Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2011

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

   Talouden modernisointi

     Sijoitukset
    ja rakennustoiminta


    Pieni- ja keskisuuriyrittäjyys

    Teollinen politiikka

    Agroteollinen kompleksi

    Palvelut

    Matkailu

    Luonnonresurssit

  Yhteistyö

  Valtiollinen
  hallinta


  Kansalaisyhteiskunta

  Vuoden 2011 tulokset

Talouden modernisointi

Vuodelle 2011 asetettujen tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen suunnitteiden saavuttamiseksi harjoitti Karjalan tasavallan hallitus talouden modernisoimista stimuloivaa ja innovatiiviseen sosiaalisesti orientoidun kehitysmalliin siirtymistä jouduttavaa politiikkaa.

Talouden modernisoimiseksi toteutettiin seuraavaa:

  • entistä parempien edellytysten luominen yrittäjyyden ja kilpailukyvyn kehittämiselle;
  • tasavallan investointi-imagon parantaminen ja sijoitusten houkutteleminen;
  • tuotannon monipuolistamista ja modernisoimista tavoittelevan politiikan harjoittaminen;
  • valtion ja yksityisen yrittäjyyden välisen kumppanuuden kehitys investointiriskien ja yrittämisen riskien alentamiseksi etenkin uusien teknologioiden kehittelyn ja soveltamisen sektorissa;
  • kuljetus-, voimatalous- ja kuntatalousinfrastruktuurin kehittäminen;
  • energian säästäminen ja sen järkiperäinen hyödyntäminen.

Karjalan tasavallan lakiasäätävä kokous vahvisti 24. helmikuuta 2011 päätöksen ¹ 1995-IVZS Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen vuoteen 2015 ulottuvat konseptin hyväksymisestä. Siinä luetellaan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen suunnitteet ja tavoitteet, mm. toimenpiteet kansantalouden modernisoimiseksi.

Konseptin toteuttamiseksi laadittiin valtakunnallisten aluetasavallassa toimivien laitosten, paikallisten itsehallintoelinten, tutkimuslaitosten, yrittäjäin ja kansalaisjärjestöjen myötävaikutuksella Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellisen kehityksen ohjelma vuoteen 2015. Se vahvistettiin Karjalan tasavallan lailla. Ohjelma sisältää kaikki aluetasavalassa toteutettavat ja suunnitteilla olevat pitkän aikavälin tavoiteohjelmat ja hankkeet. Ohjelma sisältää rakenteilla ja suunnitteilla olevien rakennuskohteiden luettelon. Asiakirjassa huomioitiin VF:n aluetasavalassa toteutettavat tavoiteohjelmat.

Pitkän aikavälin tavoiteohjelmien luonnokset ja niiden toteuttaminen yhdessä yksityisellä pääomalla toteutettavien hankkeiden kanssa takaavat aluetasavallan kansantalouden modernisoimisen.

Aluetasavallassa toteutetaan kilpailun kehittämisohjelmaa, joka tavoittelee sellaisten olosuhteidenluomista, joiden puitteissa reaalisesti kilpailutetaan tarjouksia ja palveluita. Näin joudutetaan yrittäjyyden kehittymistä talouden priorisoiduissa sektoreissa. Karjalan tasavallan hallitus ryhtyi ohjelman puitteissa analysoimaan tasavallan lainsäädännön vaikutusta tilanteeseen tällä alalla.

Karjalan tasavalta yrittää olla avoin sijoitus- ja muille hankkeille. On perustettu virastojen ja laitosten välinen komissio kehittämään tuotantovoimia Karjalan tasavallan hallintopiireihin. Perustettiin myös "Karjalan tasavallan kehityskorporaatio" Oyj.

Yhden työnantajan turvin elävien kaupunkien itsehallintoelimille annettiin tukea kokonaisvaltaisten investointisuunnitelmien laadinnassa. VF:n presidentin toimeksi annosta vietiin vuonna 2011 10 tällaisen suunnitelman laatiminen. Viisi suunnitelmaa toimitettiin Moskovaan valtakunnallisen rahoituksen saamisen toivossa.

Uusia tuotantolaitoksia rakennettiin ja toimivia modernisoitiin. Mittavia hankkeita toteutetaan Karjalan masuunipelletti Oyj:ssä "DOK Kalevala" Oyj:ssä, Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatilla, Segezhan sellu- ja paperikombinaatilla, Petrozavodskmash Oy:ssä.

Budjettivaroja käytetään entistä enemmän tieteellisiin tutkimuksiin innovatiivisten keksintöjen toteuttamiseksi, tuotanto- ja valvontaprosessien automatisoimiseksi, lupaavien tuotantojen tehon lisäämiseksi.

Karjalan tasavallan aineellisella tuella osallistui aluetasavallan yrityksiä kansainvälisille korkeanteknologian messuille, se vaikutti aluetasavallan innovatiivisten tuotteiden menestymiseen maailmanmarkkinoilla.

Henkilökuntaa innovatiivisille laitoksille koulutettiin innokkaasti, uusimpien teknologioiden kehittely ja soveltaminen, innovatiivisten tuotteiden kehittäminen priorisoiduissa sektoreissa tehostuivat, innovatiivisten valmisteiden tuotanto kasvoi.

Vuoteen 2020 ulottuvan energian säästämisen alueohjelman puitteissa toteutettiin toimia voimankäytön tehon lisäämiseksi.

Tasavallassa otettiin käyttöön nettipalvelin "Energiatehokas Karjala", joka jakaa mm. neuvoja energiaresurssien säästämiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 9. tammikuuta 2013. Toimitettu 23. tammikuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018