Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan päämies neuvotteli Swedwood International AB -osakeyhtiön varapresidentin kanssa

Karjalan päämies keskustelemassa Nils Skarbękin kanssa

Karjalan päämies keskustelemassa Nils Skarbękin kanssa

12 marraskuuta neuvotteli aluetasavallan päämies Sergei Katanandov Swedwood International AB -osakeyhtiön varapresidentti Nils Skarbękin kanssa. Tapaamiseen osallistuivat myös Karjalan tasavallan hallituksen apulaispääministeri - KT:n rakennusministeri Valeri Mamotov ja aluetasavallan metsäkompleksin ministeri Vladimir Jurjev.

Kostamuksessa sijaitseva Swedwood toimii vuodesta 2003 sen jälkeen kun oli astunut voimaan yhteistyösopimus Karjalan hallituksen kanssa. Osakeyhtiö kuuluu IKEA -konserniin. Swedwood on nykyisin aluetasavallan suurimpia puunjalostajia. Osakeyhtiö turvaan puun saannin omilla koneillaan, tuottaa sahatavaraa ja huonekalulaattoja. Se on parhaillaan rakennuttamassa jo olevien osastojen tuntumaan kokonaista huonekalutehdasta. Ajan kuluttua tullaan toimittamaan Karjalan ulkopuolelle valmiita huonekaluja, eikä pelkkiä sahatukkeja.

Tapaamisessa pohdittiin yrityksen raaka-aineen saantitarpeiden tyydyttämistä, Venäjän hallituksen suunnittelemia sahatukkien vientitullien tuntuvan korotuksen seurauksia ja investointihankkeiden etenemistä.

Sergei Katanandov totesi, että aluetasavalta on kiinnostunut Swedwoodin kaltaisten yritysten perustamisesta ja toiminnasta. Kun maan hallituksen asettamat puutullit ovat astuneet voimaan kasvaa raaka-aineen jalostusyksiköiden merkitys Karjalassa entisestään. Hän sanoi kannattavansa varapresidentti Nils Skarbękin aloitetta myöntää Kostamukseen rakenteilla olevalle huonekalutehtaalle priorisoidun puunjalostuksen käsittelyasteen korottamista tavoittelevan investointihankkeen status.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri

Tekninen tuki
Luotu 13 marraskuuta 2008. Toimitettu 13 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018