Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Innovaatiopolitiikka

Karjalan tasavallan hallitus kehitti vuonna 2013 valtion innovaatiopolitiikan puitteissa alueellisen innovatiivisen järjestelmän rakennelmia, joudutti tutkimuksia haitek-valmisteiden mallien luomiseksi ja innovatiivisten palveluiden kehittämiseksi.

Innovaatiopolitiikka harjoitettiin Karjalan tasavallan ”Innovaatiotoiminnan valtiollisesta tukemisesta Karjalan tasavallassa” lain puitteissa.

Vuonna 2013 käytettiin Karjalan tasavallan budjetista määrärahoja 6,1 miljoonaa ruplaa sovellettujen tieteellisten tutkimusten, tuotanto- ja kontrollitoimintojen automatisoinnin, uusien tuotantojen täydellistämisen (13 toimintahaaran puitteissa) rahoittamiseen.

Tieteellisiä tutkimuksia suoritettiin viidellä alalla: tieteelliset ja tekniset hankkeet, joita toteuttivat nuoret insinöörit ja tutkijat; työt, jotka tavoittelivat hallinnollisia ratkaisumalleja toimeenpanovallan tilauksesta; tutkimukset, jotka koskettelevat terveyden suojelua ja Karjalan tasavallan asukkaiden tautien ehkäisemistä ennalta; hankkeet, jotka liittyvät maa- ja karjatalouden toiminnan tehostamista sekä metsien järkiperäistä ja ympäristöystävällistä hyödyntämistä; kulttuurijäämistön vaalimista koskevat ohjelmat.

On solmittu sopimuksia Venäjän valtiollisen humanitaarisen tieteellisen säätiön ja Venäjän valtiollisen perustutkimusten säätiön kanssa. Niiden puitteissa rahoitettiin karjalaistutkijain 17 hanketta humanitaaristen ja perustieteiden sektorissa 1,58 miljoonan ruplan arvosta.

Jatkettiin yhteistyötä valtiollisen tieteen ja tekniikan tutkimussektoreissa toimivien pienyritysten Säätiön (Bortnikin Säätiö) kanssa. Siitä saatiin varoja 20 tutkimuksen suorittamiseen, joita tekevät nuoret tutkijat. Karjalan tasavalta sai 8 miljoonaa ruplaa näihin tarkoituksiin ja näitä apurahoja käytettiin alle 28-vuotiaiden tutkijain tukemiseen.

Karjalan tasavallan hallitus myöntää tukia innovatiivisesti toimivien yritysten pönkittämiseen. Vuonna 2013 myönnettiin apurahaa 6 aloittelevalle yritykselle 2,5 miljoonan ruplan arvosta.

Tasavaltaan perustettiin toimintakertomuskaudella 5 uutta innovatiivista subjektia. Niistä mainittakoon ”Energosberezhenije” Oy ja ”Jarmarka PPI” Oy, jotka käynnistivät innovatiivisten valmisteiden tuotannon ja realisoinnin. Yritykset satsasivat toimintakertomuskaudella teknologisiin innovaatioihin ja tuotannon ajanmukaistamiseen varojaan enemmän, kuin vuonna 2012.

Petroskoin valtionyliopiston innovatiivisen ja teknopuiston henkilökunta toimii 10 innovatiivis-teknologisen keskuksen, innovaatioita kannattavan viiden keskuksen ja tasavallan yritysten kolmen teknopuistokentän puitteissa. Petroskoin valtionyliopiston immateriaalisen toiminnan tuloksia hyödynnetään kaupallisesti 20 innovatiivisen pienyrityksen voimin sekä muissa koti- ulkomaisissa yrityksissä.

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen eri laitoksissa suoritettiin tieteellisiä tutkimuksia 328 aiheesta. Laadittiin konsepti innovatiivis-teknologisen kompleksin luomiseksi, johon kuuluisi tieteellisiä tutkimuslaboratorioita, kokeilulaboratorioita, tieteellisiä apulaitoksia ja businesshautomo pienille yrityksille.

Tasavallassa pidettiin ensimmäinen alueellinen foorumi aiheesta ”Yrittäjyyden kehittäminen Karjalan tasavallassa: innovatiivista potentiaalia hyödynnetään”. Foorumiin osallistui liikemaailman edustajia, tutkijoita ja luovaa nuorisoa. Heille esiteltiin valtion tukitoimien muotoja, joita innovatiiviset yritykset hyödyntävät. ”ROSNANO” Oy:n, innovatiivisen ”Skolkovo”-keskuksen, tieteen ja tekniikan aloilla toimivien pienyritysten kehitystä jouduttava, Säätiön edustajat kertoivat mahdollisen kanssakäymisen muodoista ja apurahan myöntämisehdoista. i

Nuorten tutkijain ja spesialistien Neuvosto jatkoi toimintaansa vuonna 2013. Järjestettiin nuorten talousfoorumi, jossa mm. käsiteltiin Karjalan tasavallan nuorten tutkijain osallistumista apurahan hakemuskilpailuihin. Tasavallassa pidettiin katselmuskilpailu ”Vuoden paras innovatiivinen hanke”. Voittajain joukossa oli tasavallan korkeakoulujen oppilaita ja aspirantteja.

Jatkettiin ponnistuksia innovatiivisten valmisteiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille. Korkeita teknologioita esiteltiin vuonna 2013 Karjalan tasavallan ulkopuolella kahdessa näyttelyssä omissa aluetasavallan osastoissa. ÕIÕ kansainvälinen näyttely ”Korkeita teknologioita. Innovaatioita. Sioituksia” pidettiin Pietarissa maaliskuussa 2013. Karjalaisille innovatiivisille keksinnöille myönnettiin 4 kultaista ja 4 hopeamitalia ja kunniadiplomeja.

Moskovassa pidettiin huhtikuussa 2013 kansainvälinen näyttely ”XXI vuosisadan korkeita teknologioita”.

Karjalan tasavallan esittämä hanke ”CardiaCare – sydämen toiminnan aritmian diagnosointi” palkittiin pronssisella ”Pyhä Yrjö” –pystillä. Näyttelyn järjestäjät palkitsivat Karjalan tasavallan talouskehitysministeriön mitalin ”Panoksesta Karjalan tasavallan yritysten haitek-valmisteiden esittelyyn ja tällaisten tuotteiden aktiivisesta markkinoinnista”.

Karjalan tasavallan hallituksen ja valtakunnallisen immateriaalisen omaisuuden viraston kesken solmittiin vuonna 2013 sopimus immateriaalisen omaisuuden hallintaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018