Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov neuvotteli 30. lokakuuta pääministeri Matti Vanhasen kanssa Helsingissä

Neuvotteluissa todettiin, että Karjalan ja Suomen välistä yhteistyötä kehitetään tämän vuoden maaliskuussa Helsingissä pidetyssä venäläis-suomalaisen hallitusten välisen lähialueyhteisoiminnan työryhmän X istunnossa vahvistettujen päätösten mukaisesti. Karjalan päämies kertoi Suomen pääministerille sosiaalis-taloudellisesta tilasta tasavallassa ja korosti, että Petroskoin perustamisen 300-vuotisjuhlavuoden puitteissa oli toteutettu lukuisia hankkeita Suomen valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen myötävaikutuksella. Osapuolet ilmaisivat tyytyväisyytensä kandenvälisten suhteiden kehittymiseen kulttuurin ja taiteen alalla. Sergei Katanandov ilmaisi positiivisen kantansa "Suomen päiviin Petroskoissa", jotka oli pidetty vuoden 2003 syyskuun 25-27 päivinä. Tapaamisessa todettiin, että Karjalan tasavallan ja Suomen väliset taloussuhteet kehittyivät tänä vuonna dynaamisesti. Niinpä vuoden ensimmäisen puoliskon tulokset osoittavat, että tavaranvaihto oli kasvanut 14% edellisen vuoden vastaavaan aikaväliin verrattuna. Investontihankkeita toteutetaan määrätietoisesti. Stora Enso -konsernin investoinnit Pitkärannan hallintoalueelle rakennetun suursahan ensimmäiseen vaiheeseen käsittävät noin 11 miljoonaa euroa. Impilahden sahayksikköä laajennetaan parhaillaan.

Osapuolet käsittelivät Karjalan hallituksen ja Suomen likemiespiirien välisten neuvottelujen kulkua, neuvottelujen, jotka koskettelevat muutamien investointihankkeiden ja teollisuuskohteiden pystyttämisen rahoittamista vuosina 2004-2005 Karjalan alueella. Kyseessä ovat uuden rajanylitysapaikan rakentaminen Louhen piiriin, teiden rakentaminen, huonekalutuotannon käynnistäminen, raja- ja tulli-infrastruktuurin kehittäminen.

Neuvotteluissa korostettiin, että laadukkaiden teiden verkostoa kehitetään suunnitelmallisesti Karjallassa. Niinpä Prääsä-Lemetti-tien kahden osuuden vihkiminen hiljattain avaa entistä suoremman tien Suomen rajalle.

Sergei Katanandov kertoi Matti Vanhaselle Venäjän Valtioneuvoston äskettäisestä päätöksestä pitää priorisoituna maan talouden kehittämisessä federaalisten teiden rakentamista. Niinpä Karjalassa jatketaan Idel-Karhumäki-rautatieosuuden sähköistämistä. Karjalan vesistöä on määrä käyttää tulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin mm. rahdin kuljetuksissa.

Suomen ja Karjalan yhteistyötä ympäristön suojelun, sosiaalihuollon, informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehittämisen alalla tullaan jatkamaan, neuvotteluissa todettiin.

Yhteistyön yhtenä tavoitteista on vaalia Karjalan tasavallassa ja Suomessa asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriperinnettä. Karjalan päämies esitti Suomen tasavallan pääministeri Matti Vanhaselle kutsun vierailla Karjalan tasavallassa hänelle parhaiten sopivana aikana.

A. Smirnov

Tekninen tuki
Luotu 31. lokakuuta 2003. Toimitettu 31. lokakuuta 2003.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018