Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen komiteat ja niiden kompetenssi

Perustuslakikomitea

Andrei Mazurovski

Andrei Mazurovski

Sen kompetensiin kuuluvat seuraavat kysymykset:

 • muutosten tekeminen Karjalan tasavallan perustuslakiin;
 • Karjalan tasavallan perustuslakituomioistuimen toimintaa säätelevän lainsäädännön täydellstäminen;
 • Karjalan tasavallan perustuslakioituomioistuimen puhemiehen, Karjalan tasavallan perustuslakituomioistuimen jäsenten nimittäminen;
 • lakiasäätävän kokouksen jäsenten vaaleja koskevan lainsädännön käsittely;
 • edustuselinten jäsenten ja paikallisten itsehallintoelinten johtajain sekä paikallisten itsehallintoelinten jäsenten vaalilainsäädännön hiominen;
 • Karjalan tasavallan kansanäänestystä koskettelevän lainsäädännön täydellistäminen;
 • Karjalan tasavallan keskusvaalilautakunnan muodostaminen: komitealla on juridinen oikeus nimittää ja vahvistaa tasan puolet lautakunnan jäsenistä.

Perustuslakikomitean puheenjohtaja Andrei Mazurovski

Lainsuojelun ja oikeudellisen järjestyksen komitea

Nikolai Zaikov

Nikolai Zaikov

Komitean kompetensiin kuuluvat:

 • lain suojelu, yleisen järjestyksen ja yhteiskunnan turvallisuuden takaamisen asiat;
 • paloturvallisuusasiat;
 • administratiivisen ja adminidstratiivis-oikeudellisen lainsäädännön asiat;
 • puolustusasianajain toimistojen, julkisen notaarin virastojen, rauhantuomareiden asiat;
 • komitea antaa suostumuksen Karjalan tasavallan pääsyyttäjän nimittämiseksi;
 • rauhantuomareiden nimittäminen;
 • Karjalan tasavallan valtionpalkinot ja kunnianimet;
 • Karjalan tasavallan lakiasäätävän kokouksen toimintaohjeiden noudattamisen valvonta;
 • lakiasäätävän kokuksen toimintaohjeiden (ohjesääntöjen) muttaminen;
 • lakiasäätävän kokouksen käsiteltäviksi toimitettavien lakiluonnosten esittely-, käsittely- ja vahvistamisjärjestyksen valvominen;
 • federaalisten lakien lakiasäätävässä kokouksessa käsittelyn järjestämisen valvominen;
 • kansanedustain käyttäytyminen (lakiasäätävän kokouksen jäsenen etiikka);
 • digitaalisen äänestysjärjestelmän hydyntäminen ja käyttö (annettujen äänten laskennan valvominen);
 • Lakiasäätävän kokouksen Kunniairjalla palkitseminen.

Lainsuojelun ja oikeudellisen järjestyksen komitean puheenjohtaja Nikolai Zaikov

Valtionrakenteen, paikallisen itsehallinnon ja kansallispolitiikan komitea

Nikolai Jershtshov

Nikolai Jershtshov

Komitean kompetensiin kuuluvat kysymykset:

 • Karjalan tasavallan valtionrakenteen ja aluetasavallan valtiovaltaelinten toiminta;
 • Karjalan tasavallan itsehallinto;
 • Karjalan tasavallan administratiivis-alueellinen rakenne;
 • kansakuntien suhteet ja kansallisuuspolitiikka;
 • komitea antaa suostumuksensa Karjalan tasavallan päämiehen esittelystä tasavallan hallituksen pääämineserin, hänen sijaistensa, finanssiministerin ja talousministerin ninittämiseksi;
 • luottamus- (epäluottamus) lauseet Karjalan tasavallan haalituksen päämisterille, hänen sijaisilleen, finanssiministerille ja talousministerille;
 • Karjalan tasavallan ihmisoikeusvaltuutetun nimittäminen ja virasta erottaminen;
 • sellaisten sopimusten vahvistaminen, jotka koskettelevat Karjalan tasavallan rajojen muuttamista;
 • yhteistoiminta Karjalan tasavallan tiedotusvälineiden kanssa.

Valtionrakenteen, paikallisen itsehallinnon ja kansallispolitiikan komitean puheenjohtaja Nikolai Jershtshov

Talous- ja veropolitiikan komitea

Valeri Dubov

Valeri Dubov

Sen kompetensiin kuuluvat asiat:

 • Karjalan tasavallan kansantalouden eri aloilla harjoitettava talous- ja finanssipoliikka;
 • Karjalan tasavallan valtionomaisuuden yksityistäminen, hallinta ja siitä määrääminen;
 • investointipolitiikka Karjalan tasavallassa;
 • luottolainat, pankkitoiminta;
 • arvopaperiasiat;
 • yrittäjyyden kehittäminen ja tukeminen Karjalan tasavallassa;
 • verotus (prosenttiyksiköt) ja valtion kassaan kerättävät pakolliset maksut Karjalan tasavallassa.

Talous- ja veropolitiikan komitean puheenjohtaja Valeri Dubov

Budjettikomitea

Svetlana Tokarjeva

Svetlana Tokarjeva

Komitean kompetenssiin kuluvat kysymykset:

 • budjettiprosessin ja budjettien välisten suhteiden juridinen turvaaminen Karjalan tasavallassa;
 • luonnokset laiksi "Karjalan tasavallan budjetista" ja valtion alueellisiksi budjetin ulkopuolisten säätiöiden (rahastojen) tulo- ja menoarvioiksi;
 • Karjalan tasavallan budjetin vahvistamisen ja toteuttamisen finanssivalvonta;
 • lakiasäätävän kokouksen sen elimen, joka valvoo tasavallan tulo- ja meniarvion toteuttamista, luomisen ja oikeudellisen statuksen määrittely;
 • tasavallan budjetin sekä valtion alueellisiten budjetin ulkopuolisten säätiöiden (rahastojen) tulo- ja menoarvioiden toteuttamista koskettelevat selostukset;
 • budjettien välisten rahansiirtojen toteuttamisessa noudatettavat finanssinormit.

Budjettikomitean puheenjohtaja Svetlana Tokarjeva

Agroteollisen politiikan ja maaseudun kehityksen komitea

Komitean kompetenssiin kuuluvat kysymykset:

 • talouspolitiikka Karjalan tasavallan agroteollisen kompleksin aloilla;
 • tavarantuottajain tukeminen agroteollisen kompelksin aloilla omistuspohjaan ja oikeudellis-järjestelymuotoihin katsomatta;
 • tasavallan rahoittamat maataloustuotannon ja elintarveteollisuuden tehostamista tavoittelevat täsmäohjelmat;
 • maaseudun sosiaalinen kehittäminen;
 • viljelymaiden hyödyntämisen säätely.

Agroteollisen politiikan ja maaseudun kehityksen komitean puheenjohtaja Aleksei Fedotov

Aleksei Fedotov

Aleksei Fedotov

Luonnonvara- ja ympäristönsuojelun komitea

Komitean kompetenssiin kuuluvat kysymykset:

 • luonnon (mineraali-, bio-, mm. metsä-, maa- ja vesiresurssien) suojelu;
 • ympäristön (luonnon) hyödyntäminen;
 • yhteiskunnan ja ympäristön vuorovaikutus.

Luonnonvara- ja ympäristönsuojelun komitean puheenjohtaja Jevgeni Denisov

Jevgeni Denisov

Jevgeni Denisov

Sosiaalipolitiikan komitea

Mihail Mryhin

Mihail Mryhin

Komitean kompetenssiin kuuluvat kysymykset:

 • väestön sosiaalinen suojelu, mm. sosiaalituki;
 • perheen, äitiyden ja lapsuuden suojelu;
 • terveydenhuolto;
 • terveysvakuutus;
 • lääkehuolto;
 • saniteetti- ja epidemiologinen hyvinvointi;
 • työlainsäädäntö ja väestön työllisyys.

Sosiaalipolitiikan komitean puheenjohtaja Mihail Mryhin

Opetustoimen, kulttuuri- ja nuorisonasiain komitea

Jelena Voroshilo

Jelena Voroshilo

Komitean kompetensiin kuuluvat kysymykset:

 • opetus (koulutoimi) ja tiede;
 • ruumiillinen kulttuuri (liikunta) ja urheilu;
 • nuorisopolitiikka, lasten vapaa-ajnvietto (kesäleiritoiminta);
 • kulttuuri;
 • tasavallan rahoittamat komitean kompetenssiin kuluvat täsmähankkeet.

Opetustoimen, kulttuuri- ja nuorisonasiain komitean puheenjohtaja Jelena Voroshilo

Valvonta- ja budjettikomitea

Ljudmila Kotshneva

Ljudmila Kotshneva

Karjalan aluetasavallan lakiasäätävä kokous valvoo (kontrolloi) valtiollisena elimena finanssitoimintaa ja toteuttaa tilintarkastuksia maan perustuslain ja budjettikoodeksin säädösten mukaisesti. Kansanedustajat jouduttavat tarkastus- ja valvontatoiminnallaan budjettivarojen ja muiden tulojen tehokasta hyödyntämistä ja järkevää käyttöä sosiaalis-taloudellisen kehityksen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmien täyttämiseksi, budjettilainsäädännön täydellistämiseksi, objektiivisuuden ja avoimuuden (glasnostin) periatteiden noudattamiseski.

Valvontatehtäviin muodostettiin ensimmäisinä Venäjällä lakiasäätävän kokouksen yhteyteen ja alaisuuteen vuonna 1994 kontrolli- ja budjettikomitea (vuodesta 1995 -tilintarkastuskamari). Se on valtiollisen finassikontrollin pysyvä elin.

Komitean toimii lakien mukaan, objektiivisena, riippumattomana elimenä ja noudattaa toiminnassaan glastonstin periaatetta. Kaikista budjetin täyttämistä kuvaavista tarkastuksista tehdään raportit, samoin laaditaan lausunnot lakiluonnoksista. Raportit toimitetaan kansanedustajain tietoon ja käsiteltäviksi istunnoissa. KT:n lakiasäätävän kokouksen vahvistamat asiakirjat sisältävät konkreettisia ehdotuksia tasavallan päämiehelle, Karjalan toimeenpanovallan johtohenkilöille sekä paikallisten itsehallintoelinten johtajille, joita velvoitetaan poistamaan tarkastuksissa paljastuneet epäkohdat.

Karjalan aluetasavallan lakiasäätävän kokouksen ja Venäjän federation tilintarkastuskamarin välistä yhteistoimintasopimusta on toteutettu vuodesta 1998.

Valvonta- ja budjettikomitea on ollut vuodsta 2000 Venäjän federation kontrolli- ja tilintarkastuselinten yhdistyksen jäsenenä.

Valvonta- ja budjettikomitean puheenjohtajana on Ljudmila Kotshneva

Tekninen tuki
Luotu 21 tammikuuta 1998. Toimitettu 24 maaliskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018