Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

KTn Sisäasiainministeriön tiedote

Kansainvälinen konferenssi

"Paikallisten valtaelinten rooli väestön suojelemisessa rikollisuudelta"

Petroskoissa pidetään 16 -18 syyskuuta 1999 kansainvälinen konferenssi "Paikallisten valtaelinten rooli väestön suojelemisessa rikollisuudelta". Konferenssin järjestäjät: Euroopan Neuvosto, Petroskoin kaupuginhallitus Karjalan hallituksen myötävaikutuksella, Venäjän Presidentin ja federaalisten ministeriöiden administraatiot.

Pääaiheet:

Käsiteltäviksi ehdotetaan kolmea pääteemaa ja joitakin muita asiaan liittyviä aiheita:

1. Paikallisten julkiselinten rooli kamppailussa talousrikoksia vastaan.

  • Taloustilanne ja rikollisuus. Julkishallinnon elinten asenne ja rooli.
  • Paikallisvalta ja kunnan omaisuus
  • Kunnallispalvelujen tehokkuus demokratia-periaatteiden valossa

2. Paikallisten elinten rooli väestön suojelussa rikollisuudelta kunnallismiliisi-instituution avulla (kautta)

  • Kunnallismiliisin poliittinen ja strateginen merkitys ja sen organisointi käytännössä.
  • Kunnallismiliisi ja alaikäisten rikokset
  • Kunnallismiliisi ja sen yhteitoiminta muiden valtionelinten ja -järjestöjen kanssa

3. Paikalliselinten rooli kamppailussa rikollisuutta vastaan rajaseutualueilla

  • Kansainvälisen rikollisuuden olemus ja puitteet
  • Valtakunnallisten ja paikallisten valtaelinten yhteistyö kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa.
  • Valtioiden välisen yhteistyön laajentuminen kamppailussa kansainvälistä rikollisuutta vastaan

Osanottajat:

Konferenssiin osallistunee noin 300 ihmistä, joista 100 -- ulkomailta (Euroopan Neuvoston, eurooppalaiskaupunkien johtajia, eri maiden sisäasiainelinten ja poliisilaitoksen sekä muiden järjestöjen edustajia).

Järjestelykysymyksiä:

Lähettävä laitos korvaa osallistujan matkakulut, maksaa päivärahan. Petroskoin administraatio varaa hotellihuoneet, vastaa konferenssin osanottajain kuljetuksesta kaupungin alueella, kulttuuriohjelmasta, järjestää tutustumismatkan Kizhin ulkomuseolle, joka sijaitsee Äänisen saarella. Yöpyminen yhden paikan huoneessa maksaa noin 250 ruplaa per vuorokausi, ruokailu ravintolassa: aamiainen - neljästäkymmenestä ruplasta ylöspäin, päivällinen ja ilallinen - kumpikin - minimissään: 80 ruplaa.

Konferenssin Sihteeristö:

185630, Venäjä, Karjalan Tasavalta, Petroskoi, Leninin valtakatu 2. Petroskoin administraatio, ulkosuhteiden osasto, osastopäällikkö Pavel Petrov - konferenssin työryhmän sihteeri, puh./faksi: (8142) 77-49-47, faksi: (8142) 77-47-53, puh. 77-60-76

Karjalan Tasavallan Sisäasiainministeriön kansainvälisten, regionaalisten ja PR-suhteiden osasto: Puh./faksi: (8142) 77-52-73

Karjalan Tasavallan ministeriöiden tiedotuksia


Ensimmäinen sivu
webmaster@gov.karelia.ru
Luotu 5 heinäkuuta 1999
Toimitettu 5 heinäkuuta 1999
Tekninen tuki
Luotu 5 heinäkuuta 1999. Toimitettu 5 heinäkuuta 1999.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018