Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalistaloudellinen kehitys 2012

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

  Talouspolitiikka

    Teollinen tuotanto

    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

     Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Agroteollinen kompleksi

    Investoinnit ja
    rakennustoiminta

    Pk-yrittäjyys

    Innovatiivinen politiikka

    Yhteistyö

    Luonnon hyödyntäminen

  Palvelut

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
  hallinta

Teollinen politiikka

Karjalan tasavallan hallitus tavoitteli toimintakertomuskaudella teollisella politiikallaan suotuisan investointitoiminnan ilmapiirin luomista, uusien tuotantoyksiköiden kehittämistä, aluetasavallassa tuotettavien valmisteiden kilpakyvyn vahvistamista, saavutetun tuotantotason säilyttämistä ja ammattityövoiman pitämistä alueellamme. Tätä varten tuotantolaitoksille myönnettiin tukiaisia niiden modernisoimishankkeiden toteuttamiseksi ja innovatiivisten keksintöjen soveltamiseksi, annettiin eri keinoin apua uusien sijoitusten hankkimiseksi, tuotteiden realisoimiseksi markkinoilla, uusien tuotantoyritysten luomiseksi.

Teollista politiikkaa toteutettiin mm. sääntelemällä verotusohjelmia. Karjalan tasavallan hallitus myönsi verohelpotuksia toimintansa tehostamiseen sijoittaville laitoksille. Vuonna 2012 olivat edelleenkin voimassa verohelpotukset, joita oli myönnetty metsäyrityksille, puunjalostuslaitoksille, paperin ja kartongin tuotannossa hyödynnettävää kalustoa ja koneita tuottaville tuotantolaitoksille, rakennusyrityksille ja laivojen korjaajille, sähkökoneita ja sähkölaitteita tuottaville yrityksille.

Karjalan tasavallan alueella toimivien suurten tuotantoyritysten kanssa solmi hallitus partnerisopimuksia sosiaalisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä yritysten johtajain, paikallisten itsehallintoelinten ja Karjalan tasavallan hallituksen yhteisten ponnistusten aktivoimiseksi ja mainittujen laitosten toiminnan turvaamiseksi.

Karjalan tasavallan hallitus ylläpiti vuonna 2012 kiinteitä neuvottelusuhteitaan suuryritysten omistajiin ja johtajiin. Hallituksen toimesta monitoroitiin tuotantolaitosten toimintaa ja niiden toimintasuunnitteiden toteuttamisen kulkua sekä seurattiin tarkasti tilanteen kehitystä tasavallan teollisuudessa.

Tasavallan budjetin tulot riippuvat olennaisesti suurten veronmaksajain toiminnasta. Siksi virkavalta monitoroi tilannetta Karjalan tasavallan 50 suuressa yrityksessä. Niissä syntyneet ongelmat yritettiin ratkaista aikailematta.

Tekninen tuki
Luotu 16. elokuuta 2013. Toimitettu 16. elokuuta 2013.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018