Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan taloudellinen kehitys v.2001

2000   2001   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011 2012 2013

Yleistietoa

Tuotanto

Ulkosuhteet

Alueväliset suhteet

Investointi

Matkailu

Karjalan Tasavallan
sosiaalinen ja taloudellinen yleiskuvaus

KT:n hallituksen, paikallisten itsehallintoelinten ja yrittäjien ansiosta v.2001 Karjala pystyi säilyttämään talouskasvua.

Teollisuustuotanto nousi 3,2%:ia, maataloudessa tuotanto nousi 8,7%:ia. Ulkokaupan liikevaihto kasvoi 104,4%, mm. vienti – 109,8%. Pääomaisuusinvestointeja oli 47%:a enempi kuin ennustettiin. Keskipalkka jatkui kasvuaan (110,5%), mikä vaikutaa vähittäiskaupan liikevaihtoon (109,2%). Samalla tasolla pysyi kansan reaaliset rahalliset tulot (100,2%).

Mutta samalla suurten ja keskikokoisten teollisuuslaitoksien tuotanto laski (97%). Tappiollisten yrityksien määrä kasvoi, maksullisten palvelujen osuus laski (12,1%:ia). Inflaatio kasvoi (118,3%), palkanmaksuviivästys jäi (1. tammikuuta v.2002 se oli 110,6 milj. ruplaa). Virralisen työttömyyden kasvu oli pieni (0,3%).

Seuraavat tekijät jarruttivat talouskasvua v. 2001 :

  • mustametallurgian tuotannon lasku;
  • vientiorientoitujen alojen teollisuuskasvun hidastuminen mm. metsä-, puujalostus- sekä paperi- ja selluteollisuudessa;
  • konerakentamisen tuotannon lasku, joka johtuu traktorin ostajien maksukykyisyyden laskusta, avoin OY "Onegan Traktoritehtaan" aloittamisesta valmistaa uusia koneita ja bartterimaksuista luopumispolitiikasta;
  • aluebudjettien tulolähteiden supistaminen.

Federaalisen verolakimuutoksien johdosta v.2001 tasavalta hävisi 455 milj. ruplaa, alueellinen tiesäätiö jäi vailla 645 milj. ruplaa (tappio on 1100 milj. ruplaa).

Tässä tilanteessa ainoa mahdollinen talouskasvuvaihtoehto oli käyttää sisäisiä kasvutekijöitä. Karjalan tasavallan hallitus saavutti investointikasvua Karjalan talouteen ja tämän perusteella saada Karjalan tuotteiden kilpailukyvyn kasvaa sisä- ja ulkomarkkinoilla.

Tekninen tuki
Luotu 14 maaliskuuta 2002. Toimitettu 14 maaliskuuta 2002.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018