Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus
    tuotanto


    Teollisuuspolitiikka

    Metsäteollisuuskompleksi

    Vuoriteollisuuskompleksi

    Teollisuus

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Teollinen politiikka

Karjalan tasavallan hallitus kiinnitti vuonna2013 suurta huomiotaan teollisen politiikan harjoittamisen kysymyksiin mutkistuneen taloustilanteen ja joidenkin teollisuusalojen epävakaan aseman, teollisen tuotannon supistumisen ja sijoitustoiminnanheikkenemisen vuoksi. Suurinta huomiota kiinnitettiin yhdensuuren työnantajan varassa elävien kaupunkien ja asutusten tilaan: ponnisteltiin mainittujen tuotantolaitosten ja muiden sosiaalisesti tärkeiden yritysten ja laitosten rytmillisen toiminnan turvaamiseksi, sijoittajain houkuttelemiseksi niiden modernisoimishankkeisiin ja uusien tuotantolaitosten perustamiseksi.

Riippuvuus kansainvälisten markkinoiden suhdannevaihteluista etenkin nykyoloissa Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön, heikko johtamistaito, luonnollisten monopolien korkeat tariffit uhkasivat Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin, Pitkärannan sellutehtaan, Lahdenpohjan ”Bumeks”-vanerikombinaatin, Nadvoitsan alumiinitehtaan ja ”Onegan telakka” Oy:n toimintaa.

Karjalan tasavallanhallitus joutui puuttumaan jokaisen ongelmayrityksen toimiin. Valtiovalta yritti säilyttää tuotannon entisellä tasolla tai käynnistää tuotanto uudelleen jo suljetuilla tehtailla.

Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatin toiminta saavutti 2013 entisen tason uuden sijoitusyrityksen ryhtyessä modernisointitoimiin. Pitkärannan sellutehdas jatkoi toimintaansa tukien saamisen turvin. Nadvoitsan alumiinitehdasta ei suljettu. Monia ongelmia ei kuitenkaan onnistuttu poistamaan. Hallitus jatkaa ponnistuksia tilanteen rauhoittamiseksi.

Ongelmien ratkaisemiseksi monitoroidaan tilanteen kehitystä yrityksissä ja aluetasavallan kansantaloudessa syntyneiden vinoutumien poistamiseksi.

Hallitus solmi yhteistyösopimuksia aluetasavallan suurimpien yritysten kanssa. Niiden puitteissa harjoitettiin yhteistä sosiaalistaloudellista politiikka tuotantolaitosten kapasiteetin hyödyntämiseksi tehokkaammin, uuden kaluston hankkimiseksi, uusimallisten tuotteiden valmistuksen aloittamiseksi, uusien markkinoiden löytämiseksi, tuotannon ja veromaksujen suorittamisen lisäämiseksi.

Hallitus saattoi voimaan vuodeksi 2013 verohelpotuksia (tulovero, maa- ja kiinteistövero) tasavallan kansantalouden tärkeimpien sektoreiden (metsäteollisuus, puunjalostus, paperinvalmistus- ja sähkökonekaluston tuotanto) tukemiseksi.

Alueellisen ”Pk-yrittäjuuden kehitys Karjalan tasavallassa vuoteen 2014 asti”-tavoiteohjelmanpuitteissa myönnettiin valtiontukia pk-yrityksille, jotka hankkivat kalustoa uuden tuotannon käynnistämiseksi ja toimivien tuotantolaitosten kehittämiseksi ja modernisoimiseksi.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018