Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


    Politiikka

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maankäyttö

    Ympäristö

  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Metsäresurssit

Metsämaiden pinta-ala on Karjalan tasavallassa 14,9 miljoonaa hehtaaria. Puumäärä metsissä - 973,72 miljoonaa kuutiometriä. Vuotuinen keskivertokasvu - 14,21 miljoonaa kuutiometriä.

Niin kutsutun metsävarannon pinta-ala on 14 530,9 tuhatta hehtaaria ja metsiä kasvaa 9257,0 tuhannella hehtaarilla: mm. havupuumetsät käsittävät 8173,7 tuhatta hehtaaria (88,3%) ja lehtipuumetsät - 1083,3 tuhatta hehtaaria (11,7%).

Vuodesta 2004 lähtien on metsävarannon pinta-ala supistunut 1,8 tuhannella hehtaarilla: Venäjän federation hallituksen määräyksillä siirrätettiin metsäalueita muihin kategorioihin (mm. kaupunkimetsiksi). Metsien piettämien maiden pinta-ala kasvoi samalla 4,9 tuhannella hehtaarilla: metsien kasvaessa ja kypsyessä niiden laadun määrääminen (luokitus) muuttuu suunnitelmallisesti.

Puumäärä metsissä on 937,15 miljoonaa kuutiometriä ja on viime 5 vuoden kuluessa lisääntynyt 29,2 miljoonalla kuutiolla. Vuotuinen keskivertokasvu - 14,21 miljoonaa kuutiometriä (kuluneiden 5 vuoden aikana lisäystä - 3%).

Tasavallan metsät ovat verrattain nuoria (sellaisia on 37% kaikista metsistä), kypsiä ja ylikypsiä metsiä - 31%. kesi-ikäisiä metsiä on 24% ja kypsyviä - 8%.

Metsäsuunnitteluasiakirjojen mukaan on vuoden 2010 tammikuun 1. päivästä lähtien varaa hakata koko vuoden kuluessa ympäristöä vahingoittamatta 10,6 miljoonaa kuutiometriä puita. Tästä kypsät ja ylikypsät talousmetsät - 8,9 miljoonaa kuutiometriä (päätehakkuut); hoito- ja harvennus (perkaus)hakkuut - 1,2 miljoonaa kuutiometriä, muut - 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäyritysten vuokraamat metsät käsittävät (tiedot 01.01.2010) 9506,0 tuhatta hehtaaria (vuonna 2008 - 9865,3 tuhatta hehtaaria). Ne saavat kaataa vuosittain noin 6,9 miljoonaa kuutiometsiä puita (vuonna 2008 - 7,1 miljoonaa kuutiometriä). Vuokratuissa metsissä isännöineet yritykset tuottivat vuonna 2009 5,3 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa (vuonna 2008 - 5,9 miljoonaa kuutiometriä).

Vuonna 2009 solmittiin 90 uutta vuokrasopimusta (mm. kohteiden, teiden, rautateiden rakennuttamiseksi ja hyödyntämiseksi - 21, geologisiin tutkimuksiin ja hyödyllisten kaivannaisten käyttöön - 45, sellaisten yritysten metsänkaatotöitä varten, joiden omistuksessa on avolouhoksia ja teitä - 19, metsien virkistyskäyttöön - 3 ja seurakuntien käyttöön - 2.

Vuonna 2009 uusia metsämaa-alueita tarvittiin eniten geologisiin tutkimuksiin ja kaivannaisten hyödyntämiseen, rakennustoimintaa ja teiden käyttöön. Tällaisten vuokrasopimusten lukumäärä on jopa ylittänyt pelkkää puunkaatoa tavoittelevien metsien vuokrasopimusten määrän tasavallassa.

Vuonna 2009 oli voimassa yhteensä 363 metsäalueiden (metsämaa-alueiden) vuokrasopimusta (mm. maksuttomia määrä(lyhyt)aikaisia sopimuksia).

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 25 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018