Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan Päivästä

"Säädetään, että 8 kesäkuuta .... on Karjalan Tasavallan Päivä"
Ote Karjalan Tasavallan Laista
" Karjalan Tasavallan Päivän säätämisesä"

Karjalan Tasavallan Päivä on Karjalan valtiollisuuden muovautumisprosessia kuvaava symboli.

Valtiollisuutemme sai alkunsa 8 kesäkuuta 1920, jolloin vahvistettiin Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean Päätös. Näin perustettiin Karjalan Työväenkommuuni - nykyisen Karjalan Tasavallan alueella sijainnut ensimmäinen kansallis-valtiollinen muodostelma. Päätöksessä todettiin: "Muodostaa karjalaisten asuttamille Aunuksen ja Arkangelin läänien alueille VSFNTn Perustuslain 11. artiklan mukaisesti alueellinen yhdistys - Karjalan työväenkommuuni".

Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean ja Kansankomissaarien Neuvoston 25 kesäkuuta 1923 vahvistamalla päätöksellä muodostettiin Autnoominen Karjalan Sosialistinen Neuvostotasavalta, josta tuli 31 maaliskuuta 1940 Karjalais-Suomalainen Sosialistinen Neuvostotasavalta. Siihen liitettiin Suomelta Neuvostoliitolle kahden maan kesken 12 maaliskuuta 1940 solmitun rauhansopimuksen mukaan siirtyneet alueet. Neuvostoliiton Korkeimman Neuvoston 16 heinäkuuta 1956 vahvistaman Lain mukaisesti liittotasavalta muuttui Karjalan Autonoomiseksi Sosialistiseksi Neuvostotasavallaksi. 9 elokuuta 1990 Karjalan ASNTn Korkein Neuvosto hyväksyi Julistuksen tasavallan valtiollisesta suvereenisuudesta VFn subjektina.

Karjalan ASNTn Korkeimman Neuvoston 10. istunnossa 13 marraskuuta 1991 tehtiin päätös muuttaa tasavallan nimeä. Karjalan Autonoominen Sosialistinen Neuvostotasavalta muutettiin Karjalan Tasavallaksi.

Voimassa oleva Karjalan Tasavallan Perustuslaki vahvisti sen valtiollisuuden symbolit: lippu, vaakuna, hymni ja pääkaupunki.

22 huhtikuuta 1999 Karjalan Tasavallan Lainsäädäntökokouksen Tasavallan Huone hyväksyi Lain N 346 "Karjalan Tasavallan Päivän säätämisestä". Näin 8 kesäkuuta - siis päivä, jona vahvistettiin Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean Päätös perustaa Karjalan Työväenkommuuni - on tasavallassa sen perustamisen kunniaksi vietettävä juhlapäivä. Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov on vahvistanut tämän Lain.

Tekninen tuki
Luotu 1 helmikuuta 2000. Toimitettu 1 helmikuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018