Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta

Virtuaalinen aineellinen maailma

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandovin ajatuksia tiedonvölityksen ja informatisoinnin roolista Venäjän alueiden kehityksessä

Vuonna 1998 avattiin Karjalan Tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin (http://www.gov.karelia.ru.). Tämä avasi Karjalan asukkaille mahdollisuuden kääntyä tarpeen vaatiessa välittömästi hallituksen puheenjohtajan admistraation, tasavallan lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaelinten puoleen.

Vaalikamppanjani kuluessa lupasin valitsjoille, että hallituksen ja sen puheenjohtajan toiminta lulee olemaan avoin, läpinäkyvä. Seuraan vakavasti tömän lupaukseni toteuttamista. "Madridin kuningashovin salaisuudet" ovat nyt historiaa. Kansalaisilla on oikeus tietää, millaisia reaalisia ongelmia ratkovat ministeriöiden ja virastojen johtajat. Kansalaisjärjestöt pystyvät arvioimaan tietoisina päätöksentekoprosessia ja valvomaan hyväksyttyjen päätösten kulkua.

Palvelimen sisältöä uusitaan säännöllisesti. Yli kolme tuhatta ihmistä tutustuu palvelimen sisältöön päivittäin. Kysymyksiä tulee Skandinaavian maista, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Kanadasta. Tietoja palvelimen sivuilla on venäjän, suomen ja englannin kielellä.

Monipuolinen, operatiivinen, mielenkiintoinen informaatio palvelimella luo tasavallasta meille edullista kuvaa, jouduttaa kansainvälistä yhteistyötä erikoisesti Skandinaavian valtioiden ja Karjalan kesken.

Tietokonetekniikkaan ja teleyhteyksiin perustuvien informaatioteknologioiden laaja käyttö alkoi Karjalassa 90-luvulla. Sillon tasavallan yrityksiin ja laitoksiin perustettiin paikallisia tietokoneverkkoja, laitoksiin alkoi syntyä omia lokaalisia tietopankkeja. Kansalaispiireissä ymmärettiin, että informaatiolla on arvonsa, jota voidaan verrata aineellisten luonnonresurssien hintaan. On vain hyödynnettävä informaatiota tehokkaasti.

Petroskoin valtionyliopistoon luotiin Venäjän federaalisen yliopistoverkoston tele- ja kommunikaatiosolmu (RUNNet). Alkoi työ Karjalan koulutuksen, tieteen, kalttuurin ja terveydenhoidon aloja koskevan tietokantaverkoston luomiseksi ja sen sisällön täyttämiseksi. Se oli ensimmäinen vakava askel kohti Karjalan eheän informaatiomaailman muovaamista.

Tasavallan ensimmäinen WWW-palvelin "Karelia" (http://www.gov.karelia.ru.)syntyi vuonna 1995 Petroskoin yliopistossa. Internettiin päästiin Suomen kautta.

Yliopiston ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen tutkijaryhmät laativat vuonna 1996 Karjalan Tasavallan informatisaation ohjelman. Tärkeimpinä tavoitteina on luoda tasavallan informatiivinen ja telekommunikatiivinen infrastruktuuri sekä jo kartutettujen tietopankkien järkevä hyödyntäminen ja säännöllinen täyttäminen.

Verkkoa täytetään informatiivisesti luomalla temaattisten WWW-palvelimien systeemiä. 50 palvelimella on tieteellisiä tietopankkeja (ekologisia ja geologisia), opetus- ja metodoligisia resursseja (opintokursseja, elektronisia oppikirjoja, hakukirjoja tieteen eri haaroilta), lääketieteellisiä ja lainopillisia, palvelimilla on tietoja tasavallan historiallisesta ja kulttuurillisesta jäämistöstä.

Näin kävi mahdolliseksi hyödyntää informaatioteknologioita opetuksessa.

Mielenkiintoista kokemusta on kartutettu Kotkatjärven ja Hirvaksen asutusten sekä Karhumäen kaupungin kouluissa. Niissä on Internettiin kytkettyjä tietokoneita, joiden avulla tuetaan opetusprosessia ja saadaan konsultatiivista apua. Asutukset ovat kaukana tietopankkikeskuksesta, mutta informatiivista eristystä ei ole olemassa. Etäisopiskelu antaa mahdolisuuden turvata maaseutukoulujen opiskelijoille lähes samat lähtökohdat, kuin petroskoilaisille. Maaseutukoulujen kasvatit kilpailevat menestyksellisesti karsintakilpailuissa kaupunkilaisten kanssa pyrkiessään korkeakouluihin.

Opetusongelmien ratkaisun ohella luotettava yhteys kaukaisiin asutuksiin jouduttaa lääkintäavun ja sosiaalisen tuen operatiivista antamista. Karjalassa toteutetaan kardiotelelääkintäalan projektia. Sähköpostia on käytetty sen puitteissa Suojun asutuksen väestön tutkimisen tulosten välittämiseksi Petroskoin diagnoosikeskukseen. Myöhemmin ryhdyttiin toteuttamaan toimia asutksen väestön kunnon kohottamiseksi. Kokeilu osoitti, että telelääketieteen teknologioiden käyttö on sangen tehokasta.

Palvelimia ja kotisivuja luodaan nykyisin tasavallan suurten yritysten - Onegan traktoritehtaan, "Segezhabumpromin", Petroskoin lämpövoimalan - toimesta. Netissä on tietoja keskisuurten ja pienten yritysten toiminnsta, mikä tukee pienyrittäjyyden kehitystä Karjalassa.

Tasavallan nettiverkostossa on tietoja sadoista yrityksistä ja verkostolla -- tuhansia käyttäjiä. Jokaisen asutuksen kytkemiseksi verkkoon tarvitaan tiedonvälityssysteemin teknisen kannan uusimista.

Tällä alalla tärkeimpänä operaattorina Karjalassa on Oy "Elektrosvjazj". Se tarjoaa paikallisia, kaupunkien völisiä ja kansainvälisiä yhteyksiä, välittää sähköisesti asiakirjoja, ylläpitää Internettiä ja huolehtii lankaradion toiminnasta. "Elektrosvjaziin" kuuluu 21 osastoa, mm. 15 tiedonvälityssolmua Karjalan kaupungeissa ja hallintopiirien keskuksissa.

Tasavallan puhelinverkon kapasiteetti on 188 tuhatta pulinnumeroa (kiinteätä puhelinta). On olemassa 70 kaupungeissa toimivaa puhelinasemaa (154,4 tuhatta numeroa) ja 208 maaseudulla toimivaa asemaa (33,6 tuhatta numeroa). Digitaalisia puhelinasemia on 23 % koko kapasiteetista, Petroskoissa tämä osoitin käsittää 55%.

"Elektrosvjazin" kehityksen päälinjana on puhelinverkoston modernisointi, ajanmukaisen kaluston asentaminen, kuituoptisten linjojen hyödyntäminen.

Tämä on vaatinut melkoisia sijoituksia. Vunna 1995 allekirjoitettiin sopimus saksalaisen "Siemens AG"-firman kanssa. Sen puitteissa Karjalaan toimitetaan vuosina 1996-2000 ajanmukaisia EWSD-tyyppisiä puhelinasemia 65 tuhanelle kiinteälle puhelimelle. Hankkeen arvo on 20 miljonaa USAn dollaria. Firmalta saatiin kahden miljoonan dollarin luottolaina ja Petroskoissa avattiin 1996 ensimmäinen ajanmukainen puhelinasema. Karjalan pääkaupungissa siirryttiin kusinumeroiseen puhelinsysteemiin.

Presidentin "siunaaman" "Venäjän kansanpuhelin"-ohjelman puitteissa perustettiin erikoinen puhelinverkoston kehituksen rahasto. Kansalaisilta kerätyt varat käytettiin uusien kiinteiden puhelimien asentamiseen kipeimmin tarvitseville ohi jonon. "Elektrosvjazj" järjesti 1997 tarjouskilpailun ja myi osakepaketin, joka oli pitänyt realisoida huutokaupassa yksityistämissuunnitelman puitteissa. Oy sai sen vuoden hinnaston mukaan laskettuna 32,4 miljardia ruplaa voittoja ja 9100 tuhatta dollaria investointia varten. Tämä nopeutti ohjelman toteuttamista.

Kansainvälisten yhteyksien ja television aluekeskus N 23 jatkaa työtään luotettavan tiedonvälitysverkoston luomiseksi. Keskuksen kautta päästään Venäjän verkostoon ja ulkomaille. Keskus huolehtii kaapelilinjoista, joiden kautta tasavaltaan välitetään televisio- ja radio-ohjelmia Moskovasta ja läheteään ohjelmia Petroskoista piireihin. Keskus tarjoaa myös Internetin palveluja Karjalassa.

Tiedonvälityksen tekninen kehitys luo tasavallan asukkaille yhtäläisiä mahdollisuuksia huolimatta heidän sijaintipaikastaan. He saavat käyttää hyväksi kaikkia mahdollisia informaatioresursseja. Virtuaalisen maailman hyödyntäminen antaa kouraantuntuvia aineellisia tuloksia.

Kaikkein rauhanomaisin ja verettömin vallankumous -- tieteellis-tekninen kumous -- jatkuu. Tiedonvälituksen alalla se ottaa suorastaan päätä huimaavia harppauksia eteenpäin. Se tekee epäilemättä tervehdyttävän vaikutuksen valtakunnan ja Karjalan asukkaiden sosiaalis-taloudellisen asenman parantumiseen, jokapäiväisen elämän muuttumiseen paremmaksi.

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 29 kesäkuuta 1999
Toimitettu 30 kesäkuuta 1999
Tekninen tuki
Luotu 29 kesäkuuta 1999. Toimitettu 30 kesäkuuta 1999.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018