Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen käyttö

    Metsäresurssit

    Mineraaliraaka-aineet

    Vesiresurssit

    Maaresurssit

    Metsästysresurssit

    Ekologia

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Luonnonvarojen hyödyntäminen ja ympäristön suojelu

Valtion politiikka luonnonvarojen hyödyntämisen ja ympäristön suojelun alalla tavoitteli sopivien puitteiden luomista raaka-aineiden ympäristöystävällistä, tasapuolista, järkiperäistä ja tehokasta hyötykäyttöä sekä paikallisen väestön mukavan elinympäristön ylläpitämistä varten. Hallituksen harjoittama politiikka tässä sektorissa tavoitteli viime vuonna luotettavan perustan luomista aluetasavallan kansantalouden kehittämiselle sosiaalitaloudellisten hankeohjelmien toteuttamiseksi tavoitesuunnitelmien puitteissa ajoissa.

Metsäresurssit

Karjalan tasavallan alueella kasvavat metsät käsittivät vuonna 14,9 miljoonaa hehtaaria, joista 14,5 miljoonaa hehtaaria kuuluivat niin kutsutut metsävarannon kokonpanoon (valtionmetsät). Niistä käsittivät suojavyöhykemetsät 31 % ja talousmetsät – 69%.

Viherkasvit peittävät aluetasavallassa 9,3 miljoonaa hehtaaria - 88,2 % - havumetsät, 11,8 % - lehtipuumetsät. Puuainesta on aluetasavallan metsissä yhteensä tilastotietojen perusteella 961,3 miljoonaa kuutiometriä, havupuut - 840,1 miljoonaa kuutiometriä.

Nuoret metsät käsittivät 35,2 %, keskikypsät - 24,2 %, kypsyvät - 7,5 %, kypsät ja ylikypsät - 33,1 %.

Toimintakertomuskaudella solmittiin 532 pitkän aikavälin metsäalueiden vuokrasopimusta (vuonna 2012 - 487 sopimusta), näitä suurin osa (175) liittyy geologisiin tutkimuksiin ja hyödyllisten kaivannaisten käyttöön (pinta-ala - 8,8 tuhatta hehtaaria), metsänkaatoon - 171 sopimusta (lupa kaadattaa 7,9 miljoonaa kuutiomeriä), teiden, voimansiirtolinjojen ym. rakentamiseen - 138 sopimusta (pinta-ala - 3,1 tuhatta hehtaaria).

Tasavallan metsistä on teoriassa mahdollisuus saada 11,5 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa ja luvanvaraiset hakkuut ovat 8,2 miljoonaa kuutiometriä solmittujen hakkuusopimusten puitteissa (ottaen huomioon vuonna 2012 käyttämättä jääneet kiintiöt - 8,3 miljoonaa kuutiometriä). Käytännössä tuotettiin vuonna 2013 6 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa (vuonna 2012 - 5,4 miljoonaa kuutiometriä).

Toimintakertomuskaudella solmittiin 7300 kauppasopimusta puutavaran käytöstä paikallisten asukkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin - 304,1 tuhatta kuutiometriä (89 % vuoden 2012näihin tarkoituksiin hakatusta määrästä), käytännössä tuotettiin 235,9 tuhatta kuutiometriä (85 % suunnitteesta). Metsien huutokauppoja pidettiin yhteensä puutavaramäärästä, joka käsittää 76,5 tuhatta kuutiometriä.

Vuokraamatta jääneillä metsäalueilla suoritettiin Venäjän federaation varoilla vuona 2013 metsäsuunnittelutyöt 237,8 tuhannella hehtaarilla. Samat tarvittavat työt suoritettiin vuokrattujen metsien alueilla - 466,9 tuhatta hehtaaria.

Uudet metsät ovat kypsymässä normaalia vauhtia. Vuonna 2012 suoritettiin hakkuut 148,7 tuhannella hehtaarilla ja vuonna 2013 - 143,7 tuhannella hehtaarilla. Avoimien alueiden pinta-ala on kuitenkin valitettavasti kasvamassa – metsämaiden vaille kasvavia puita oleva pinta-ala käsitti vuonna 2013 166 tuhatta hehtaaria (vuonna 2012 - 164,7 tuhatta hehtaaria); tähän vaikuttivat metsäpalot toimintakertomuskaudella.

Luonnollista metsien kasvua tuettiin ja suoritettiin istutus- ja kylvötöitä vuonna 2013 17,8 tuhannella hehtaarilla (90,8 % aluetasavallan metsäsuunnitelmasta), havupuiden täsmäistutuksia tehtiin 5,9 tuhannella hehtaarilla (80,5 %).

Metsäpaloja oli viime vuonna aluetasavallassa yhteensä 395. Ne käsittivät 14,5 tuhatta hehtaaria (vuonna 2012 oli 55 metsäpaloa - 206 hehtaaria). Metsäpaloja syttyi tavallista enemmän kuivan sään vuoksi. Tilastollisesti metsäpalojen määrä ei ylittänyt keskiarvoja, mutta pinta-alaltaan ne olivat tavallista mittavampia.

Metsäpaloja sammutettiin siihen erikoistuneen laitoksen ”Karjalan tasavallan valtiollinen metsien ilmailu- ja maasuojelun järjestö” henkilökunnan voimin. Laitoksen osastojen käytössä on laskuvarjohyppääjiä, maasta käsin toimivia palontorjujia, 6 paloasemaa.

Metsiä monitoroitiin Sessna- ja An-2-lentokoneilla ja Mi-2- sekä Mi-8-kelikoptereilla, 23 videokameralla, joista tietoja välitettiin 14 paikalliseen monitorointikeskukseen.

Metsälainsäädännön noudattamista valvottiin suorittamalla vuonna 2013 33,5 tuhatta tarkastusta. Todettiin 3069 rikkomusta, saatiin sakkosummia 7,3 miljoonan ruplan arvosta, ehtosopimusten rikkomisesta vaadittiin korvauksia 24,8 miljoonaa ruplaa, metsille aiheutetuista vahingoista joutuvat syyllistyneet maksamaan valtiolle 23,5 miljoonaa ruplaa. Oikeusteitse vaadittiin yrityksiltä ja yksityshenkilöiltä korvauksia 35,5 miljoonaa ruplaa.

Valtakunnallisen lainsäädännön puitteissa toteutettiin 7048 partiotarkastusta mesissä, todettiin 465 metsälainsäädännön rikkomistapausta.

Lainvastaisten toimien (salainen metsänkaato ja lainvastainen puutavan myynti) eliminoimiseksi metsäteollisuussektorissa toteutettiin yhdessä lainsuojeluelinten kanssa toimia rikollisen toiminnan selvittämiseksi. Vuonna 2013 todettiin Karjalan tasavallassa 320 lainvastaisia metsän hakkuita (vuonna 2012 - 364), näistä 245 tapausta paljastui partioinnin puitteissa. Lainvastaisesti tuotetun puutavaran määrä käsitti toimintakertomuskaudella 10 586,8 kuutiometriä (vuonna 2012 - 14 176,2 kuutiometriä). Vahinko käsitti vuonna 2013 145,2 miljoonaa ruplaa. Viranomaisten toimet ovat melko tehokkaita, mistä kielii aiheutetun vahingon supistuminen vuoteen 2012 verrattuna.

”Puunkuljetusajoneuvo”-tempauksen puitteissa (se toteutettiin muiden laitosten viranomaisten osallistuessa siihen) tehtiin 177 tarkastusta, tutkittiin 114 rekkaa (vuonna 2012 - 35), sekä 52 puutavaran lastaus- ja purkupaikkaa (vuonna 2012 - 26).

Tempauksen puitteissa saatiin selville 14 salakaatotapausta. Viritettiin 3 rikosoikeudellista juttua Venäjän federaation Rikoslain luvun 260 mukaisesti.

Ulkomaankauppaa harjoittavia alan yrityksiä tarkastettiin. Näin haluttiin estää puutavaran (pyöreiden hirsien) toimittaminen ulkomaille lainvastaisesti.

Jatkettiin kansallisen vapaaehtoisen metsäsertifioinnin soveltamista. Nämä toimet kattoivat kaikista metsistä 4,0 miljoonaa hehtaaria. Näiltä alueilta saa hankkia vuosittain noin 3,3 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa. Se on 26 % aluetasavallan metsävaroista ja 43 % vuokrametsien pinta-alasta.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018