Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Rajan valvontaa tehostettava

Karjalan hallituksen toimitiloissa pidettiin Karjalan tasavallan johtohenkilöiden ja Venäjän FSB:n Luoteisen regionaalisen rajavartiohallinnon komennuskunnan edustajain neuvottelu, johon osallistuivat mm. Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov, FSB:n Luoteisen regionaalisen rajavartiohallinnon esikuntapäällikkö Vjatseslav Dorohin, Federaalinen päätarkastaja Karjalan tasavallassa Velentin Shmykov, KT:n Läinsäädäntökokouksen puheenjohtaja Nikolai Levin, tasavallan hallituksen ministereitä ja rajavartioasemien komentajia.

Neuvottelukokouksessa pohdittiin rajanylityspäikkojen kuntoa ja sen parantamista, paikallisasukkaiden osallistumista rajan suojeluun, vapaaehtoisten "kansandruzhinoiden" (järjestysmiesosastojen) peruatamista, rajavartiolaisten osalistumista maataloustöihin ja polttopuiden hankintaan, FSB:n LRRH:n osallistumista rajavartiolaisten tarpeiden tyydyttämistä tavoittelevan asuinrakennustuotannon rahoittamiseen omalta osaltaan.

"Ikkuna Eurooppaan"-hankkeen puitteissa esiteltiin kaavaa maateiden ylläpitämiseksi kunnossa rajapiireissä. Todettiin, että voimassa oleva Venäjän lainsäädäntö ei edellytä raja-asemille johtavien teiden ylläpitämistä federaation budjetin varoin, joten ongelma on ratkaistava federaation tasolla täydellistämälä valtakunnan lainsäädäntöä.

Neuvottelussa puhuneet totesivat, että Venäjän liittyminen EU:hun on ajan kysymys, mutta rajan pinnassa ei ole vieläkään varmoja sähköenergian saantimahdollisuuksia, ajanamukaisesta teleliikenteestä vielä haaveillaan. Asuinrakennus on rajavyöhykkeen infrastruktuurin ajanmukaistamisen tärkeä tekijä.

Sergei Katanadov sanoi puoltavansa Karjalkan tasavallan aktiivista osallistumista omilla varoillaan rajavyöhykkeen infran kehittämiseen. "Otamme osaa tähän prosessiin. Onhan kyseessä ulkomaankauppaan ja työllistämiseen vaikuttava toiminta. On tehostettava kamppailua mitä tahansa epälaillista toimintaa vastaan rajapiireissä, muussa tapauksessa rikollinen toiminta huonontaa tasavallan imagoa", tasavallan päämies sanoi. Sergei Katanandov kehotti tasavallan maatalousministeriötä puuttumaan epäkohtiin ja kilpailluttamaan tehokkaammin rajanvartioille toimitettavat maataloustuotteet, mikä alentanee niiden hintoja. !--#include virtual="/cgi-bin/photo/img.pl?id=1337&a=r&alt=empty&lang=fin" -->

Tasavallan johtaja Sergei Katanandov ja FSB:n LRRH:n esikuntapäällikkö Vjatseslav Dorohin sopivat asuinrakennusta vauhdittavan ohjelman laatimisesta asumisongelmien ratkaisemiseksi rajapiireissä. Alkuvaiheessa on pohdittava osapuolten (Venäjän federaatio, Karjalan tasavalta, FSB:n LRRH) mahdollisuudet ja vastuu.

Aleksandr Smirnov

Tekninen tuki
Luotu 14 heinäkuuta 2003. Toimitettu 14 heinäkuuta 2003.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018