Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta

Sergei Katanandov:
"Haluan käsitellä tärkeimpiä kysymyksiä"

- Sergei Leonidovits, lokakuun lopulla Te tapaatte suunnitelmien mukaan Venäjän presidentti V.V.Putinin. Millaisia kysymyksiä on määrä käsitellä?

- Kyseessä ovat ne ongelmat, joista olen ilmoittanut maan presidentille ja Venäjän hallituksen puheenjohtajalle syyskuussa lähettämässäni kirjeissä.

Meitä huolestuttaa federaalisen hallituksen aikomus poistaa "pohjola"-lisät ja kompensaatiot eli valtion tukiaset. Tällainen päätös alentaa budjettialan työntekijäin ja eläkeläisten elintasoa.

Me ymmärrämme hyvin, että vuonna 1993 voimaan saatetut kompensaatiot paransivat väestön useiden kategorioiden hyvinvointia, supistivät työttömyyttä ja hidastivat migraation vauhtia.

Miksipä pitää hetkellisten voittojen saamiseksi eliminoida melko hyvin toimiva systeemi ja luoda täten pohja sosiaaliselle jännittyneisyydelle?

- On ilmeisesti muitakin Kremlissä käytävän keskustelun aiheita?

- Meitä askarruttaa Vienanmeren-Itämeren kanavan rekonstruoinnin rahoitus federaalisen ohjelman puitteissa. Kanavan hydroteknisiä rakennelmia saa normien mukaan käyttää 40 vuotta, mutta todellisuudessa niitä on hyödynnetty jo 67 vesiliikennekautta. Haaksirikkojen vaara on lisääntymässä. Vahvistettuja rahasummia saadaan kuitenkin epäsäännöllisesti. Ulemme sitä mieltä, että vuodessa on saatava 60 miljoonaa ruplaa vuodessa. Ensi vuoden budjetti edellyttä kuitenkin vain 15 miljoonan ruplan sijoittamista kanavan rekonstruointiin.

Suurta huomiota on kiinnitettävä Kizhin ulkomuseon rakennusten saneeraukseen. Kolmen lähivuoden kuluessa tarvitaan investointeja vähintään 25 miljoonan ruplan arvosta. Tässäkin asiassa tarvitaan federaalisen keskuksen tukea.

Karjalan hallitus on kiinnostunut Petroskoin Kansallisteatterin korjaustöiden nopeasta päätökseenviemisestä.

Näitä töitä rahoitetaan federaalisesta ja tasavaltamme budjetista. Vuonna 2001 tarvitaan 30 miljoonaa ruplaa, puolet tulisi saada Moskovasta.

Kysymykset eivät ole globaalisia, kuten näette, mutta Karjalalle tärkeitä.

Presidentin kanssa on määrä keskustella myös rajanylityspaikkojen kunnostamisen rahoittamis ongelmista sekä koivipaperipuun vientitariffien poistamisesta.

- Osallistuitte syyskuussa Liittoneuvoston ensimmäiseen syyskausi-istuntoon lomien jälkeen. Millä tuulella kolleeganne olivat ottaen huomioon Liittoneuvoston uudelleenjärjestelyt?

- Työtä on tehtävä... Käsittelimme istunnossa federaalisen vuoden 2001 budjettia. Regioonien johtajat ilmaisivat huolestuneisuutensa polttoaineen toimituksissa tapahtuneiden katkojen johdosta.

Olitte hiljan työmatkalla Moskovassa...

- 4 lokakuuta tapasin VFn rautatieministeri Nikolai Alsjonenkon. Käsittelimme Lietmajärvi-Kotskoma-rautatien rakentamisen jatkamiseen liittyviä ongelmia ja Lokakuun rautatien Karjalan osuuden sähköistämistä. Marraskuussa allekirjoitetaan rautatieministeriön ja tasvaltamme välinen sopimus.

Venäjän maatietoimiston pääjohtaja Vitali Artjuhovin kanssa käsittelimme Puutosin hallintopiirin tiestön kehityksen kulkua. Tasvallan hallitus aikoo vastakin harjoittaa aktiivista tiestön kehittämisen politiikka tässä piirissä.

- Riittääkö läpöä asukkaillemme tänä talvena?

- Lämmityskausi on jo alkanut tasavallan kaikissa piireissä. Hallitus ja paikalliset administraatiot valmistautuivat huolellisesti talveen. Kesällä otettiin käyttöö muutama uusi lämmityskeskus. Kivihiiltä ja masuuttia kuljetetaan varastoihin. Olen varma, että kovatkin pakkaset kestetään.

Ilahdutta se, että sisätilojen lämmitys käynnistettiin odottamatta pakkasia. Lämmitysjärjestelmien on toimittava hyvin.

- Hiljan pidetyssä istunnossa todettiin, että Petroskoissa saattaa olla lämmitysongelmia...

- Suuria ongelmia ei olisi ollut, jos kaikki valmistelutyö olisi viety päätökseen ajoissa. Petroskoin johto kieltäytyi hallituksen tarjoamasta avusta, mutta kaupungin kunnallistaloudella ei riittänyt omia voimia. Petroskoi on velkaa energeetikoille 300 miljoona ruplaa, pari vuotta sitten valan summa oli kahta kertaa pienempi. Energeetikot haluavat saada velat takisin kuudessa kuukaidessa, eikä kymmenessä vuodessa.

Hallitus antaa kaupungille apua, mutta Petroskoin tulee maksaa velka kaasusta ja sähköstä ajoissa.

- Totesitte "TVR-Panorama"-lehdelle antamassanne haastattelussa, että kerrotte valitsijoille mahdollisesta muutostanne uuteen asuntoon...

- Olen vahtanut tosiaankin asuntoa. Otin pankista lainaa, joka on verrattavissa yhden vuoden tuloihini. Takuuksi on asetettu uusi asunto. Uusi asunto ei ole pinta-alaltaan entistä suurempi. Sillä on kuitenkin hyvä puoli - se vastaa turvallisuusvaatimuksia. Muutan marraskuussa.

Haluan korostaa: asuntokusumukseni ei ole hoidettu valtion kustannuksin.

- Viimeinen kysymys. Miltä näyttää työnne aikatauli lokakuun kahden viimeisen viikon aikana?

- En ole vilä pitänyt kokonaisuudessaa vuosilomaani. Ehkä vietän kymmenisen päivää lomaa lokakuussa, mutta 25 lokakuuta olen Moskovassa, jossa on määrä tavata Venäjän presidentti.

Haastattelijana oli Vladimir Nikolajev

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtaja: Katsantokanta


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 16 lokakuuta 2000
Toimitettu 16 lokakuuta 2000
Tekninen tuki
Luotu 16 lokakuuta 2000. Toimitettu 16 lokakuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018