Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’Suomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Venäjän ensimmäinen suomalais-ugrilaisen lehdistön festivaali

Karjalan tasavallassa karjalan, suomen ja vepsän kielillä ilmestyvät julkasut oli esitettynä Venäjän ensimmäinen suomalais-ugrilaisen lehdistön festivaalin tilaisuuksissa

Mari-El-tasavallan alueella on pidetty vuonna 2003 lukuisia tilaisuuksia suomalais-ugrilaisten kansojen kansainvälisten yhteistyöohjelmien puitteissa. Niinpä siellä jatku Kymmenes "Suomalais-ugrilainen maailma: me uudella vuodisadallae"-TV-festivaali. Siihen osallistuu "Karelia"-TV ja radioyhtiön kansallisten ohjelmien toimitus. Suomalais-ugrilaisen nuorison viidenteen kongressiin valmistaudutaan aktiivisesti. Joshkar-Olasta palasi hiljan Oma Muan-lehden toimittaja Larisa Nikitina ja Carelian toimittaja Julia Inina, jotka olivat edustamassa Venäjän ensimmäinen suomalais-ugrilaisen lehdistön festivaalin tilaisuuksissa toimituksiaan ja "Periodika"-kustantamoa; joka julkaisee sanomalehtiä, kirjoja ja aikakauslehtiä karjalan, suomen ja vepsän kielillä.

Festivaalin puitteissa järjestettin Komin tasavallan, Mordovian, Udmurtian, Karjalan, Mari-Elin, Bashkortostanin, Hanty-mansien ja Komi-permjakkien autonoomisten piirikuntien 25 suomalais-ugrilaisen julkaisun katselmus. Tasavaltaamme edustuvat viisi julkaisua: Careia-lehti (päätoimittaja Robert Kolomainen), lastenlehti "Kipinä" (päätoimittjaja Irina Kurilo), Karjalan Sanomat (päätimittaja Robert Manner), Oma mua (karjalan livvin murteella ilmestyvä, päätoimittaja Larisa Nikitina) ja Vienan Karjala (päätoimittaja Raisa Remshujeva).

Carelia-lehti tunnustettiin parhaaksi "Lehden muotoilu"-kilvassa. Kipinä tunnustettiin parhaaksi lapsille ja teini-ikäisille tarkoitettujen julkaisujen joukossa. Karjalan Sanomat ja Vienan Karjalan palkittiin diplomeilla "Perinteiden vaalijat"-kilvassa.

Oma Mua-lehden päätoimittaja Larisa Nikitinä kertoi, että oli ylpeänä vastaanottanut diplomin "Paras juttusarja suomalais-ugrilaisen maailman vaikkuttajista". Katselmuksessa oli esitetty Marina Viglijevan kirjoitukset karjalankielen sanakirjan laatijasta Grigori Makarovista ja nuoresta karjalaiskulttuurin vaalijasta ja kehittäjästä Santtu Karhusta; Natalja Antonovan sanomalehtikirjoitus laulajasta ja muusikosta Ivan Ljovkinista, Maria Remshujevan kirjoitus tutkija Georgi Kertista.

Festivaalin puitteissa järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu. Siinä käsiteltiin aloitetta perustaa suomalais-ugrilaisten sanomalehtikoirjoittajin assosiaatio (yhdistys) edistämään toimittajain ponnistuksia suomalais-ugrilaisten kielten kehityksen hyväksi, kansallisten julkaisujen toiminnan jouduttamiseksi.

Festivaali pidettiin kansainvälisen suomalais-ugrilaisten kansojen Päivien yhteydessä. Karjalaa edustivat Eestissä periteisillä musuukkifestivaaleilla Karjalan tasavallan kansallisten kulttuurien keskuksen folklore- ja etnografinen Kevazvezi-ryhmä sekä Santtu Karhu&Talvisovat-rokkiyhtye.

Natalja Antonova

Tekninen tuki
Luotu 23 lokakuuta 2003. Toimitettu 28 lokakuuta 2003.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018