Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan Tasavallan hallituksen puheenjohtajan lehdistöpalvelu

Karjalan johtaja Sergei Katanandov:
"Kongressin johto antoi toiminastamme myönteisen arvionsa"

Karjalan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov palasi 13 joulukuuta Helsingistä, jossa hän oli johtanut suomalis-ugrilaisten kansojen III Maailman kongressiin osallistunutta karjalaisvaltuuskuntaa.

Sergei Katanandov totesi vastatessaan Besovetskin lentokentällä toimittajain kysymyksiin, että kongressi pidettiin korkealla tasolla ja rakentavassa hengessä ilman "vasemmistolaisia" ja ilman "oikeistolaisia". Kaikki kongressissa puhuneet pureutuivat konkreettisiin asioihin. Je se on hyvä merkki, sillä radikalismia ei tarvita siellä, missä ratkotaan kansalliskysymyksiä".

Kongressissa käsiteltiin taloudellista tilaa niillä alueilla, joilla asuu suomalais-ugrilaisia kansoja, sekä näiden kansojen omaperäisen kulttuurin säilyttämisen ongelmia. "Edustajamme totesivat avoimesti puhuessaan kongressissa, että elo Karjalassa ei ole helppoa ja että tasavallassa on melkoisia ongelmia, - Sergei Katanandov sanoi,- Kuitenkin puhutiin siitäkin, että meillä on silti voimia ja varaa toimia kansallisongelmien ratkaisemiseksi. Niinpä parhaillaan yritetään laillistaa karjalan kielen asema."

Kongressissa puututtiin tasavllan uuden Perustuslain laatimiskysymyksiin. Karjalaisvaltuuskunnan jäsenet kertoivat siitä yksityiskohtaisesti. "Kongressin järjestelykomitean ja itse kongressin johto antoi myönteisen lausunnon toiminnastamme, - Sergei Katanandov huomautti, - Mutta ennen muita itse tasavallan asukkaiden on arvioitava tätä toimintaa. Uuden Perustuslain hiominen vielä jatkuu, edessä on vakavia keskusteluja. Tässä vaiheessa emme voi sanoa, että meillä on jo lopullinen perustuslaillisen tekstin versio".

Sergei Katanandov ilmaisi kiitollisuuden Suomen hallitukselle ja kansalle kongressin erinomaisesta järjestämisestä. "Tuntui siltä, että isännät olivat kiinnostuneet toiminnan myönteisistä tuloksista", - Karjalan johtaja totesi.

Uutisia


Luotu 15 joulukuuta 2000
Toimitettu 15 joulukuuta 2000
Tekninen tuki
Luotu 15 joulukuuta 2000. Toimitettu 15 joulukuuta 2000.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018