Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan aluetasavallan päämies Sergei Katanandov kommentoi maan presidentin ensimmäistä linjapuhetta

5 marraskuuta piti Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ensimmäisen linjapuheensa VF:n Liittokokoukselle. Duuman ja Liittoneuvoston jäsenten lisäksi oli Kremlin Yrjön maan regioonienkin johtajia. Karjalaa edusti Sergei Katanandov.

Dmitri Medvedev aloitti puheensa arvioimalla kuluvan vuoden tapahtumia - presidentin vaalien tuloksia, maan hallituksen perustamistoimia, traagisia tapahtumia Etelä-Ossetiassa, maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksia. Presidentti kiitti maan suurimpia poliittisia liikkeitä solidaarisista toimista ja korosti uudemman kerran: "Valtio tulee järkkymättä täyttämään kaikkia kansalaisille annettuja lupauksiaan ja sitoumuksiaan. Kansalaisten rahasäästöt, eläkkeiden taso, kaikki sosiaaliset takuut - kaikkeen tähän kiinnitetään huomiota joka päivä Venäjän hallituksen toiminnassa, toimeenpanovallanelinten toimissa kaikilla tasoilla".

Presidentti käsitteli puheessaan yksityiskohtaisesti kansalaisyhteiskunnan kehittämisongelmia ja valtion demokratisointia. Hän muistutti, että joulukuussa täyttyy 15 Venäjän perustuslain vahvistamisesta. Hän teki ehdotuksia kansan edustuston tason kohottamiseksi ja edustuksellisen valtiovallan toiminnan laadun parantamiseksi edelleenkin

D.Medvedev teki ehdotuksen vahvistaa lain voimalla vaatimuksen, joka velvoittaisi Venäjän hallitusta esittämään vuotuisen selontekonsa Duumalle. Kyseessä olivat toimintakertomus sekä hallituksen ministereiden kyselytunnit, joissa toimeenpanovallan viranhaltijat selittäisivät parlamentaarikoille toimiaan. Linjapuhuja teki ehdotuksen jatkaa maan presidentin perustuslaillisia valtuuksia kuuteen vuoteen ja Duuman jäsenten - viiteen.

Presidentti puhui korruption vastaisesta kamppailusta, ehdotti tuomioistuininstituution uudistamista, Keskuksen ja regioonien toimi- ja vastuuvaltuuksien tarkempaa jakamista, käsitteli kansainvälisiä suhteita.

Hän eritteli ongelmia koulutusjärjestelmässä, terveydenhuollossa, eläkesysteemissä. Presidentti teki ehdotuksen julistaa Venäjällä vuosi 2010 Opettajan Vuodeksi ja antoi hallitukselle tehtävän laatia lähiaikoina uudet koulutoimen periaatteet, uudet säännöt koulurakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, koulujen aineellis-teknisen varustuksen täydellistämisessä.

Sergei Katanandov totesi kommentoidessaan presidentin linjapuhetta, että "Dmitri Medvedev puhui Venäjän jokaiselle asukkaalle tärkeistä asioista. Puhe on ensimmäinen tärkeä julkinen periaatteellinen sen ihmisen mieli-ilmaisu, joka yhdessä tiiminsä jäsenten kanssa on miettinyt tarkkaan ajankohtaisten ongelmien ratkaisukeinoja".

Karjala aluetasavallan päämies katsoo, että presidentin maininta Venäjän perustuslain 7. pykälästä, jossa mainitaan, että Venäjän federaatio on sosiaalinen valtio, on merkittävä. "Sehän tarkoittaa, että eläkkeitä korotetaan, budjettiala saa rahoitusta, pien- ja keskisuurtayrittäjyyttä tuetaan", - Sergei Katanandov sanoi.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri

Tekninen tuki
Luotu 6 marraskuuta 2008. Toimitettu 6 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018