Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Ðóññêàÿ âåðñèÿEnglish versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Matkailu

Karjalan tasavallan hallitus jatkoi vuonna 2013 ponnistuksiaan matkailun kestävän kehityksen turvaamiseksi ja matkailupalveluiden spektrin laajentamiseksi sekä sijoitushankkeiden toteuttamiseksi tässä sektorissa. Matkailun osuuden regioonin kansantuotossa tulisi kasvaa.

Karjalan tasavaltaan perustettiin vuonna 2013 aluetasavallan valtiollinen matkailukomitea eli ministeriö. Se harjoittaa valtionpolitiikka turismin alalla Karjalan tasavallassa ja koordinoi Karjalan tasavallan toimeenpanovaltaelinten toimia sektorissa.

Viime vuonna jatkettiin pitkän aikavälin tavoiteohjelman ”Matkailun kehitys Karjalan tasavallassa vuosina 2012 – 2015” (alempana – Ohjelma) toteuttamista.

Ohjelman puitteissa toteutettiin hankkeita alan kehittämiseksi ja mainostoiminnan tehostamiseksi: aluetasavallan matkailumahdollisuuksia tehtiin tunnetuiksi osallistumalla erillisenä osastona erilaisiille matkamessuille. Monet matkailuyritykset mainostivat messutapahtumissa mahdollisuuksia valtion osallistuessa osamaksajana tällaisiin mainostempauksiin. Matkailunäyttelyissä esitellään kokonaisvaltaisesti Karjalan tasavallan matkailupotentiaalia. Karjalan tasavalta osallistui vuonna 2013 6 kansainvälisille matkamessuille Moskovassa, Pietarissa ja Helsingissä.

Aluetasavallan kaupunkien ja hallintopiirien mahdollisuuksia esiteltiin Petroskoissa pidetyssä ”Metsästys ja kalastus”-näyttelyssä.

Näyttelyissä, messuilla ja muissa vastaavissa tapahtumissa jaettiin esitteitä aluetasavallan matkailupotentiaalista, matkamuistoesineitä Karjalan tasavallan matkailulogoineen.

Viime vuonna toteutettiin katselmuskilpailu ”Karjalan tasavallan parhaat matkailuyritykset - 2013”. Tempaukseen osallistui matkailuyrityksiä ja sektorin yksityisyrittäjiä. Aluetasavalta oli edustettuna valtakunnallisissa ja kansainvälisissäkin sektorin yritysten katselmuksissa. Katselmuskilpailuun ”Karjalan tasavallan parhaat matkailuyritykset - 2013” valittiin ne yritykset, jotka tarjoavat ainutlaatuisia matkailupaketteja, joiden hinta on asiakkaalle sopiva. Tällaisten yritysten on noudatettava tarvittavia vaatimuksia, normeja ja standardeja. Yritysten tarjonnan on oltava helposti saatavilla.

Ohjelman toteuttamisen puitteissa annettiin metodologista ja finanssiapua yrityksille tasavallalle tärkeiden hankkeiden toteuttamiseksi ja aluetasavallan matkailubrändien luomiseksi.

Valtio myönsi tukiaisia ”Kalevala-2013”- ja ”Sammon maita pitkin”-koiravaljakkokilpailujen, kansainvälisten ”Laatokan vuonot”-kalastuskilpailujen järjestämiseksi Sortavalan hallintopiirissä, ”Kizhin regatta”-veneveistäjäin tempauksen pitämiseksi, ”Aunuksen Pakkasukot”-festivaalien toteuttamiseksi, ”Sininen Ääninen”-vesiliikennefestivaalien onnistumiseksi. Ensimmäistä kertaa pidettiin aluetasavallassa (Uusi Vilga -asutuksessa) kansainväliset maaseutumatkailufestivaalit ja ”Solovetskin saariston Päivät” Petroskoissa. Tapahtumat houkuttelivat lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia turisteja.

Matkailuinfrastruktuurin kehittämistä jatketaan aluetasavallassa. Toimintakertomuskaudella oli Karjalan tasavallan majoitusliikkeissä ja hotelleissa yhteensä 8500 vuodepaikkaa. Majoitusliikkeiden laatutasoa on parannettu olennaisesti.

Petroskoissa avattiin hotelli ”Park Inn by Radisson”. Siinä on 362 vuodepaikkaa (181 hotellihuonetta). Vietiin päätökseen ”Laatokan kartano”-majoitus- ja virkistyskohteen rakentamisen ensimmäinen vaihe (42 vuodepaikka – tavoitteena on luoda 102 paikkaa) Sortavalan piirissä, ”Laatokka-vuono”-lomanviettoskeskus (50 vuodepaikkaa) rakennettiin Pitkärannan tuntumaan.

Tavoiteohjelman puitteissa viedään päätökseen työ toimilupien myöntämiseksi matkailuinfrastruktuurin (mm. hotelleiden ja muiden majoitusliikkeiden) luokkaluokituksesta huolehtiville laitoksille.

Matkailuinfrastruktuurin sektorissa jatketaan noin 40 kohteen kunnostamista. Kyseesä ovat pienhotellit ja perhemajoituskohteet. Belomorskin piirin Shujezeron asutuksessa, Prääsän kansallisen hallintopiirin Tulema-asutuksessa, Mujejärven hallintopiirin Lendery-asutukessa ja Jemeljanovka-kylässä sekä Karhumäen hallintopiirin Paatanen kyläneuvoston Sondaly-kylässä otettiin käyttöön viime vuonna muutama vierasmaja.

Venäjän federaation määrärahoja ja yksityisten sijoittajain varoja saadaan osarahoitusperiaatteella suuren merkityksen omaavien hankkeiden toteuttamiseen. Hallitus hakee lupaa päästä ”Venäjän federaation matkailun kehitys vuosina 2011 - 2018”-tavoiteohjelman puitteissa rahoitettavien hankkeiden listalle. Halutaan saada rahoitusta matkailuklusterin kehittämiseen. Luonnosta matkailu- ja virkistysklusteriksi on kehitetty toteuttamalla tieteellisiä tutkimustöitä. Klusterin luominen houkuttelisi aluetasavaltaan lisää 180 tuhatta turistia vuosittain, jouduttaisi uusien majapaikkojen rakentamista (950 vuodepaikkaa), antaisi mahdollisuuden perustaa 700 uutta työpaikkaa.

Sektorin kohteiden rakentamiseen ja rekonstruoimiseen saatetaan ennakkotietojen mukaan sijoittaa vuosina 2015—2018 yli 4,3 miljardia ruplaa. Alan rahoitus käsittää yhteensä (budjetin määrärahat mukaan laskettuina) 6,3 miljardia ruplaa, mm. Venäjän federaation budjetista saadaan suunnitelmien mukaan 1,6 miljardia ruplaa ja 0,3 miljardia ruplaa – Karjalan tasavallan budjetista.

Venäjän federaation matkailuvirasto ja Karjalan tasavallan hallitus vahvistivat marraskuussa 2013 yhteistoimintasopimuksen yhteistyön tehostamiseksi matkailun alalla.

Venäjän federaation toimeenpanovaltaelinten myötävaikutuksella saatiin valtakunnan budjetista määrärahoja 1,5 miljoonan ruplan arvosta Karjalan tasavallan matkailupakettien ja -tuotteiden tekemiseksi tunnetuiksi Venäjällä ja ulkomailla. Venäjän budjetin varoista saadaan rahoitusta Kizhin ensimmäisen kansainvälisen vesimatkailulajien festivaalien (uusittu ”Kizhin regatta”) pitämiseksi vuonna 2014. Tapahtuma omistetaan Kizhin pogostan Kristuksen Kirkastumisen kirkon 300-vuosipäivälle.

Karjalan tasavallan hallituksen aloitteesta saadaan Venäjän budjetista määrärahoja valtakunnallisen ”Solevetskin saariston hengellisen, kulttuuri- ja luontokompleksin säilyttäminen ja elvyttäminen sekä saariston infrastruktuurin kehittäminen vuosina 2014—2019”-tavoiteohjelman puitteissa 516 miljoonaa ruplaa kahden rakennus- ja kunnostushankeen toteuttamiseen Kemin hallintopiirin alueella.

Kansainvälistä partnerityötä aluetasavallan matkailun sektorissa tehostetaan.

Aluetasavallassa kävi työvierailulla ryhmä ranskalaisia asiantuntijoita. He antoivat konkreettisia suosituksia ja neuvoja matkailuinfrastruktuurin tason kohottamiseksi kansainvälisten standardivaatimusten tasolle. Työvierailun päätyttyä saatiin metodologisia ohjeita Karjalan tasavalalle kaikkein tärkeimpien matkailusektorin alojen kehittämiseksi.

CBC ENPI ”Karelia” ohjelman puitteissa toteutetaan 11 kansainvälistä hanketta matkailun sektorissa. Mainittakoon hanke ”Valkea tie – matkailun kehitys rajan yli Pohjois-Suomessa ja Karjalan tasavallassa ”. Sen puitteissa perustettiin aluetasavallan pohjoistaajamiin 6 infopistettä, joiden toiminnan myötä tehdään tunnetuksi Vienan Karjalan matkailupotentiaalia.

Karjalan tasavallassa vierailevien turistien palveluiden saattamiseksi kansainväliselle tasolle kehitetään tiedottamisinfrastruktuuria. Tätä varten täydellistettiin mm. infopisteiden varustusta ja kehitettiin saitteja ja täydennettiin eri laitosten kotisivujen tietokantoja, joita päivitetään säännöllisesti.

Tasavallan matkailumahdollisuuksien mainostamiseksi julkaistiin kotimaisissa ja ulkomaisissa joukkotiedotusvälineissä, luetteloissa, Karjalan tasavallan virallisella nettipalvelimella, Karjalan tasavallan matkailuportaalissa ja muissa nettiresursseissa lähes 100 juttua Karjalan tasavallan matkailusektorin kehittämisestä. Aluetasavallan matkailumahdollisuuksista kerrottiin televisio-ohjelmissa.

Valtakunnallinen televisiokanava ”Rossija-1” ja Venäjän maantieteellinen seura julistivat viime vuonna kilpailun ”Rossija 10”.Yleisön piti äänestää Venäjän kymmenestä suosituimmasta kohteesta. Kizhin ulkomuseon puukirkot pääsivät nettiäänestyksen tulosten myötä top-10-listalle. Kizhin ulkomuseo on Karjalan tasavallan yksi matkailubrändeistä ja samalla Venäjän yksi kymmenestä visuaalisesta symbolista.

Venäjällä jaetaan vuosittain menestyneimmille matkailuyrityksille palkinto ”Tähti Travel.ru”. Karjalan tasavalta voitti ensimmäiset palkinnot ryhmissä ”Paras aktiviteettilomailun paikka” ja ”Paras talvilomapaikka”. Aluetasavalta keräsi vastaavasti 53 ja 46 prosenttia annetuista äänistä.

Matkailun alalle koulutetaan asiantuntijoita Karjalan tasavallassa. Samalla houkutellaan sektoriin aluetasavallan piirien paikallisia asukkaita. Hallintopiireissä järjestetään heille koulutustilaisuuksia. Vuonna 2013 pidettiin piirien paikallisille asukkaille kaksi koulutusseminaaria. Halukkaille opetettiin matkailutoiminnan teoriaa, kokeneet yksityisyrittäjät kertoivat seminaareissa toiminnastaan, tuleville yrittäjille selostettiin oman yrityksen perustamisen niksejä, liiketoimintasuunnittelun periaatteita ja sääntöjä.

Sektorissa määrätietoisesti toteutettavat toimet vaikuttavat olennaisesti Karjalan tasavallan imagoon matkailutasavaltana, houkuttelevat turisteja ja lisäävät Karjalan tasavallan kilpailukykyä matkailumahdollisuuksien tarjonnan markkinoilla.

Aluetasavallassa kävi vuonna 2013 595 tuhatta matkailijaa (lähetteiden perusteella) – se on enemmän, kuin ennen kriisivuotta 2008 ollut taso. Nähtävyyksiin tutustui entistä suurempi määrä turisteja. Matkailuhohteeseen ”Ruskealan vuoripuisto” viime vuonna tutustuneiden turistien määrä käsitti 144% vuoden 2012 tuloksesta.

Riippumattomien mielipidekyselyiden ja -tutkimusten perusteella kuuluu Karjalan tasavalta Venäjän eniten matkailijoita houkuttelevien hallintoalueiden (kolme halintoaluetta) ryhmään ja aktiviteettimatkailun sekä tarjottavien talvilomailumahdollisuuksien mukaan on Karjalan aluetasavalta ensimmäisellä sijalla valtakunnassa.

Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018