavallan alueen kautta kulkevan sähkölinjan rakentamista, otettiin käyttöön Louhi -muuntamo (330kW). Tämän uuden voimansiirtolinjan käynnistäminen varmistaa olennaisesti suurkuluttajain sähkönsaannin entisestään. Samalla varmistetaan sähkövirtojen suunnan nopea muutos tarpeen vaatiessa - onhan uusi linja niin sanottu transito-verkko, joka lisää aluetasavallan tuotantolaitosten energiariippumattomuutta.
  • Valamon sähkönsaanti turvattiin käynnistämällä 18. joulukuuta tehokas muuntamo Pohjois-Laatokan rannikolla. Halvempaa sähköä toimitetaan Laatokan pohjaan upotetun kaapelin kautta saaristoon
  • Karjalan tasavallan hallituksen ja Nord Gidro Oy:n välistä sopimusta toteutetaan. Sen puitteissa aluetasavaltaan rakennetaan regeneroivia yksiköitä ja Karjalan vanhoja energetiikan kohteita modernisoidaan. Elokuussa 2010 on määrä vihkiä Läskelän vesivoimala (Jänisjoella).
  • vuonna 2009 otettiin käyttöön 53 kohdetta, sähkölinjoja (57,2 km), muuntamoita yhteiseltä teholtaan 3720 kWa

Karjalan hallitus ryhtyi yhteistyössä EES FSK Oyj:n "Karajalan pääsähköverkosto" -filiaalin ja "MRSK Luode" Oyj:n "Karelenergo" -filiaalin kanssa laatimaan tasavallan sähköverkoston kehityksen pitkän aikavälin ohjelmaa vuosille 2010-2015. Venäjän presidentti D. Medvedevin toimeksiannosta Arkangelissa vuoden 2009 heinäkuun 2. päivänä pidetyn Valtioneuvoston puhemiehistön tekemän päätöksen valossa vahvistettiin energian säästämishankkeen konsepti, joka koskee tosiaan vain Karjalan tasavallan budjetista rahoitettavia laitoksia. Federaalisen 23.11.2009 annetun lain ¹ 261 "Energian säästämisestä ja energian hyödyntämisen tehon lisäämisestä ja VR:n muutamiin lakiin tämän yhteydessä tehtävistä muutoksista" on aluetasavallassa toteutettu tai toteutetaan mm. seuraavia toimia:

  • regionaalisen energian säästämistä tavoittelevan vuoteen 2015 ulottuvan ohjelman sisältöä muutetaan mainitun lain vaatimusten mukaisesti
  • Venäjän teknisen valvonnan laitoksen Karjalan tasavallan osaston virkailijan myötävaikutuksella järjestettiin energian kulutusta valvovien virastojen tehokkaampi työ konkreettisissa tuotantolaitoksissa, jotka teknologioittensa vuoksi tarvitsevat palhon sähköä
  • paikallisten itsehallintoelinten virkailijoita neuvotaan metodologisesti toiminnassaan, joka tavoittelee kaupungeissa ja hallintopiireissä toteutettavien energian kulutusta vähentävien ohjelmien laatimista
  • on laadittu tärkeimpien energiaa säästävien toimien luettelo, toimien, joita kansantalouden reaalisektorissa työskentelevien Pk-yritysten tulisi toteuttaa
  • yhteistyössä Petroskoin valtionyliopiston kanssa ollaan käynnistämässä yliopiston spesialistien myötävaikutuksella erikoiskurssin toiminta energian säästämisen ja energian käyttöä valvovien elinten piirissä työskentelevien teknisten työntekijäin ammattipätevyyden lisäämiseksi sekä käsitellään mahdollisuutta perustaa omatoiminen ja itseään ohjaileva järjestö federaalisen lainsäädännön vaatimuksen täyttämiseksi aluetasavallassa.
Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 6 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018