Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Karjalan tasavallan virallinen valtuuskunta vieraili Leningradin hallintoalueella

Karjalan tasavallan virallinen valtuuskunta vieraili Leningradin hallintoalueella 21 marraskuuta. Valtuuskuntaa johti Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov.

S.Katanandov ja V.Serdjukov

S.Katanandov ja V.Serdjukov

Karjalan ja Leningradin alueen välisiä suhteita on ylläpidetty jo vuosikymmeniä. Viime vuosina niitä kehitetään kahden regioonin hallitusten välisen vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Asiakirjaa uusitaan säännöllisesti ja se saa tarpeen vaatiessa tekstiin liitettäviä pöytäkirjoja, mikä jouduttaa yhteistoimintaa kaupan ja talouden, tieteen, tekniikan ja kulttuurin aloilla.

Karjalan kaupassa on Leningradin alue Venäjän regioonien joukossa kolmannella sijalla Moskovan ja Pietarin jälkeen. Alueelta toimitettiin Karjalaan vuonna 2007 tavaroita ja tuotteita 984 miljoonan ruplan arvosta - se on 43% enemmän kuin vuonna 2006. Karjalan tasavallasta taas toimitettiin viime vuonna Leningradin hallintoalueelle tuotteita 1,114 miljardin ruplan arvosta - 13% enemmän kuin vuonna 2006.

Karjalan valtuuskunta Hatshinan koulussa ¹8

Karjalan valtuuskunta Hatshinan koulussa  ¹8

Karjalasta toimitetaan Leningradin hallintoalueelle puu- ja sahatavaraa, selluloosaa, kartonkia, paperia, rehuvalkuaista, sepeliä ja traktoreita. Naapurialueelta saadaan linninlihaa, elintarvikkeita, kankaita, trikootuotteita ja erilaisia polttoaineita.

Kaupallis-taloudellisen yhteistyön ohella laajennetaan kanssakäymistä kahden regioonin kesken matkailun, kulttuurin, kansallisen politiikan, lainsuojelun, koulutuksen, urheilun ja paikallisen itsehallinnon täydellistämisen alalla.

Tällä kertaa järjestettiin vierailun päätapahtumat Hatshinassa. Karjalan aluetasavallan päämies Sergei Katanandov ja naapurialueemme kuvernööri Valeri Serdjukov käsittelivät tämän vuoden yhteistyösuunnitteiden toteuttamisen ennakkotuloksia. Osapuolet panivat merkille, että kahden sopijaosapuolen välinen tavaranvaihto kasvaa vuosi vuodelta ja että konkreettisten hankkeiden toteuttaminen on tuottanut hyviä tuloksia. Niinpä kumpikin regiooni on toiminut ahkerasti keskuksessa ja näin Pietari - Priozresk - Sortavala - Petroskoi -maantie, joka myötäilee Laatokan rantaviivaa, on nykyisin statukseltaan federaalinen. "Tämä tarkoittaa sitä, että tie kunnostetaan Venäjän federaation budjetista saatavilla määrärahoilla. Parempi tie pönkittää melkoisesti Laatokan koko rannikkoseudun taloudellista kehitystä", - Sergei Katanandov totesi.

Hatshina ja Kontupohja allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Hatshina ja Kontupohja allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Kummankin regioonin talouspotentiaalia ja suunnitteilla olevia sijoitushankkeita esiteltiin vierailun puitteissa. Uusiin hankkeisiin saatetaan saada kummankin regioonin yritysten varoja. Karjalassa suunnitellaan eristyslevyjen laajempaa tuotantoa, omakotitalojen osien tuottamista puusta, puutavaran syvällisempää jalostusta, lämmityslaitteiden sarjatuotantoa sekä vuolukivivalmisteiden tuottamista.

Karjalan Kontupohjan hallintopiirin ja Leningradin hallintoalueen Hatshinan piirin johtajat allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Kahden regioonin neljän kunnan kesken on jo solmittu vastaavat "ystävyyskuntasopimukset". Piirit vaihtavat niiden puitteissa toimintakokemusta mm. opetustoimen, kunnallistalouden ja kulttuurin alalla.

Uusi Galaktika –meijeri Hatshinassa

Uusi Galaktika –meijeri Hatshinassa

Kahden valtuuskunnan jäseniä osallistui neljään pyöreän pöydän keskusteluun. Käsiteltiin nuorisonasioita ja -politiikkaa, paikallisen itsehallinnon elinten ja toimeenpanovallan instituutioiden toimia, valtion toimia pk -yritysten tukemiseksi sekä metsäteollisuuskompleksin pönkittämistoimia kummankin regioonin kehittämiseksi.

Valeri Serdjukov ja Sergei Katanandov kävivät Hatshinan yrityksissä ja sosiaalilaitoksissa. He tutustuivat hiljattain rekonstruoimistöiden jälkeen käynnistettyyn Galaktika -meijeriin. Sen osastoissa on korkeatehoista ajanmukaista kalustoa. Sillä tuotettavia meijerivalmisteita myydään Pietarissa ja jopa Moskovassakin. Karjalaisille oli käynti sangen hyödyllinen: Aunuksen piirissä otetaan pian käyttöön uusia suurnavettoja, joten Karjalaan tarvitaan uusi tehokas meijeri. Tasavallan päämiestä kiinnostivatkin uuden tuotantokaluston luotettavuus, paikallisilta yksityisyrittäjiltä (farmareilta) ostettavan maidon hankintamenetelmät sekä naapureiden mielipiteet trendeistä maitomarkkinoilla.

Hatshinan koulussa toimii Karjalasta kertovien postikorttien näyttely

Hatshinan koulussa toimii Karjalasta kertovien postikorttien näyttely

Kahden regioonin johtajat kävivät Hatshinan koulussa ¹8. Tämä rakennus valmistui kaksi vuotta sitten. Koulun tiloissa toimii Venäjän ainoa lasten ylläpitämä postikorttimuseo. Vierailuun valmistauduttiin koulussa huolellisesti: museossa toimii nyt osasto, jossa on Karjalasta kertovia postikortteja. Siinä on mm. XX vuosisadan alussa painettuja kortteja, joissa Petroskoin ja Valamon nähtävyyksiä. Osaston avajaisissa päätettiinkin, että Hatshinan ja Kontupohjan välinen kanssakäyminen aloitetaankin solmimalla tiiviimmät suhteet kahden hallintopiirin koulujen kesken.

Ivan Stepanov
Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri

Tekninen tuki
Luotu 24 marraskuuta 2008. Toimitettu 24 marraskuuta 2008.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018