Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Petroskoin ja Pietarin välinen junaliikenne käynnistettiin 90 vuotta sitten

Vuosi 1916. Petroskoin rautatieaseman valokuva
Kuvaaja: S. M. Prokudin-Gorski

Vuosi 1916. Petroskoin rautatieaseman valokuva
Kuvaaja:  S. M. Prokudin-Gorski

Pietarista saapui Petroskoihin 90 vuotta sitten talvisina päivinä ensimmäinen tavara- ja matkustajajuna. Se merkitsi Aunuksen rautatuen rakentamisen loppuun viemistä. Se pituus oli 263 virstaa. Se yhdisti Zvanka-aseman (nykyisin Volhovstroi I) ja Petroskoin.

Karjalan hallinnollinen keskus - Petroskoi oli niitä harvoja läänikeskuksia, jotka sijaitsivat vielä vuonna 1916 rautatieverkoston ulkopuolella. Läänin asutuksiin ja kyliin päästiin etupäässä jalkapatikassa polkuja ja talviteitä pitkin hevoskyydissä. Vesiliikennekauden päätyttyä jäivät lukuisat kylät erityksiin Venäjän tärkeimmistä osista. Venäjän hallitus käsitti hyvin, että laaja pääkaupunki - Pietarista pohjoiseen sijaitseva alue omaa strategisen merkityksen, joten tiestöä piti kehittää. Ryhmä yksityisyrittäjiä oli aikaisemminkin halunnut rakennuttaa näille seuduille rautatien: aloite vastaavan osakeyhtiön perustamiseksi toimitettiin Rautatieministeriöön jo vuonna 1910. Vuonna 1912 perustettiin osakeyhtiö ranskalaisen pääoman myötävaikutuksella. Pääosakkaita olivat Asovan ja Donin liikepankki ja muutama ranskalaispankki. Keisari Nikolai II vahvisti henkilökohtaisesti osakeyhtiön ohjesäännöt. Aunuksen rautatien rakennushankkeen arvo oli 13 miljoonaa silloista ruplaa.

Rautatien rakentaminen käynnistettiin vuonna 1914. Töitä johtivat insinöörit V. Skrjabin, V. Nagornyi ja G. Gonig. Osakeyhtiön ponnistuksin suurin osa rakennustöistä suoritettiin aikataulun mukaan. Pian töiden käynnistymisen jälkeen alkanut ensimmäinen maailmansota lisäsi myös valtiovallan kiinnostusta hankkeesta. Vuoden 1915 tammikuun 1. päivänä antamalla keisarin ukaasilla vahvistettiin määräys rakennuttaa valtion varoilla Petroskoi - Sorokanlahti -rautatie. Petroskoista Vienanmeren rannikolle vievän tien ja Zvanka - Petroskoin rautatien rinnakkaisradan rakennuttamiseen määrättiin valtion kassasta yli 20,5 miljoonaa ruplaa.. Näin aloitettiin siis Muurmannin radan (nykyisin Lokakuun rautatien) rakentaminen.

Vuonna 1915 piti valita paikka Petroskoin rautatieasemalle. Osakeyhtiö halusi rakentaa sen Golikovkalle, sillä yksityistä pääoma ei enää riittäisi siltojen rakennuttamiseen Lohijoen ja Neglinka-joen ylitse. Petroskoin kaupunginduuma (valtuusto) päätti ylimääräisessä kiireellisesti koolle kutsutussa istunnossaan kääntyä Venäjän rautatieministeriön puoleen, jota tämä löytäisi varat rautatieaseman ja siltojen pystyttämiseen. Pyyntö sai myönteisen vastaanoton ja töitä jatkettiin vuoden 1916 alkuun mennessä.

Aunuksen radan rakentaminen vietiin päätökseen sen ajan mittasuhteiden mukaan ennätysajassa, heinäkuussa 1916. Petroskoihin saapui rautateitse 13. tammikuuta 1916 kello 23.30 Venäjän rautatieministeri A. F. Trepov. Häntä olivat vastassa Petroskoin kaupunginduuman jäsenet ja pormestari G. Je. Pimenov. Petroskoihin saapui 22. tammikuuta Zvanka-asemalta lähtenyt tavara- ja matkustajajuna, joka lähti seuraavana päivänä takaisin. Näin siis otettiin käyttöön rata, jonka pituus oli 263 virstaa. Sitä pitkin saatiin vuorokausittain määränpäähän 9 junaparia. Radan teknisiä mahdollisuuksia lisättiin alinomaa. Se saavutti syyskuuhun mennessä normaalin tehon, muttei turvannut kuitenkaan suunniteltua kapasiteettia -- 21 junaparia vuorokaudessa.

Osakeyhtiön rakennuttama Aunuksen rautatie luovutettiin valtiolle vuonna 1917 40 miljoonan ruplan arvosta. Se yhdistettiin vuoden 1916 loppuun mennessä rakennettuun Petroskoi - Kemi - Muurmanni - rataan. Yhdistetystä tiestä tuli Muurmannin rata --Murmanskin rautatie.

Tekninen tuki
Luotu 31. tammikuuta 2006. Toimitettu 2. helmikuuta 2006.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018