Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellinen kehitys 2009

  Valtion
  johtaminen


  Talouspolitiikka

    Teollisuuspolitiikka

    Agroteollisuuskompleksi

    Palvelut

    Kulkulaitos

    Tiedonvälitys

    Matkailu

    Luonnonvarat
    ja ympäristö


  Yhteistoiminta

  Vuoden 2009 Tulokset

Matkailu

Karjalan tasavallan hallituksen strategisena tavoitteena matkailun alalla on luoda aluetasavaltaan tehokas ja kilpailukykyinen matkailukompleksi, joten vuodelle 2009 oli asetettu tehtävä - varmistaa alan toiminta kilpailun voimistuessa tässä sektorissa ja turistien houkuttelemiseksi käytävän kamppailun tehostuessa. Venäjän regioonit kehittävät matkailupalvelujaan kotimaisten ja ulkomaisten turistien houkuttelemiseksi.

Budjettirahoitusvaikeuksista huolimatta alueellisen "Matkailun kehittäminen Karjalan tasavallassa vuoteen 2010" -tavoiteohjelman suunnitteita toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Budjetin varoin ja matkailuyritysten sijoitusten turvin jatkettiin aluetasavallan potentiaalin esittelyä suurimmissa näyttelyissä ja matkamessuilla. On jo tullut tavaksi perustaa Karjalan tasavallan matkailupotentiaalia esittelevä osasto (pinta-alaltaan noin 40 neliömetriä). Tällaisen osaston oli aluetasavalta kustantanut mm. tammikuussa Helsingissä pidetyille "Matkamessuille".

Moskovassa maaliskuussa pidetyssä Inturmarket -näyttelyssä tasavallan mahdollisuuskisa esiteltiin ensimmäistä kertaa niin sanotun (siirrettävän) mobiiliosaston formaatissa. Sen muotoilussa hyödynnettiin kuuluisan taidemaalari Tamara Jufan taulujen aiheita. Osaston rakenteet on kevyistä ajanmukaisista aineista. Karjalan kulttuurista ja luonnosta omaperäisesti kertonut osasto herätti mielenkiintoa kävijöissä. Originelliosasto erosi edukseen standardimaisista Venäjän useiden muiden hallintoalueiden rakennuttamista näyttelyn osastoista.

Tasavallan matkailutuotteiden tekemiseksi paremmin tunnetuiksi kansainvälisissä foorumeissa laadittiin mainos- ja informaatiopaketti, joka sisältää "Matkailu-Karjala" -nimisen CD -levykkeen ja esitteitä sekä oppaita venäjäksi ja englanniksi, pöytäkalentereita, karjalaisia matkamuistoja aluetasavallan symboleineen.

Tasavalta osallistui 9 kansainväliseen ja regioonien väliseen turistinäyttelyyn. Maaliskuussa pidettiin yhdeksäs "Matkailu-Karjala" -näyttely. Sen puitteissa järjestettiin seminaareja, joissa käsiteltiin alan yritysten toimintaa kriisin vallitessa. Kesäkuun alussa pidettiin näyttely "Metsästys ja kalastus".

Karjalan tasavallan vuosia sitten laaditun ja hyväksytyn Matkailun infrastruktuurin ja kohteiden pääkaavan toteuttamista jatkettiin. Tasavallan regionaalisen kehityssuunnitelmaan ehdotettiin hankkeita, jotka olisi toteutettava hallintopiireissä ja Karjalan tasavallan alueella matkailun edistämiseksi.

Pääkaavan edellyttämien suunnitteiden toteuttaminen käynnistettiin rakennuttamalla "vihreä pysähdyspaikka" laitureineen Sortavalan hallintopiirin Pellotsaaren alueelle. Siihen saavat ankkuroitua pitemmäksi ajaksi Laatokalla risteilevät turistilaivat.

Pääkaavan suositusten mukaisesti osoittavat hallintopiirien johtoelimet nopeammin tontteja mm. majapaikkojen rakennuttamiseen. Vuonna 2009 suunniteltiin 55 matkailuinfrastruktuurikohteen joko rakentamisen käynnistämistä tai rakennustöiden jatkamista. Rahavaikeuksien vuoksi joidenkin kohteiden (etupäässä pienhotellit ja vierasmajat) rakentaminen pysähtyi viime vuonna. Muutamat majoitusliikkeet aloittivat kuitenkin toimintansa vuonna 2009 Karhumäen, Prääsän, Sortavalan ja Louhen hallintopiireissä. Matkailun infrastruktuurin kehittämiseen käytettiin viime vuonna 450 miljoonaa ruplaa. Onego-Palace -hotellin rakennus ja viimeistelytyö käynnistyi tauon jälkeen viime vuonna Petroskoissa. Uusi tasokas hotelli on määrä vihkiä Karjalan tasavallan perustamisen 90 -tasavuotispäivään mennessä - kesäkuussa 2010.

Vuotuinen katselmus "Karjalaisen matkailualan parhaat yritykset - 2009" pidettiin jo 8. kerran. Katselmuskilpailun voittajiksi tunnustettiin: Lukomorje Oyj. Inturist-Petrozavodsk Oy, Turholding "Karelia" Oyj, "Zaonego.Ru" Oyj, Konferents-byro Oyj, Nord-Haus Oy. Nämä yritykset saivat palkinnoksi mainostaa maksutta palvelujaan kansainvälisen Inturmarket -näyttelyn Karjalan tasavallan osastossa.

Tasavallan muutama matkailualan yritys ansaitsi valtakunnan tason palkintoja. Kansainvälisellä palkinnolla "Paras matkailuyritys" huomioitiin nominaatiossa "Paras regionaalinen alan yritys" Stella Oyj. Kansallinen vuotuinen Ju. Senkevitshin mukaan nimetty palkinto myönnettiin nominaatiossa "Venäjän regioonien matkailupotentiaalin tekemisestä tunnetuksi" valtiolliselle "Karjalan tasavallan informatiivinen matkailukeskus" -laitokselle.

Tasavallan kaukaisimmissa piireissä asuville tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua matkailualan yrittäjiksi. Louhen hallintopiirissä vietiin päätökseen hanke "Koulutus. Matkailu. Kehitys. Venäjän ja Norjan välinen kumppanuus Uusi Euroaasia -säätiön keskeytyksettömän koulutuksen systeemissä".

II tieteellinen konferenssi "Pohjolan matkailudestinaatiot matkailun kehityksen dominanttana Venäjän luoteisessa regioonissa" pidettiin Petroskoissa. Sortavalassa pidettiin kansainvälinen seminaari turistien turvallisuuden takaamisesta. Kostamuksessa pohdittiin rajan yli tapahtuvan matkailun edistämistä ja turistien palvelemista Kainuun ja Kostamuksen rauhoitusalueilla.

Tasavallan 17 kaupungissa ja hallintopiirissä toteutetaan matkailun edistämistä jouduttavia omia paikallisia konkreettisia ohjelmia ja sekä sosiaalis-taloudellisia turismia pönkittäviä hankkeita..

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi toimia suosituimmuusilmapiirin luomiseksi alueen matkailuyritysten toiminnan tehostamiseksi ja niiden etujen suojelemiseksi. Tasavallan hallituksen ynnä Venäjän muiden subjektien johtoelinten protestit johtivat siihen, ettei Venäjällä vahvistettu lakia, joka oli tavoitellut matkailuoperaattoreiden rahavakuuden jyrkkää kasvattamista. Tämä lamauttaisi sekä ulkomaille turistimatkoja järjestävien yritysten, että kotimaassa matkailua harjoittavien ja täällä ulkomaisille matkailijoille palveluja antavien etenkin pk -yritysten toiminnan. Vuonna 2009 Karjalan tasavallassa kasvoi 70:stä 80:een niiden yritysten lukumäärä, jotka kuuluvat Venäjän viralliseen matkailuoperaattoreiden luetteloon.

Hallitus lähetti vuonna 2009 VF:n ministeriöille ehdotuksia, jotka tavoittelevat valtion joidenkin alan kehitystä koskettelevien valtuuksien delegoimista valtakunnan regioonien virastoille.

Karjalan tasavallan hallituksen päätöksen mukaan pidetään Petroskoissa aluetasavallan perustamisen 90 -tasavuotisjuhlien puitteissa (7. - 10. kesäkuuta 2010) Kansainvälinen matkailufoorumi "Karjala-2010. Matkailu ja Venäjän kansantalouden modernisointi". Sen yhteydessä järjestetään tieteellinen konferenssi ja kymmenes "Matkailu-Karjala" -näyttely. Foorumin valmistelutyö käynnistettiin marraskuussa 2009.

Tekninen tuki
Luotu 26 huhtikuuta 2010. Toimitettu 25 toukokuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018