Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Teollisuuspolitiikka

Finanssi- ja talouskriisin jatkuessa, epäsuotuisten suhdanteiden vallitessa markkinoilla, luonnollisten monopolien tarjoamien palvelujen kallistuessa, lainavarojen kallistuessa ja lainanoton ehtojen kiristyessä oli Karjan tasavallan hallitus harjoittamallaan teollisuuspolitiikallaan yrittänyt jouduttaa kriisinvastaisia toimia tuotannon saattamiseksi järjestykseen ja vähentää kuluja, kannustaa yrityksiä siirtymään energiaa säästävien teknologioiden soveltamiseen ja modernisoimaan teknologista kalustoaan. Hallitus yritti reagoida operatiivisesti negatiivisiin trendeihin kansantaloudessa niiden eliminoimiseksi.

Verotulojen supistumisesta huolimatta jätti hallitus muuttumattomana voimaan ne verohelpotukset, joita on myönnetty kiinteistöverojen osalta yrityksille, jotka tuottavat koneita ja kalustoa metsäteollisuuden tarpeisiin ja jotka harjoittavat puunjalostusta sekä tuottavat tarpeistoa puusta. Verohelpotukset koskevat myös metsänkaatoa harjoittavia yrityksiä, telakoita (laivanrakennus ja -korjaus) sekä vaatteita ja asuja tuottavia ompelimoita.

Teollisuuslaitoksille oli myyty sähköä korotetuin hinnoin, joten Karjalan tasavallan hallitus kääntyi VF:n hallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan I. Shuvalovin puoleen ja pyysi ottamaan hallituskomission istunnon päiväjärjestykseen kysymyksen. jonka käsittely saattaisi pitää sähkön tariffeja aisoissa vuonna 2010 ja vaikuttaa täten kannustavasti koko maan kansantalouteen ja myös Karjalan tasavallan teollisuuteenkin tervehdyttävästi epäsuotuisten talousolosuhteidenkin puitteissa.

Hallituksen kriisinvastaiset toimet jarruttivat tuotteiden omakustannushinnan jyrkkää kasvua ja tuotannon kannattavuuden vähentymistä lyhyessä ajassa. Samalla vältyttiin joukkotyöttömyydeltä, palkkojen alenemiselta. Todettakoon, että vuoden 2009 alussa suljettiin 13 tuotantolaitosta (4654 työntekijää), mutta joulukuussa 2009 sellaisia oli enää 6 (vaille työtä 181 henkilö). Lyhennetyllä työviikolla olleita ja lomautettuja oli vuoden loppuun mennessä 20% vähemmän, kuin vuoden 2009 tammikuussa.

Vuoden 2009 kuluessa siirryttiin lyhennetyltä työviikolta normaaliin Segezhan sellu- ja paperikombinaatilla, Karjalan masuunipelletti Oy:ssä, Värtsilän metallivalmistetahtaassa, NAZ-SUAL Oy:n filiaalissa, "Valimo "Petrozavodzkmash" Oy:ssä, Swed Wood Karelia Oy:ssä.

Vuoden 2009 loppuun mennessä tuotantotaso saavutettiin ja jopa eräiltä osin ylitettiinkin. Niinpä pellettejä tuotettiin metallurgisille tehtaille vuoden toisella puoliskolla 44% enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, sahatavaraa - 47% enemmän ja voimapaperisäkkejä - 11% enemmän.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 6 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018