Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Yleistä Karjalan aluetasavallan lakiasäätävästä kokouksesta

Karjalan tasavallan lakiasäätävä kokous on Karjalan aluetasavallan pysyvä ja ainoa valtiollinen lakiasäätävä edustuselin (parlamentti).

Sihen kuuluu 50 kansanedustajaa, jotka valitaan yleisillä ja suorilla (salainen äänestys) vaaleilla. Vaalikausi on viisi vuotta. Kansanedustajat ovat joko ammattilaisia (tekevät työtä parlamentissa päätoimenaan) tai ovat edustustehtäviensä ohella toimissaan.

Karjalan tasavallan laissa säädetään sellaisten kansanedustajain lukumäärä, jotka toimivat edustustehtävisään ammattimaisesti. Luku on enisntään 33% kaikista kansanedustajista.

Karjalan tasavallan lakiasäätävä kokous vahvistaa Karjalan aluetasavallan perustuslain ja sen tekstiin tehtävät muutokset ja lisäykset; ohjaa lakisääteisesti asioita, jotka kuuluvat Karjalan tasavallan toimivaltaan sekä Karjalan tasavallan ja Venäjän federation yhteiseen alaisuuteen aluetasavallan valtuuksien puitteissa; toteuttaa muita valtuuksiaan Venäjän federation perustuslain ja muiden valtakunnallisten lakien mukaisesti. Karjalan tasavallan lain muodossa vahvistetaan esimerkiksi Karjalan tasavallan vuotuinen tulo- ja menoarvio ja toimintaselostus sen täyttämisestä, Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen ohjelmat Karjalan tasavallan päämiehen esityksestä.

Karjalan parlamentin valtuuksiin kuuluu regionaalisten verojen suuruuden ja niiden meksujärjestelmän säätely, aluetasavallan omaisuuden hallinta ja hyödyntäminen, mm. Karjalan tasavallan niiden osuuksien (osakkeiden) hallinta, jotka kuuluvat valtiolle ja ovat osakeytiöiden, osuuskuntien ja muunlaisten yritysten operatiivisessa hallinnassa. Parlamentti päättää kansanäänestyksen toimittamisesta tarpeen niin vaatiessa, Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen vaalien järjestämisestä, vahvistaa Karjalan aluetasavallan valtioelinten (toimeenpanovallan) strukstuurin, tasavallan administratiivis-alueellisen rakenteen ja sen muuttamisjärjestelmän.

Lakiasäätävä kokous päättää aluetasavallan palkintojen ja kunnianimien myöntämisestä, kansalaisten palkitsemisjärjetelmästä, administratiivisesta vastuusta perustuslain, Karjalan aluetasavallan muiden lakien ja normiston rikkomistapauksissa.

Tekninen tuki
Luotu 20 heinäkuuta 1998. Toimitettu 14 tammikuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018