Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta

Ensimmäinen vuosi

S.Katanandov: "Uskomme itseemme ja Venäjään"


"Vapautta, oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia - jokaiselle Venäjän asukkaalle. Laki, vastuu, järjestys - vallanpitäjillemme. Sopua, mahtia, asvokkuutta- Venäjän valtiolle. Uskomme itseemme ja Venäjään. Arvokasta elämää Venäjällä. Arvokasta elämää Karjalassa. Meidän on tehtävä elämä paremmaksi. Elvyttäkäämme isänmaamme entinen maine. ".

Yhdistys "Isänmaa"

Valtion televisio- ja radioyhtye "Karjala" 17 toukokuuta 1999

Hyvät maanmiehet, kunnioitettavat tasavallan asukkaat! Tasan vuosi sitten Karjalan valitsijat osoittivat minulle suurta luottamusta valitsemalla tasavallan hallituksen puheenjohtajaksi. Valitettavasti joudun tänä merkkipäivänä työskentelemään Moskovassa. Miksipä sanoin "valitettavasti"? Siksi, että kotona on hyvin paljon ongelmia, jotka vaativat suuria ponnistuksia. Kuitenkin 17 toukokuuta pidetään Federation Neuvoston istunto, jossa käsitellään Venäjälle hyvin tärkeää kysymystä, joka liittyy Primakovin hallituksen erottamiseen.

Presidentti teki päätöksen valtuuksiensa puitteissa. Päätös ei ollut syntynyt helposti, mutta sitä odotettiin, sillä Venäjän talous ei kehity, sosiaalis-taloudellisia ongelmia ratkaistaan hitaasti. Kunnioitan syvällisesti Jevgeni Primakovia. Olen sitä mieltä, että hän oli ryhtynyt auttamaan kansaansa ongelmien voittamisessa vaikeina aikoina. Olen varma siitä, että hän vielä lausuu sanansa ja tulee olemaan hyödyksi Venäjälle - hänellähän on valtava ja tärkeä kokemus. Aika vaatii kuitenkin nuorten tarmokkaiden tilanteen muuttamista paremmaksi tavoittelevien ihmisten tarttumista remmiin.

Ilmaisin tukeni Presidentin valinnalle, katson, että Sergei Stepashin ja Nikolai Aksjonenko ovat vakavia johtajia. Pidän yhdestä heille ominaisesta piirteestään. Nimitän tällaisia ihmisiä "valtiomiehiksi". He pitävt huolta ennen kaikkea valtion, eikä henkilökohtaisista eduista. Jos Valtion Duma ilmaisee tukensa näille ehdokkaille, niin hallituksen toiminta tulee olemaan dynaamisempi.

Hyvät maanmieheni! Te tiedätte, että (Karjalan) hallituksen puheenjohtaja ilmaisee harkitusti mielipiteensä poliittisten voimien tai puolueiden toiminnasta. Olen Perustuslain Karjalan alueella noudattamisen takaaja ja tuen niitä voimia, jotka toimivat tilanteen vakiinnuttamiseksi Karjalassa ja kertovat totuuden kansan elämästä. On tärkeää, että kaikilla puolueilla ja poliittisilla liikkeillä olisi mahdollisuus puolustaa katsantokantojaan. Kansalaisena, tilanteesta vastuussa olevana ihmisenä ymmärrän roolini ja käsitän, että asenteeni tässä kysymyksessä on hyvin tärkeä asukkaillemme. Totean tämän yhteydessä, että lähellä sydäntäni ovat tervejärkiset pragmaatikot, jotka antavat tukensa kotimaiselle teollisuudelle ja jotka puoltavat valtion roolin lisäämistä ja tukevat ei vain sanoissa, mutta myös teoillaan omaa kansaansa. Tällaisia ihmisia on Juri Luzhkov. Pidän häntä hyvänä johtajana. Hän puoltaa keskustalaisia katsantokantoja, vastustaen täten sekä vasemmisto- että oikeistoradikalismia. Tästä johtuu se, että olen hänen kannatajiensa joukossa. Haluaisin, että tällaisten pragmaatikkojen ympärillä olisi enemmän sivistyneitä asiantuntijoita, jotka pystyvat selittämään kansalle, mihin suuntaan on mentävä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettemme kuule muiden poliittisten liikkeiden ääniä. Tämä ei tarkoita sitä, ettemme kiinnitä huomiota hallittusta arvosteleviin kannanottoihin. Minä en unohda kritiikkiä ja yritämme reagoida siihen rakentavasti. En kuitenkaan kuule kielenpieksijöitä ja huutajia, jotka haluavat pettää ihmisiä. Aika asettaa kaiken paikoilleen.

Olin edustajakokouksessa mukana ja minulla on tietenkin vaikulelmat siitä. Ensiksikin, edustajakokouksessa käytiin vakavaa keskukstelua Venäjän kohtalosta, konkrettisen rivi-ihmisen kohtalosta. On tehty paljon konkreettisiä ehdotuksia. Kukaan ei arvostele edellistä hallitusta. Kukaan ei puhu, että meitä edeltäneet vallanpitäjät aiheuttivat toimillaan kurjuuden. Puhutaan toimista valtion pelastamiseksi, kotimaisten tuottajain innoittamiseksi ja auttamiseksi, elämän vakiinnuttamiseksi ja kansalaisten jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Joistakin edustajakokouksessa ilmenneistä asioista en pitänyt. Puhuin tästä avoimesti edustajakokouksen järjestäjille. Yksistään kehuvia puheita pitävät henkilöt ovat tietenkin vaarallisia, sillä äänistä on kamppailtava harkitusti ja punnitusti, kaikki vaaliasiat on suunniteltava niin, että ne koskettelisivat äänestäjää. Vain tässä tapauksessa liikkeellä on tulevaisuutta ja tuloksia. Jos kuulemme vain iskulauseita, joita oli kyllä eräiden puhujien teksteissä, niin se johtaa huonoon tulokseen... Tämä koskee myös muitakin liikkeitä, ei yksistään "Isänmaata". Venäjällä tänään paljon riippuu yksilöstä: Boris Jeltsin, Gennadi Zjuganov, Juri Luzhkov. Hiukan oitoa on se, että puolue luodaan yksilön pyrkimykset huomioon ottaen. Valtiossa pitäisi olla monipuoluejärjestelmä, jonka vallitessa voimassa olisi erilaisten kantsantokantojen tasapainoinen systeemi. Kannatan keskutalaista katsantokantaa, joka on lähellä sosialidemokratiaa tai "keskustapuoluetta", tälläisia voimia on eräissä kehittyneissä valtioissa. On tärkeää, että "Isänmaa" kehittyisi loppulta yhdeksi tällaisista puolueista ja että "Isänmaan" lippujen alle kokoontuneet ihmiset innoittaisivat kansalaisia luovaan työhön ja selittäsivät asioista ymmällä oleville, miten tulee omalla tarmokkaalla työllä perentaa elämää.

Haluaisin muistuttaa tänään, että Karjalan Tasavallan hallituksen päätehtävä ei ole moskovalaisongelmien ratkasu. Meillä on riitävästi omia ongelmia. Nykyisin eläkkeet maksetaan ajoissa. Ilmeisesti vain Petroskoissa jää kesäkuun 1 päivän jälkeen velkaantuneisuutta budjetista rahoitetavien laitosten työntekijäin palkoissa. Seuraava vaihe - eläkkeiden ja palkkojen korotukset. Koululaisten on suoritettava loppututkinnot ja kokeet, opettajien on lähdettävä kesälomalle lomarahat kukkarossa, abien on valmistauduttava korkeakoulukarsintatutkintoihin ongelmitta. Jokaisen johtajan on muistettava venäläinen sananlasku: "Kunnosta reki kesällä ja rattaat - talvella". Valmistautuminen talveen on sangen tärkeä asia. On hankittava riittävästi polttoainetta, on kunnostettava lämmitysjärjestelmät. Tähän on olemassa kaikki edellytykset, on vain työskenneltävä. Kunnalistalouden työntekijät ovat ajautuneet todella vakavaan kriisiin, anamme heille apua. Ja vielä yksi asia: toukotyöt. Talonpika ratkaisee sadon kohtalon keväällä: mitä kylvetään - sitä niitetään syksyllä. Hallituksen jäsenet aikovat matkastaa piireihin ja autaa kansalaisia vakavan ongelman ratkaisemisessa: jokaisen on talveksi oltava omavarainen.

Valtiovallalla rittää huolia. Ongelmavyyhti ei tähän rajoitu. Niinpä veteraanejamme on tuettava tehokkaammin. Lääkkeitä ei tasavallassamme ole riittävästi. Nykyisin palkkoja ja eläkkeitä maksetaan ajoissa, seuraavaksi niitä on korotettava, myöhemmin on pyrittävä ratkaista lääkeongelma.

Kuten näette hallitus ratkaisee konkreettisia ongelmia. Jotkut haluavat saada lisää pisteitä arvostelemalla toimiamme tekemättä rakentavia ehdotuksia. Mutta kansaa kukaan ei pysty vetämään nenästä, kansalaiset ymmärtävät kaiken.

Vuosi on kulunut. Tehty, mitä tehty. Tarmoa minussa on, voimia myös, siksi katsomme tulevaisuuteen. Teemme yhteenvetoja, ratkaisemme sosiaalisia ongelmia. Kuluneella kaudella moni on muuttanut suhtautumistaan elämän menoon. Karjalan monet asukkaat ottivat kanssani askeleen eteenpäin ongelmien ratkaisemisessa omin voimin. Syytämme entistä vähemmän Moskovaa, yritämme löytää ratkaisut tasavallassamme. Tämä innoittaa minua, tämä lisää voimiani, sillä vain kansalaisten tuella, kansamme tuella pystyn toteuttamaan ideani.

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta


Tekninen tuki
Luotu 18 toukokuuta 1999. Toimitettu 18 toukokuuta 1999 .
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018