Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Kansainvälinen matkailuseminaari pidetty Kinnermäen asutuksessa

Kansainvälinen "Matkailukylän luomisen kokemusta Kinnermäen kylässä" - seminaari pidettiin 22. heinäkuuta Prääsän hallintopiirissä kansainvälisen "Vieljärvi. Kinnermäki" - hankkeen puitteissa. Projektia on toteutettu vuodesta 2001 lähtien ja se tavoittelee Vieljärven seudun vanhojen perinteellisten kylien säilyttämistä ja elvyttämistä paikallisia perinteitä vaalimalla, puurakennustaiteen säilyttämisellä ja kulttuurimatkailua kehittämällä

Seminaarin järjestivät Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön alainen historian ja kulttuurimuistomerkkien suojelun ja hyödyntämisen Keskus, oululainen "Kinnermäen ystävät" - yhdistys, Prääsän hallintopiirin administraatio. Seminaarin osanottajille kerrottiin matkailukylän perustamisen ja toiminnan kokemuksesta. Siihen osallistui asiantuntijoita Karjalasta ja Suomesta, Prääsän, Äänisenrannan, Suojärven, Karhumäen, Pitkärannan, Aunuksen hallintopiirien edustajat, jotka vastaavan piireissään maaseututurismin kehittämisestä.

Seminaarissa puhuivat Prääsän hallintopiirin apulaispäällikkö G.Belov, Prääsän hallintopiirin administraation kulttuuriosaston johtaja V.Ivanova, Karjalan tasavallan urheilu- ja matkailukomitean puheenjohtaja V.Tshehonin, joka korosti, että "Karjalan tasavallan sosiaalis-taloudellisen kehityksen konseptiossa vuoteen 2010" on matkailu merkitty priorisoitujen alojen ryhmään, alojen, joiden kehitys vaikuttaa tuntuvasti tasavallan hallintopiirien kulttuurin ja talouden kasvuun.

Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön alainen historian ja kulttuurimuistomerkkien suojelun ja hyödyntämisen Keskuksen johtaja V.Dybin piti seminaarissa seikkaperäisen alustuksen maaseutumatkailun kehittämisestä keinona, joka jouduttaa historiallisten kylien ja perinteellisen kylämaiseman säilyttämistä. "Kinnermäen ystävät " -yhdistyksen puheenjohtaja Kari Niskasaari kertoi johtamansa kaksi vuotta sitten Oulussa perustetun seuran toiminnasta. Seuraan kuuluu yli 60 henkeä. Arkkitehdit S. Kuspak ja V. Kuspak sekä S.Itsikson selostivat toimia rakennustaiteen muistomerkkien säilyttämiseksi ja samalla käyttämiseksi matkailijain tarpeisiin esimerkiksi yösijoina. Sisarukset Olga Gokkojeva ja Nadezhda Kalymova kertoivat matkailutoiminastaan kotikylässään. Heidän aloitteesta on perustettu "Laatokan Karjala" - niminen kansalaissäätiö ja ykstyisyritys, joka toimii matkailijain palvelemisen alalla.

Nadezhda Kalymova esitteli seminaariin osallistuneille kylää ja paikallisen yrityksen toimintaa. Vieraan näkivät restauroidun savusaunan, perinteellisen talonpoikaistuvan, joka toimii etnokulttuurikeskuksena, talonpoikaistuvassa toimivan ruokailupaikan, vanhan riihen, jossa myydään nykyisin muistoesineitä, kaivoksen salvoksen, perinteelliset karjalaisaidat.

Seminaarin järjestäjäin mielestä Kinnermäen kylän kokemusta voidaan yleistää maaseutumatkailun kehittämiseksi tehokkaammin Karjalan perinteellisissä historiallisissa asutuksissa. Yhtenä tällaisista on Aunuksen hallintopiirin Suurselkä - niminen kylä, jossa seminaarin osanottajat vierailivat ennen Kinnermäen kylään saapumistaan. Suurselkä-kylään suunnitellaankin Aunuksen kulttuurimatkailukeskuksen osastoa. Aunuksen hallintopiirin edustajat totesivat, että Kinnermäen kokemusta tullaan epäilemättä hyödyntämään, samoin kuin seminaarissa solmittuja uusia ystävyyssuhteita.

Tekninen tuki
Luotu 30 heinäkuuta 2004. Toimitettu 30 heinäkuuta 2004.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018