Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Metsäteollissuuslaitosten johtajain neuvottelukokous

Petroskoi, 21. heinäkuuta INTERFAX - - Presidentti Vladimir Putin ilmaisi tukensa Venäjän metsäalan tehokkaalle ja läpinäkyvälle kehitykselle puhuessaan metsäteollisuden ja puunjalostusteollisuuden johtajain neuvottelussa Petroskoissa.

Metsäalan on oltava "läpinäkyvä ja tehokas", - presidentti korosti. Neuvottelussa kuultiin mitä erilaisimpia ehdotuksia, jotka "hallituksen on otettava huomioon alaa koskevia asiakirjoja laadittaessa", - hän totesi.

Hän ilmaisi varmuutensa, että jo tämän vuoden loppuun mennessä ratkaistaan ALV:n yrityksille palautamista koskeva ongelma.

Sanomansa mukaan on "kovaotteisemmin suhtauduttava maahan tuotavan kaluston verotukseen". Kotimaisille koneiden tuottajille ei saa tehdä iskuja, presidentti sanoi. Kuitenkin siinä tapauksessa, jos tarvittavaa kalustoa ei maassa tuoteta, niin "tuontimaksualennuksia saisi myöntää".

Presidentti korosti puhuessaan neuvonpidon päätteeksi, että metsäalan infrasstruktuuria on kehitettävä välttämättä. "Ifrastruktuuria on kehitettävä alan tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta teollisuuden ei saisi käyttää sitä ilmaisesti. Jos valtio sijoittaa, niin sen on tiedettävä, mitä se saa korvauksena", - presidentti korosti.

Hän totesi, että Venäjän hallitus käsittelee kysymystä kansallispuiston tai rauhoitusalueen perustamiseksi Valamolle.

"Vilgan" taimitarhan tiloissa pidettyyn neuvotteluun osallistuneet tekivät ehdotuksia metsien salakaadon lopettamiseksi, metsäteollisuusyrityksien maksamimen sakkosummien käyttämiseksi uusien metsien luomiseen ja metsänhoitajain elinolosuhteiden parantamiseen, lainsuojeluelinten toiminnan tehostamiseksi, metsien kaatolupien myöntämiseksi huutokauppoissa.

Vladimir Putin sanoi kommentoidessaan viimeisintä kysymystä, että huutokauppojen tällä alalla ei pitäisi muistuttaa tapahtumia kalastuksen alalla: tietyt tahot ovat kinnostuneita kalakantakiintiön (pyyntilisenssin) hankkimisesta hinnalla millä hyvänsä, sillä niille on tärkeintä saada lupa kalastaa merellä ja saatuan sellaisen ne tilaavat kalastajilta vain tarvitsemiaan kalalajeja.

Tekninen tuki
Luotu 22 heinäkuuta 2003. Toimitettu 22 heinäkuuta 2003.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018