Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Voimatalouskompleksi

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Metsäteollisuuskompleksi

Metsäteollisuuskompleksin toimintaa käsiteltiin säännöllisin väliajoin tasavallan kansantalouden kestävän kehityksen kysymyksiä hoitavan ja kriisinvastaisten toimien suunnittelun komission istunnoissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin niihin yrityksiin, jotka pysähtyivät viime vuonna tuon tuostakin ja joiden työntekijöille ei maksettu palkkoja ajoissa.

Karjalan tasavallan hallitus yhdessä Venäjän muiden "metsäregioonien" johtajain kanssa oli saanut aikaan:

  • pyöreän puutavaran (sahatukkien) vientitullien korotusten lykkäämisen tuonnemmaksi
  • määrärahojen toimittamisen Venäjän budjetista (9,3 miljoonaa ruplaa) luottolainojen pankkikorkojen osittaiseen kuolettamiseen, puutavaran varantojen perustamiseen puunkorjuusesonkien välistä kautta silmällä pitäen ja polttoaineiden hankkimista varten
  • 20 miljoonan ruplan saannin Venäjän budjetista karjalaisten puutavaraa ulkomaille vieneiden yritysten luottolainojen pankkikorkojen osittaiseen kuolettamiseen.

VF:n hallituksen 30.06.2007 tekemän "Priorisoiduista investointihankkeista metsien hyödyntämisen sektorissa" -päätöksen 419 mukaisesti oli tasavallan hallitus laatinut 31.01.2009 päivätyn "Hakemuskilpailun järjestämisestä priorisoitujen investointihankkeiden tunnustamiseksi metsien hyödyntämisen alalla" päätöksen ¹ 17-P.

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön 11.08.2009 tekemällä päätöksellä ¹ 729 ja 27.08.2009 vahvistamalla päätöksellä ¹ 784 priorisoitujen investointihankkeiden listalle kirjattiin Karjalan tasavallan osalta "Jääkarhu" -hanke ja Kostamuksen rakennusyhtiö Oy:n ehdottama hanke.

"Jääkarhun" tavoitteena on tehostaa Segezhan sellu- ja paperikombinaatin tuotantoa soveltamalla uusimpia ympäristöystävällisiä teknologioita ja rakennuttamalla valkaistun sellun uusi tehdas sekä tehostaa puunkorjuuta ja voimapaperin tuotantoa olennaisesti.

Kostamuksen rakennusyhtiö Oy aikoo perustaa tasapainotetun puunjalostustuotannon ilman tähteitä ajanmukaisen ympäristöystävällisten teknologioiden turvin.

Vuoden 2009 toisen kvartaalin aikoihin alkoi tilanne tässä sektorissa vakiintua vähitellen: tuotantoa lisättiin asteittain ja puuta korjattiin enemmän kuin vuoden alussa. Työntuottavuus kasvoi sekin puutavaralajimenetelmään siirtymisen vuoksi. Tällä menetelmällä hankittua puutavaraa saatiin vuonna 2009 verrattuna vuoden 2008 tulokseen 15,3 prosenttiyksikköä enemmän eli 93,3 % koko vuonna tuotetusta puutavarasta.

Tekninen tuki
Luotu 23 huhtikuuta 2010. Toimitettu 7 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018