Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellinen kehitys 2013

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

  Johdanto

  Talouspolitiikka

    Teollisuus-
    tuotanto

    Agroteollisuuskompleksi

    Rakennustoiminta

    Matkailu

    Pk-yrittäjyys

    Sijoituspolitiikka

    Yhteistyö

    Luonnonvarojen kayttö

  Investointeja

  Palveluja

  Kansallispolitiikka

  Valtiollinen
   johtaminen

Karjalan tasavallan hallituksen toiminnan tärkeimmät aikaansaannokset 2013

Karjalan tasavallan hallituksen toiminta tavoitteli vuonna 2013 aluetasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen tehtävien kokonaisvaltaista täyttämistä Venäjän federation strategisten asiakirjojen, Venäjän federaation presidentin maan liittokokoukselle 12. joulukuuta 2012 esittämän Tilannekatsauksen, Venäjän federaation presidentin ukaasien ja toimeksiantojen, Venäjän federaation hallituksen asetusten, Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen vuoteen 2017 ulottuvan konseptin mukaisesti.

Valtionhallinnan tehostamiseksi matkailun ja kuljetusten alalla perustettiin Karjalan tasavallan toimenpanovallan struktuuriin vastaavasti Karjalan tasavallan valtiollinen matkailukomitea ja Karjalan tasavallan kuljetusasiain valtionkomitea.

Karjalan tasavallassa toteuttamisvaiheessa olevien pitkän aikavälin kehitysohjelmien lisäksi laadittiin ottaen huomioon Venäjän federaation Budjettikoodeksiin tehdyt muutokset Karjalan tasavallan kehitysohjelmia vuoteen 2020.

Venäjän federaation presidentin 24. toukokuuta 2013 vahvistaman ukaasin ¹ 517 ”Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan vietosta” aloitettiin merkkipäivään valmistautumistyö. Karjalan tasavallan hallituksen ehdotukset otettiin huomioon ja hyväksyttiin Venäjän federaation hallituksen oikeudelliset asiakirjat – Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosipäivän juhlatoimikunnan (valtionkomission) muodostamisesta ja vahvistettiin sen kokoonpano Venäjän federaation turvallisuusneuvoston N.P. Patrushevin johdolla. Venäjän federaation hallituksen 22. marraskuuta 2013 päivätyllä toimeksiannolla ¹ 2161-r vahvistettiin Karjalan tasavallan perustamisen 100-vuosijuhlan valmistelutyön ja juhlimisen tärkeimpien toimenpiteiden Suunnitelma, jonka toteuttamiseen käytetään vuosina 2017—2020 lähes 3,3 miljardia ruplaa, mm. 2,16 miljardia ruplaa Venäjän federaation budjetista. Vuonna 2013 pidettiin juhlatoimikunnan kaksi istuntoa, joissa päätettiin laatia Karjalan tasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen pitkän aikavälin strategia vuoteen 2020.

Karjalan tasavallan hallitus joutui ratkaisemaan tasavallan sosiaalitaloudellisen kehityksen kysymyksiä ja Karjalan tasavallan vuoden 2013 budjetin täyttämisen tehtäviä melko mutkikkaissa oloissa: vuonna 2013 supistuivat tuntuvasti aluetasavallan budjetin tulot ja kasvoivat finanssivelvollisuudet.

Talouden ja sosiaalielämän tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseksi keskitti Karjalan tasavallan hallitus ponnistuksiaan seuraavien tehtävien täyttämiseen:

  • Venäjän federaation presidentin 7. toukokuuta 2012 antamien ukaasien täyttäminen mm. niiltä osin, jotka koskettelivat terveys- ja koulutusalan, sosiaalipalvelun ja kulttuurin sektoreiden työntekijäin palkkojen korotuksia;
  • lisävarojen löytäminen julkisten menojen korvaamiseksi mm. sosiaalialan työntekijäin palkkojen korotusta varten;
  • tasavallan yhden suuren työnantajan varassa elävien taajamien sosiaalitilanteen rauhoittaminen, uusien sijoittajain ja ostajain löytäminen, jotka kykenisivät uudistamaan tuotantoa ja takaaman kilpailukykyisten valmisteiden tuotannon;
  • alueellisen lainsäädännön kehittäminen Karjalan tasavallan investointi-ilmapiirin parantamiseksi, uusien sijoitusten houkuttelemiseksi tasavaltaan turvaamaan kestävää talouskasvua ja nostattamaan asukkaiden elintasoa.
Tekninen tuki
Luotu 12. toukokuuta 2014. Toimitettu 12. toukokuuta 2014.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018