Virallinen Karjala. Karjalan tasavallan valtiovaltaelinten virallinen palvelin.
  Šóńńźą’ āåšńč’English versionSuomalainen versio
  |Karjalasta |Kt:n symbolit   |Matkailua |  Yhteistoimintaa |  

Tasavallan päämies Karhumäen hallintopiirissä

Neuvonpitoa piirissä vaikuttavien kanssa

Neuvonpitoa piirissä vaikuttavien kanssa

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov tutustui 15 ja 16 helmikuuta tilanteeseen Karhumäen hallintopiirissä. Yhdessä hänen kanssaan olivat työmatkalla päämiehen administraation johtaja, Karjalan tasavallan hallituksen vt. apulaispääministeri Ljudmila Kosjuk sekä aluetasavallan käytännöllisesti katsoen kaikkien valtiovaltaelinten edustajat. Federaalinen päätarkastaja Karjalan tasavallassa Aleksandr Hynninenkin oli samaan aikaan Karhumäessä.

Sergei Katanandov kävi hallintopiirin muutamissa yrityksissä, laitoksissa ja virastoissa, tapasi paikallisia asukkaita, johti piirin valveutuneimpien asukkaiden tilaisuutta ja piti Tasavallan Neuvoston istunnon, johon osallistui Karjalan aluetasavallan kaikkien hallintopiirien ja kaupunkien johtajia.

Hallintopiirin valveutuneita asukkaita

Hallintopiirin valveutuneita asukkaita

Maanantaina pohdittiin vakavasti piirin aktiivisimpien asukkaiden ja johtajain kanssa Karhumäen hallintopiirin sosiaalis-taloudellisia ongelmia. Piirin johtajan tilaisuudessa pitämä toimintaselostus ei tyydyttänytkään Sergei Katanandovia, sillä tilannetta oli kaunisteltu. Piirin talous on kriisissä. Vain vuonna 2006 tilanne oli suurin piirtein tyydyttävä. Siitä lähtien on menty alamäkeen. Vuonna 2009 oli tuotanto supistunut 20% edellisvuosista. Hallintopiirin asukashukka käsittää 500 ihmistä vuodessa. Monet muuttavat pois paremman elämän toivossa. Kuolleisuuskin on mittavaa. Piirissä on 811 työtöntä, heistä 40% ovat vielä melko nuoria ihmisiä.

Tasavallan päämiehen mielestä moni paikallinen yritys ei toimi täydellä teholla: on keksitty kaikenlaisia verukkeita, mutta piirin johto seuraa tilannetta välinpitämättömänä. Neuvoteltiin tasavallan virkavallan ja paikallisten itsehallintoelinten mahdollisista toimista tilanteen parantamiseksi. On selvää, että tuotannon tuntuvan supistumisen vuoksi ei palkkojen korotuksista, eikä asukkaiden hyvinvoinnin parantumisestakaan voi puhua. Piirin johtajain tulisi lisätä ponnistuksia sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Karhumäen hallintopiirillä on toki potentiaalia, tarvitaan vain konkreettisia toimia.sen hyödyntämiseksi.

Piirin asukkaita huolestuttavat kaksi tärkeää asiaa, joista on tasavallan päämiehelle puhuttukin: toinen ongelma - alkoholijuomien luvaton myynti kylissä ja toinen - metsien hyödyntämisen lupamenettely.

Piirin sisäasiainosaston päällikkö selitti neuvottelussa, että miliisin virkailijain tiedossa ovat kaikki myyntipisteet , mutta viranomaiset eivät pysty puuttumaan alkoholin luvattomaan myyntiin, sillä lain mukaan sääntöjä rikkonut saa niin pienen sakon, että hänen kannattaa jatkaa toimintaansa. Alkoholia myydään kaiken lisäksi vain "omille" asiakkaille, joten ulkopuolinen ostaja (miliisin tahallaan lähettämä) jää kuivin suin. Piirin prokuraattorilaitoksen tulisi koventaa otettaan tämän ongelman ratkaisemiseksi

- Jos vodkaa myydään öisin, niin sellaista ei voisi harjoittaa pienessä asutuksessa miliisivirkailijain tietämättä! - Sergei Katanandov tähdensi.. -

Tasavallan johtaja kehotti piirin asukkaita ilmoittamaan hänelle henkilökohtaisesti rikkomuksista eli asunnoista ja omakotitaloista, joissa alkoholia myydään lainvastaisesti. Hän lupasi itse selvittämään konkreettiset tapaukset, jos kerran paikallisella virkavallalla ei siihen riitä aikaa eikä voimia.

Toinen ongelma jarruttaa pienten ja keskisuurten metsäyritysten toimia. Metsän saaminen talouskäyttöön ja vaikkapa omakotitalon korjaustarpeisiin on kiven takana. Voimassa olevat lait sallivat paikallisten metsien kaadon esimerkiksi uuden talon pystyttämiseksi. Muihin tarkoituksiin menevä metsä on hankittava huutokaupassa. Parhaat metsät ovat perinteellisten eli suurten yritysten vuokraamia. Nämä myyvät metsiä pienyrittäjille ylihintaan. Pienyritykset, jotka voisivat työllistää paikallisia asukkaita ja tuottaa tarvittavia valmisteita seisovat raaka-aineen puuttumisen vuoksi. Talousmetsiä hallintopiirissä kyllä on. Vuosisuunnitteet täytetään metsänhakkuiden osalta vain 50%.

Karhumäen piirin metsistä saa tieteellisten tutkimuslaitosten suositusten mukaan hakata vuosittain miljoona kuutiometriä puutavaraa. Miksei pienyrityksille riitä paikallisia metsiä? Tähän kysymykseen vastannee piirin prokuraattorilaitos, joka sai tehtävän tutkia Karhumäen piirin metsänhoitoyksikön (eli metsien käytöstä vastaavan leshoosin) tekemisiä.

Äänisen rantamilla sijaitsee yhä kaksi kaupunkia, joiden alueella ei vielä ole jätevesien puhdistuslaitteita - Karhumäki ja Puutosi. Jätevedet ja hulevedetkin virtaavat puhdistamattomina Ääniseen. Tämä vahingoittaa ympäristöä ja rikkoo kansainvälisiäkin sääntöjä ja maan sitoumuksia, jotka koskettelevat Itämeren vesien suojelua saasteilta. On jo vuosia sitten suunniteltu puhdistamon rakennuttaminen Karhumäen kaupunkiin, mutta asian hyväksi ei ole tehty paljon mitään varojen ja määrärahojen puuttumien vuoksi. Sergei Katanandov korosti, että hallintopiirin johtaja V. Karpenko kantaa henkilökohtaisen vastuun tämän ongelman poistamisesta. Hanke tulisi toteuttaa ja jätevesipuhdistamo on rakennettava. Karhumäen hallintopiirin johtohenkilöiden pitäisi tutustua paremmin kansainväliseen "Karelia" ohjemaan, jonka puitteissa saatetaan löytää EU:nkin varoja mainitun hankkeen käynnistämiseksi.

- Tämän keskustelun jälkeen suhtautumisenne tähän kysymykseen toivottavasti muuttuu ja Karjalan hallituksen myötävaikutuksella löydätte ratkaisukeinot, - Sergei Katanandov tähdensi.

Työvoimatoimiston paikallinen johtaja joutui kunnon tenttiin: Sergei Katanandov pyysi selityksiä lähes jokaisen nuoren työttömän kohtalosta: missä asuu, mitä on hänelle tarjottu jne. Joihinkin selityksiin ei tasavallan pääjohtaja ollut tyytyväinen.

- Piiri sijaitsee vilkkaassa paikassa: täällä on matkareittien, turistien polkujen ja tavarainkuljetusten solmukohta. Töitä kyllä riittäisi. Mutta tilanne on absurdi - sadat piirin asukkaat ovat vaille työpaikkaa…Piirisairaalassa ei ole lääkäreitä riittävästi. Koulussa työskentelee jo eläkeikään ehtineitä opettajia. Mutta nuoriso lorvailee… Työvoimaa siis olisi, kysymys on ammatti-ihmisten puutteesta. Tarvitaan ammattilaisia, eikä vasta koulusta päässeitä kokemattomia. Entiset, eiliset koululaisemme eivät pärjää työmarkkinoilla. On siis parannettava koululaitoksemme toimintaa, jotta nuoret pystyisivät työllistymään nopeammin, - tasavalan johtaja korosti.

Vastaavan tehtävän saikin Karjalan aluetasavallan opetusministeri Aleksandr Seljanin.

Energiansäästöongelmia Karhumäen hallintopirissä, valmistautumista Karjalan tasavallan perustamisen 90-vuotispäiväjuhliin, piirin asukkaiden valituksia, joita tasavallan päämies oli saanut "suoralinja" -keskustelujen aikana, - kaikkia näitä kysymyksiä käsiteltiin tilaisuudessa. Sen päätteeksi laadittiin oikein pöytäkirjakin, johon merkittiin tärkeimmät käsitellyt asiat, ongelmien ratkaisukeinot ja konkreettisista toimista vastaavat vastuunalaiset piirin virkailijat.

Karjalan tasavallan päämiehen lehdistösihteeri Maksim Tihonov

Tekninen tuki
Luotu 16 helmikuuta 2010. Toimitettu 17 helmikuuta 2010.
© KT:n valtiollinen IT-alan kehityskomitea, 1998-2018