Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Ulkotaloussuhteet, kansainvälinen ja regioonien välinen yhteistyö

Karjalan tasavallan hallituksen priorisoituja tavoitteita ulkotaloussuhteiden, kansainvälisten ja regioonien välisten yhteistoimintasuhteiden alalla on uusien resurssien hankkiminen aluetasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen hankkeiden toteuttamiseksi, läpikulkuväylien kehittämiseksi, Karjalan tasavallan imagon ylläpitämiseksi ja tasavallan investointihoukuttelevuuden laajentamiseksi.

Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestöön tarvitaan uusia ponnistuksia karjalaistuotteiden ja –palveluiden tekemiseksi tunnetuiksi laajemmin kansainvälisillä ja kotimaisillakin markkinoilla.

On tiedotettu eri keinoin Venäjän Maailman kauppajärjestöön kuulumisen vuoksi syntyneistä uusista vaatimuksista kansainvälisen kaupan sektorissa. Yksityiskohtaisia tietoja liiketoiminnasta uusissa olosuhteissa sijoitettiin Karjalan tasavallan virallisen nettiportaalin sivustoille. Niistä informoitiin erilasiin neuvotteluihin ja seminaareihin osallistuneille yhteistuumin Karjalan tasavallan Teollisuus- ja kauppakamarin, aluetasavallan teollisuusyrittäjäin (työnantajain) Liiton jäsenten kanssa.

Aluetasavallan ulkomaankaupan arvo käsitti vuonna 2013 noin 1399 miljoonaa USA:n dollaria (huomioiden Karjalan tasavallan ja Valkovenäjän tasavallanvälisen kaupan mittavuus ja palveluiden tuonnin sekä viennin arvo) ja oli tilastollisesti 16,6 % vähemmän, kuin vuonna 2012. Vienti supistui 12,3 %, tuonti - 30,9 %.

Vienti oli tuontia suurempi noin neljä kertaa. Venäjän ulkopuolelle toimitettiin aluetasavallassa valmistetuista tuotteista (paperi, masuunipelletti, alumiini, sellu) noin 33%.

Tasavallan yritykset ja laitokset harjoittivat kauppa- ja taloussuhteita vuonna 2013 115 maan yritysten kanssa. Niin kutsuttuihin kaukaisiin ulkovaltioihin ylläpidettävien suhteiden puitteissa toteutettiin tavaranvaihdosta yli 90 %. Suurimpia kauppakumppaneita olivat Suomi, Turkki ja Intia – 40% tavaranvaihdosta.

Tavaranvaihdon supistuminen vuonna 2013 johtui suhdannevaihteluista kansainvälisillä markkinoilla. Tähän vaikuttivat myös maailmantalouden kehityksen epäselvät näköalat, maailmantalouden kehitysvauhdin hidastuminen, finanssimarkkinoiden ongelmat. Tasavallan suurimpia viejäyrityksiä olivat vuonna 2013 Karjalan masuunipelletti Oy, Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti, Segezhan sellu- ja paperikombinaatti, Siperian ja Uralin alumiiniyritys, Solomannin saha, Setles Oy, Alternativa Oy, Svedwood Karelia, Ladenso Oy, Pitkäranta Pulp Oy.

Ulkomaita tuotiin aluetasavaltaa kemiallisen teollisuuden valmisteita (29 % tuonnista toimintakertomuskaudella), teolliset ja sähkölaitteet (25 %), palvelut (10 %), mustat metallit ja niistä valmistetut tuotteet (9 %).

Koneiden ja kuljetusvälineiden tuonti supistui 2 kertaa, kemiallisen teollisuudenvalmisteiden arvo supistui 29 %, elintarvikkeiden tuonti kasvoi 23 %, puutavan ja paperin osuus kasvoi 7,1 määrällisesti 7,1 prosenttiyksikköä arvon (hinnan ) kasvaessa 67%.

Kaukaisista ulkovaltioista hankitut valmisteet ja tuotteet käsittivät arvoltaan 87,7 % koko viime vuoden tuonnin arvosta.

Vuonna 2013 jatkettiin ponnistuksia Karjalan tasavallan ja Venäjän regioonien välisten taloussuhteiden kehittämiseksi.

Aluetasavalta ylläpitää kauppasuhteita Venäjän 70 subjektiin. On solmittu 20 yhteistyösopimusta Karjalan tasavallan hallituksen ja Venäjän sekä IVY-maiden aluehallintojen välillä. Marraskuussa 2013vahvistettiin pöytäkirja aluetasavallan hallituksen ja Valkovenäjän tasavallanhallituksen välisen yhteistyösopimuksen toteuttamisesta; vahvistettiin Solovetskin saariston kehitystä koskeva toimintasuunnitema Karjalan tasavallan ja Arkangelin hallintoalueen hallitusten yhteistyösopimuksen puitteissa; Pietarin kansainvälisentalousfoorumin puitteissa solmittiin 20. kesäkuuta 2013 solmittiin Leningradin hallintoalueen hallituksen kanssa yhteistyösopimus ja sen täyttämisen tavoitesuunnitelma.

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi vuonna 2013 toimia messujen ja teollisuusnäyttelyiden pitämiseksi aluetasavallan ja sen tuotantolaitosten imagon vahvistamiseksi.

Aluetasavallan yli tuhat edustajaa osallistui 38 tapahtumaan. Messuilla ja teollisuusnäyttelyissä solmittiin lähes 200 sopimusta tavarain ja palveluiden toimituksista; pidettiin 400 neuvottelua potentiaalisten sijoittajain ja yhteistyökumppaneiden välillä, joiden tuloksena solmittiin noin 170 aiesopimusta; pidettiin yli 550 tapaamistilaisuutta, joissa käsiteltiin uuden tuotantokaluston ja uusien teknologioiden hankkimisenmahdollisuuksia.

Karjalan tasavallan budjetista sijoitettiin miljoona ruplaa aluetasavallan edustajain osallistumiseksi Kansainvälisille messuille ”Korkeat teknologiat-XXI vuosisata” (Moskova); 19. Kansaiväliseen rakennusalan foorumiin ”Interstroiexpo-2013” (Pietari); Karjalan tasavallan Päiville Venäjän federaation liittokokouksen liittoneuvoston tiloissa; Venäjän VIII käsityötaiteilijain ”Zhar-ptitsa”-festivaalien puitteissa pidettyyn näyttelyyn (2013, Moskova); ”Luoteis-Venäjän Media-atlas”-foorumin puitteissa pidettyyn näyttelyyn (Moskova); XV vuotuiseen valtakunnalliseen käsityötaiteen näyttelyyn ”Lotja – 2013. Tavisatu”. Mainittuihin tapahtumiin osallistui 44 laitoksenedustajia.

Karjalan tasavallan imagon ylläpitämiseksi suotuisana sijoitustasavaltana esiteltiin Karjalan tasavallan potentiaalia seminaarissa ”Karjala businessfokuksessa” Lahdessa (Suomi), businessmission puitteissa Tampereella, Kiinan kansantasavallan suurlähetystössä (Moskova).

Venäjän ja EU:n välisen raja-alueohjelman (2007-2013) puitteissa toteutettiin Karelia-hanketta toimintakertomuskaudella. Karjalan tasavallan ja Suomen alueiden välistä kanssakäymistä kehitettiin, yhteisiä hankkeita toteutettiin Barents-alueen maiden yhteistoimintaohjelmien puitteissa, järjestettiin tilaisuuksia ulkomailla asuvien maanmiesten tukemiseksi, kehitettiin kahdenvälisiä suhteita Ruotsin Västerbottenin lääniin.

Karjalan tasavallassa toteutettiin toimintakertomuskaudella 112 kansainvälistä ei-kaupallista hanketta, joiden toteuttamiseen saatiin ulkomailta tukea arvoltaan 12,435 miljoonaa euroa. Jatkettiin Venäjän ja EU:n välisen yhteistyöohjelman toteuttamista Karelia-hankkeiden puitteissa. Niiden toteuttamiseen saatiin ulkomailta 23,2 miljoonaa euroa. Venäjän ja Suomen budjeteista saatiin näihin tarkoituksiin yhtensä 23,2 miljoonaa euroa -11,6 miljoonaa euroa kustakin valtiosta. Vuonna 2013 suoritettiin hankkeiden kansainvälisen rahoittamisen hakemuskilpailut ohjelman 4., 5. ja 6. teeman puitteissa.

Karjalan tasavallan hallituksen edustajia osallistuu Venäjän ja EU:n yhteistyöohjelman ”Karelia”-alaohjelman valmistelukomitean tilaisuuksiin. Ohjelmaa laaditaan vuosille 2014—2020.

Karjalan tasavallan ja Suomen välisten suhteiden laajentamista jouduttivat Pohjois-Suomen valtuuskunnan vierailu aluetasavallassa (valtuuskunnan johtaja aluehallintoviraston johtaja Terttu Savolainen) ja Itä-Suomen valtuuskunnan vierailu (johtaja - aluehallintoviraston johtaja Elli Aaltonen).

Pohjois-Savon talous-, kuljetus- ja ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan kuntaliiton kanssa solmittuja sopimuksia toteutettiin. Vahvistettiin yhteistoimintasopimukset Karjalan tasavallan työvoimaviraston ja Pohjois-Karjalan sekä Kainuun talous-, kuljetus- ja ympäristökeskusten kanssa vuodelle 2013.

Karjalan tasavallan edustajia osallistuu VF:n Ulkoministeriön alaisen Venäjän subjektien johtajain Neuvoston ja Venäjän presidentin Luoteisessa liittovaltiopiirissä toimivan täysivaltaisen edustajan alaisen hallintoalueiden ja kansainvälistä kanssakäymistä koordinoivan neuvoston toimintaan.

Barents-alueen puitteissa toteutettavien yhteistyöhankkeiden puitteissa osallistui aluetasavallan edustajia Euro-Arktisen alueen Barents-alueen maiden pääministerikokoukseen Norjassa vuoden 2013 kesäkuussa. Siellä vahvistettiin ”Kirkonniemen julistus 2.0” alueella harjoitettavan yhteistyön alkamisen 20-vuosipäivän merkeissä.

”Karjalan tasavallan hallituksen toimet ulkomailla asuvien maanmiesten tukemiseksi 2012 - 2014”-ohjelman puitteissa toteutettiin vuonna 2013 ”Eeppinen foorumi”, johon osallistui yli 40 kuoroa; karjalaisten VII edustajakokous, johon osallistui maanmiehiä Eestistä, Suomesta; erilaisia urheilutapahtumia.

20 syyskuuta 2013 pidettiin Petroskoissa IX kansainvälinen vuotuinen konferenssi ”Raja-alueyhteistyö: Venäjä, EU ja Norja”. Siinä pohdittiin VF:n ja EU:n välistä yhteistoiminta vuoden 2013 jälkeen, käsiteltiin jo toteutettujen yhteisten hankkeiden antia, Itämeren maidenvälistä yhteistyötä.

1 marraskuuta 2013 pidettiin Sortavalassa maan Liittoneuvoston federatiivisen rakenteen, aluepolitiikan, paikallisen itsehallinnon ja Pohjolan asiain komitean istunto, jossa käsiteltiin aihetta ”Raja-alueyhteistyö paikallisen itsehallinnon kehittämisen eräänä keinona”. Istunnossa laadittiin suositukset VF:n valtakunnan duumalle ja valtakunnan toimeenpanovaltaelimille raja-alueyhteistyön tehostamiseksi.

Yhteityötä Ruotsin Västerbottenin läänin kanssa jatkettiin vuosille 2007 – 2013 solmitus yhteistöasiakirjan sekä Karjalan tasavallan hallituksen ja Västerbottenin lääninhallituksen kesken solmitun ympäristöystävällisten yhteisöjen luomista tavoittelevan yhteisen hankeen puitteissa.

Aluetasavallassa vierailivat toimintakertomuskaudella 36 ulkomaista valtuuskuntaa. Protokollan mukaan vastaanotettiin Valkovenäjän suurlähettiläs I. Petrishenko, Liettuan maatalousministeri V. Jukna. Tshekin, Ruotsin, Italian ja Unkarin Pierin pääkonsulit.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018