Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

     Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Vuoriteollisuuskompleksi

karjalan tasavallan hallitus harjoitti talouspolitiikkaansa vuoriteollisuuskompleksin sektorissa nojautuen aluetasavallan tavoiteohjelmaan "Maanuumenien hyödyntäminen ja Karjalan tasavallan vuoriteollisuuden kehittäminen vuosina 2000-2002-2010"

Karjalan tasavallan lakiin "Karjalan tasavallan luonnonrikkauksien hyödyntämisen joistakin kysymyksistä" ja vahvistettiin tarvittavat asiakirjat (normisto) lain noudattamiseksi.

Maanuumenien käyttöä/hyödyntämistä ohjailtiin lupamenettelyin, toimilupien/lisenssien ehtojen noudattamista monitoroitiin. Vuonna 2009 myönnettiin yleisten hyödyllisten kaivannaisten käyttöä varten 31 lisenssiä. Monitoroinnin tuloksena 21 toimilupaa mitätöitiin ennen määräaikaa, 58 yritykselle lähetettiin varoitukset toimilupien mahdollisesta peruuttamisesta, jos aluetasavallan luonnonvarojen käyttöehtoja yhä rikotaan.

Tasavallan kansantalouden toimintaan vaikuttaa olennaisesti teollisen jätin - Karjalan masuunipelletti Oy:n työskentely Kostamuksessa - se tuottaa 25% Venäjän masuunipelleteistä. Kombinaatin tuottamista pelleteistä vientiin menee melkoinen määrä, joka käsittää lähes 40% kotimaisista vientiin toimitettavista masuunipelleteistä. Kombinaatti toimii vuoteen 2016 ulottuvan ohjelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma laadittiin Severstalj-Resurs Oy:n myötävaikutuksella.

Tasavallan hallitus, Kostamuksen kaupunkipiiri ja Karjalan masuunipelletti Oyj solmivat vuodelle 2009 yhteistyösopimuksen. Kombinaatti on Kostamuksen tärkein työnantaja, joten yritykselle määrättiin tavallista alemmat sähkö- ja lämpöenergiatariffit. Yrityksen vahvistama kriisinvastainen ohjelma ja valtion tukitoimet jouduttivat kombinaatin melko nopean pääsyn viime vuonna puhjenneesta lamasta. Pellettien tuotanto ei ollut supistunut tämän vuoksi jyrkästi.

Shungiittien tuotanto ja jalostaminen saattaa kiihdyttää alan kehitysvauhtia. Tässä sektorissa luupaavin on Karbon-Shungit Oyj.

KT:n hallitus ja "Uralhim" -kemiayhtymä jatkoivat vuonna 2009 ponnistuksia Zazhoginon shungiittiesiintymän hyödyntämiseksi. Kyseessä oli hanke, joka tavoittelee ferrosilikonin tuotannon käynnistämistä. Yrityksen ehdotusta shungiittipulverin hyödyntämiseksi vedenpuhdistamoissa aluetasavallan asutuksissa tuettiin.

Tasavallan kaivos- ja vuoriteollisuuteen sijoitetaan melkoisesti. Rakenteilla on sepelitehtaita. Toteutetaan 33 hanketta rakennuskiven avolouhosten perustamiseksi ja sepelin tuotannon käynnistämiseksi ohessa Vuonna 2009 käsitti sijoitusten arvo 3,5 miljardia ruplaa. Käynnistettiin 4 tuotantoyksikköä, perustettiin yli 400 uutta työpaikkaa.

Sepeliä tilataan kuitenkin nykyään tavallista vähemmän rakennusalalla vaikuttavan laman vuoksi. Sepeliä tuotettiinkin aluetasavalaassa vuonna 2009 edellisvuotta vähemmän.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 7 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018