Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan ja Suomen välinen kauppa kasvaa

PETROSKOI, 9. elokuuta. /PRAME-TASS/. Karjalan tasavallan ja Suomen välinen tavaranvaihto kasvoi vuoden 2004 tammi-kesäkuussa 26,2% edellisvuoden vastaavan aikavälin tasosta ja saavutti 192,5 miljoonan dollarin volyymin, Karjalan tasavallan hallituksen lehdistöpalvelusta kerrottiin PRAME-TASSille.

Vuonna 2003 tasavallan ja Suomen välisessä kaupankäynnissä oli kasvua 26,6% ja kokonaisvolyymi käsitti silloin 323,5 miljoonaa dollaria. Viime neljän vuoden aikana on saavutettu nopea viennin lisäys Karjalasta. Sen arvo oli vuoden 2003 tulosten perusteella yli 231 miljoonaa dollaria. Suomeen on viety entistä enemmän sahatavaraa, paperia, kartonkia, kalustoa. Suomeen viedään nykyisin Karjalasta noin 90% kaikesta ulkomaille myytävästä puuraaka-aineesta, noin 10% sanomalehtipaperista. Karjala ostaa Suomesta teollisuuskalustoa, sähkölaitteita, kuljetusvälineitä, paperia, kartonkia, mustan metallurgian tuotteita ja kulutustavaroita.

Suomen ulkopolitiikassa ovat suhteet Venäjään ja kontaktit EU:n Pohjoisen ulottuvuuden puitteissa priorisoituja. Tätä ajatusta korosti Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki tavatessaan 9. elokuuta Karjalan tasavallan päämiehen Sergei Katanandovin Kostamuksessa. EU:n suunnitteilla olevia uusia Venäjän alueella vuosina 2004 - 2006 toteutettavia ohjelmia rahoitetaan "Laaja Eurooppa - uutta naapuruutta" - projektin puitteissa noin 20 miljoonan euron arvosta.

Suomi on edelleenkin tärkein Karjalan tasavallan yritysten kauppakumppani. S. Katanandovin sanoman mukaan Karjala on kiinnostunut kanssakäymisen ja yhteistoiminnan jatkamisesta. Niinpä maataloudessa toteutettavat hankkeet, joiden rahoittamiseen osallistuu Suomi, lisäävät uusien työpaikkojen lukumäärää, nopeuttavat työntuottavuuden kasvua, sillä karjalaiset pystyvät käyttämään suomalaisten kartuttamaa kokomusta. Yksityisviljelyä ja -karjanhoitoa harrastetaan Karjalan tasavallassa nojautuen suomalaisten etumaiseen kokemuksen, uusimpia teknologioita otetaan käyttöön.

Näitä yhteistoimintaan liittyviä kysymyksiä tullaan pohtimaan Helsingissä 7. syyskuuta 2004 karjalais -suomalaisen hallitustenvälisen lähialueyhteistyön alatyöryhmän sääntömääräisessä istunnossa.

Tekninen tuki
Luotu 10 elokuuta 2004. Toimitettu 11 elokuuta 2004.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018