Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

"Kondopoga" Oyj, Segezhan seluloosa- ja paperikombinatti ja "Karellesprom" ilmoittivat aikomuksestaan perustaa puolessa vuodessa suurimman integroidun rakenteen Venäjän metsäteollisuudessa

"Kondopoga" Oyj:n, Segezhan seluloosa- ja paperikombinatin ja "Karellespromin" johatajain neuvottelukokous Karjalan tasavallan päämiehen johdolla pidettiin Petroskoissa 16 heinäkuuta. Käseteltyään Karjalan metsäteollisuudessa vallistevaa tilaa kolmen suuryhtymän johtajat ilmaisivat pääpiirteissä tukensa tasavallan hallituksen laatimalle ohjelmalle, jonka tavoitteena on toteuttaa aikaa tuhlaamatta toimia tasavallan metsäteollisuuskompleksin työskentelyn tervehdyttämiseksi. Yhtenä merkittävistä toimenpiteistä tulee olemaan regionaalisen teollisuusryhmän perustaminen vuosina 2003-2004.

Vastaavan muistion allekirjoittivat Vitali Federmesser ("Kondopoga Oyj"), Vasili Preminin (Segezhan TsBK Oyj) ja Nikolai Bobko ("Karellesprom").

Yhdistämällä kolmen yrityksen potentiaalit regionalinen tollisuusryhmän perustaminen johtaa eheään korporatiiviseen muodostelmaan ja syvällisesti integroituneeseen rakenteeseen. Yhteisvoimin pystytään lujittamaan Karjalan tuotteiden asemia kansainvälisillä markkinoilla. Tämä antaa mahdolisuuden elvytää ne tuotanto- ja taloussuhteet, jotka katkeilivat koko viime vuosikymmenen ajan.

Neuvottelukokouksen päätteeksi vahvistetussa asiakirjassa todetaan, että kahden sellu- ja paperikombinaatin kehitysstrategiat on täydellistettävä lyhyessä ajassa ottaen huomioon uusi tilanne, joka vaatii toiminnan tehokkaampaa koordinointia. "Karellespromin" tehtäväksi taas jää puutavaran hankintatehtävien toteuttaminen. Vastaava ohjelma on laadittava vuoden loppuun mennessä. Samalla on suunniteltava tavaravirtauksia uudelleen regioonissa. Tavoitteena on käsitellä syvällisesti Karjalan alueella mahdollisimman paljon puuraaka-ainetta, mikä supistaa tuntuvasti raakapuun vientiä.

Muistion allekirjoittaneet kääntyivät VF:n hallituksen sekä VF:n luonnonresurssiministeriön Karjalan hallinnon puoleen pytäen myötävaikutustusta rakenteilla olevan struktuurin pystyttämiseksi nopeasti. On joudutettava koko metsäteollisuuskompleksin organisatorista uudellenrakentamista. Vuoden 2003 joulukuuhun mennessä on viranomaisten ratkaistava käytännöllinen kysymys: syntyvälle teollisuusryhmälle on näet vuokrattava 49 vuodeksi tarvittavat metsäalat.

Asiantuntijain väitämän mukaan Karjalan kolmen suuren holdingin suunnitelmat sattavat johtaa Venäjän metsäteollisuuden vahvimpiin lukeutuvan integroidun teollisuusryhmän syntyminseen. Ryhmä tullee tavoittelemaan metsien kestävää hyödyntämistä, maksimaalisen lisäarvon saamista ja raaka-aineen syvällisintä kiäsittelyä.

Tekninen tuki
Luotu 16. heinäkuuta 2003. Toimitettu 16. heinäkuuta 2003.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018